Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Lettre circulaire N° 28 – Mai 1983 / Ewald Frank

Jezik francuski

Drugi jezici

Psaume 50.5: “Assemblez-moi mes saints, qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice”