Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Zapalające się czerwone światło znaku Jego przyjścia / William Branham