Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Strălucirea luminii roşii este semnul venirii Sale / William Branham
(Das aufleuchtende rote Licht des Zeichens Seines Kommens)

23. 5. 1963, Jeffersonville, Indiana – SUA

Să rămânem un moment în picioare pentru rugăciune şi să ne aplecăm capetele. Tatăl nostru ceresc, noi Te slăvim pentru tot ce au văzut ochii noştri şi ce au auzit urechile noastre. Noi Îţi mulţumim, DOAMNE, pentru că noi ştim astăzi că Tu eşti acelaşi mare Iehova Dumnezeu, care ai fost întotdeauna şi vei fi în veci. Noi Îţi mulţumim pentru Isus Hristos care a făcut posibil să fim aduşi înapoi în părtăşia cu Tine prin sângele Lui nevinovat pe care L-a vărsat. Prin jertfirea sângelui, noi suntem acum fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Încă nu este descoperit ce vom fi la sfârşit, dar noi ştim că vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Tată, nouă ne ajunge aceasta, atâta timp cât suntem ca El, fiind după chipul Său.

Tată, în ceasul acesta nu vrem să ne conformăm cu lucrurile acestei lumi, ci să fim transformaţi prin înnoirea duhului nostru prin Duhul Sfânt, pentru ca El să poată veni în viaţa noastră şi să ne ia sub ocrotirea Lui, ca El să ne conducă în toate zilele pe care le mai avem pe pământ şi să slăvim Numele Lui cel mare.

Noi Îţi mulţumim pentru toate aceste lucruri. Noi aşteptăm cercetarea Ta în seara aceasta, în timp ce suntem adunaţi aici şi credem că Te vei întâlni cu noi după cum ai făgăduit, în Numele lui Isus, Amin. (Puteţi să vă aşezaţi.)

Eu cred că a fost David cel care a zis: „Eu am fost bucuros când mi s-a spus să mergem la casa DOMNULUI.“ Noi suntem într-adevăr mulţumitori pentru că suntem în seara aceasta aici. Noi simţim că este un privilegiu de a avea această ocazie să vorbesc cu voi. Eu înregistrez pe bandă. Chiar m-am uitat prin încăpere să văd dacă fraţii înregistrează. Se înregistrează. Benzile funcţionează. În ordine. Aceasta se întâmplă după ce am acceptat ca mesajele care se înregistrează aici în capelă să fie trimise.

Acum, noi suntem adunaţi. Eu vreau să spun ceva despre azi dimineaţă. Astăzi, chiar la amiază, când am încheiat adunarea de dimineaţă, s-a întâmplat ceva despre care cei care nu au fost prezenţi nu au auzit. În timp ce încheiam adunarea de dimineaţă şi vorbeam de aici de pe platformă, am observat un frate care stătea acolo şi dădea mâna cu oamenii; este fratele Way. Aşa îl numim noi cei de aici. Soţia lui este o soră medicală calificată. 

Fratele Way este un slujitor al lui Dumnezeu, are un serviciu pământesc, dar el are o chemare de mulţi ani pe inimă pentru câmpul misiunii. El a simţit că este condus şi adus aici de Dumnezeu, pentru a aştepta în locul acesta şi a primi indicaţii, înainte de a merge pe câmpul misiunii. Înainte cu câteva zile am avut o discuţie cu el şi cu soţia lui.

Azi dimineaţă când am mărturisit că am un complex, m-am referit şi la fratele Way, care de asemenea are un complex, care este normal la toţi oamenii. Chiar atunci, un moment mai târziu, fratele Way a avut un infarct de inimă şi a căzut mort la pământ. Eu am văzut-o pe soţia lui şi am observat, deoarece am fost deja prezent la mulţi oameni care erau pe moarte, nu mai este nevoie să vă explic, …

Eu vreau să mă laud în Isus Hristos şi puterea Lui. Dar în timpul acesta, noi nu ar trebui să încercăm niciodată să ne lăudăm în El în vreun fel, dacă El nu a făcut nimic. Dar eu am văzut că Isus Hristos a înviat deseori morţii, cercetaţi şi confirmaţi incontestabil de doctori.

De exemplu, nu demult, într-o adunare în Connecticut care a avut loc într-un auditoriu vechi, mare şi cunoscut, dr. Barten, un doctor creştin, a stat cu mine pe platformă. Acolo era o femeie bine văzută, creştină, drăguţă, ea era o femeie bogată. Ea stătea la stânga mea. În timp ce chemam rândul de rugăciune, am observat dintr-o dată această femeie. Dacă inima nu mai bate, atunci poţi să-i mai închizi ochii, dar dacă moartea vine printr-un şoc, atunci ochii voştri se întorc peste cap, partea albă a ochilor rămânând vizibilă, în timp ce inima nu mai bate. Eu am observat cum s-a lăsat în jos. Ei au chemat repede un doctor. El s-a grăbit la ea, a simţit pulsul ei, a pus mâna pe ea şi urechea pe inima ei. Ea a fost moartă, a căzut la pământ şi fiica ei a strigat, prin aceasta a fost întreruptă adunarea. Eu am continuat. Pentru că nu am avut nici un cuvânt de la DOMNUL pentru femeia aceea, am continuat. 

Cineva a spus să fie chemat fratele Branham, dar un altul a spus: „Noi nu vrem să-l chemăm în timp ce este în rândul de rugăciune sub darul deosebirii.“ S-a spus: „Chemaţi-l pe Branham cel mic“, acesta este Billy. Billy nu a vrut, pentru că femeia era moartă. 

Voi ştiţi că oamenii sunt superstiţioşi când cineva este mort; dar acesta este numai învelişul. Nu mai este nimic acolo, dar oamenii gândesc ciudat asupra acestui lucru. Persoana însăşi nu mai este prezentă, ea este plecată. Lui i-a fost frică să se apropie de ea, pentru că femeia era moartă. 

Duhul Sfânt a vorbit neîntârziat către mine. Eu m-am întors pe loc, am coborât scările şi m-am dus acolo unde era ea, şi chiar în momentul când mă apropiam, a vorbit Duhul Sfânt către mine şi eu am spus: „Maria!“

Ea a spus: „Da, frate Branham?“ Totul era în ordine cu ea. Ea nu ne văzuse niciodată până atunci. Ea era pentru prima dată în adunare. 

Apoi, nu demult în Shawano, eu am vrut să spun acum 4 sau 5 ani, am vorbit într-o seară în clădirea armatei. A fost o mulţime mare de oameni şi un bărbat mai bătrân de vreo optzeci de ani, cred eu, cu soţia lui … Amândoi erau lutherani, merg la biserica aceea mare, renumită. Eu i-am uitat numele. Este cea mai mare adunare din America în ceea ce priveşte numărul membrilor. În regiunea aceasta cei mai mulţi sunt lutherani. În timp ce vorbeam am observat cum capul bărbatului a căzut în faţă şi era mort pe scaun. Soţia lui a început să strige. Ea a strigat: „Să mă ajute cineva, să mă ajute cineva!“

Eu m-am uitat într-acolo şi am spus: „Rămâneţi toţi pe loc! Fiţi liniştiţi!“ Vedeţi voi? Eu L-am aşteptat pe DOMNUL să-mi dea un cuvânt. A fost Satana, pentru că eu eram pe punctul de a-i chema pe oameni la altar, şi asta se întâmplă întotdeauna atunci când el vrea să se ridice mai presus. Aţi observat vreodată că atunci când începe chemarea la altar, copiii mici încep să plângă şi alte lucruri asemănătoare acesta este Satana. Voi, care sunteţi duhovniceşti, înţelegeţi.

DOMNUL mi-a făcut de cunoscut numele lui, eu l-am chemat şi el a înviat pe loc.

Când am revăzut în dimineaţa aceasta … Vedeţi voi? Eu am văzut deseori cum DOMNUL Isus i-a înviat pe morţi. Copilul cel mic din Mexic a murit la ora 9.00 dimineaţa şi între ora 10 şi 11.00 seara a revenit la viaţă. Un doctor a confirmat prin certificatul de deces, că băiatul a murit dimineaţa la ora 9.00 în cabinetul său. Eu cred că din cauza unei aprinderi la plămâni. După câte ştiu eu, copilul mai trăieşte şi astăzi. Aceasta s-a întâmplat în prezenţa a 30-40 000 de oameni. 

În dimineaţa aceasta l-am văzut undeva pe fratele Way, în timp ce noi cântam: „Glorie, glorie, aleluia“ şi ne dădeam mâinile. Eu am observat cum l-a săgetat şi capul lui a căzut în spate. Fratele Way nu este un om care leşină repede sau altceva asemănător. Eu am văzut cum a căzut pe spate şi cum soţia lui, o soră medicală calificată, a controlat pulsul şi a început să strige, pentru că el nu mai era prezent.

Şi apoi, cred eu, sora Nash, o doamnă de culoare, care vine aici la adunare, şi alţii, au început să fugă în faţă. Sora Way îmi făcea semn cu mâna tot timpul ca să cobor de pe platformă. Eu am spus: „Rămâneţi toţi liniştiţi, rămâneţi pe scaunele voastre.“ Nu fiţi neliniştiţi în asemenea situaţii. Aceasta este ceea ce vrea să producă Satana. Aşteptaţi pur şi simplu şi vedeţi ce zice El. Dacă cineva trece în veşnicie, noi toţi trebuie să trecem odată. Nu există un loc mai bun în care se poate întâmpla aceasta ca adunarea, direct în casa DOMNULUI.

Bărbatul era acolo fără viaţă. Eu mă gândeam: „Poate i s-a făcut numai rău sau ceva asemănător i s-a întâmplat.“ Dar când m-am uitat încolo şi capul lui a fost întors, am văzut că partea interioară a ochilor era vizibilă … Voi nu puteţi să închideţi ochii şi să-i aduceţi în poziţia aceasta; se întâmplă numai atunci când inima este în afara funcţiunii. Eu m-am dus acolo, o persoană amabilă i-a pus ceva sub cap. Picioarele, mâinile, totul era ţeapăn. Faţa lui era aşa de întunecată ca haina mea, negru-roşiatic. Ochii lui erau întorşi. Eu cunosc infarctele de inimă. Eu ştiu ce le cauzează şi ce rezultat au, ca fiecare care a văzut aşa ceva. Eu am pus mâna pe pulsul lui şi era tot atât de puţin de simţit ca aici pe amvon, absolut nimic. Aici este soţia lui, o soră medicală calificată, care a consultat de asemenea pulsul său; nu mai era nimic.

Acum câteva zile, când am fost aici cu fratele Way, am văzut prin duhul deosebirii că inima lui are un zgomot. De aceea eu m-am gândit: „Asta este.“ De aceea mi-am pus mâinile peste el şi am spus: „Dumnezeule scump, în Numele lui Isus Hristos eu chem înapoi sufletul fratelui meu.“ Şi DOMNUL Iehova ştie, Biblia Lui este în faţa mea, eu am putut să simt cu mâna mea pulsul lui şi eu ştiu că în ziua judecăţii va trebui să răspund dacă nu este aşa. Părea că pulsul se simte de patru-cinci ori mai repede, şi apoi a fost normal.

El a încercat să deschidă gura ca să spună ceva, dar a ieşit numai un zgomot în timp ce încerca să vorbească. Apoi a spus cuvintele: „Frate Branham.“ După aceea se părea că va adormi din nou. Eu am aşteptat numai un moment, am controlat din nou pulsul; el era normal. Eu m-am uitat din nou la el şi m-a privit. El nu ştia sigur unde se află, dar inima lui bătea normal. Dumnezeu a adus viaţa înapoi în el.

Eu spun asta spre slava lui Isus Hristos, care este acelaşi Dumnezeu. În dimineaţa aceasta am predicat mai mult şi am depăşit timpul, obosit, extenuat. Puteau să fie numai două lucruri, ori s-a obosit sau când am vorbit despre complex, nu vreau să spun nimic în defavoarea fratelui meu, pentru că eu însumi am mărturisit că am un complex. Şi eu cred că dacă întreb în seara aceasta în adunare: „Câţi sunt aici care ştiu că au un complex?“, se va ridica fiecare mână. Numai pentru ca să ştii, frate Way, lasă-mă să îţi arăt dacă mi-a fost arătat prin darul deosebirii: toţi care ştiu că au un complex, ridicaţi mâna! Uitaţi-vă numai! Eu nu ştiu dacă fratele Way a fost aşa de şocat când am spus asta despre el şi a luat-o ca reproş, iar apoi a căzut în această stare. Dar DOMNUL Isus l-a adus înapoi.

Eu cred că acelaşi mare Dumnezeu pe care Pavel l-a reprezentat în zilele lui, când a predicat până noaptea târziu şi un bărbat a căzut şi a rămas fără viaţă. Pavel s-a dus la acel bărbat şi a putut să spună adunării: „Viaţa lui este iarăşi în el.“ Aceasta ne dovedeşte, în caz că nu am recunoscut încă, că Isus Hristos este acelaşi, ieri, azi şi în veci.

Apoi poate s-au mai întâmplat următoarele, … eu am încercat astăzi după amiază să mă gândesc, eu stăteam aici şi am spus adevărul din toată inima. Eu v-am povestit despre complexul meu, am recunoscut deschis şi v-am spus să vă rugaţi pentru mine ca interiorul meu să se transforme pentru poporul Lui ca eu să pot face ceea ce a făcut DOMNUL. Şi ca să confirme că El mă va mai trimite pe câmpul misiunii, a lăsat să se întâmple, pentru a arăta că El mai vindecă bolnavii şi învie morţii. Eu cred că nu a fost mai mult decât o confirmare pentru ceea ce am predicat, şi a fost o mărturie despre Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta este în conformitate cu ceea ce i-a spus El fratelui Roberson şi celorlalţi fraţi.

Noi Îl iubim pentru aceasta. Noi suntem mulţumitori că fratele Way este în seara aceasta aici. Dumnezeu nu a terminat treaba cu fratele nostru, căci altfel ar fi trecut dincolo în dimineaţa aceasta. Mai este ceva de făcut pentru fratele Way. Şi vreau ca tu să ştii, frate Way, că această adunare şi eu ne vom ruga ca Dumnezeu să-ţi arate planul Său pentru viaţa ta şi pentru viaţa soţiei tale. Şi atunci când se va împlini, noi te vom pune în slujbă. Eu sunt sigur .că El o va face, frate Way. Noi toţi care suntem creştini, vom fi mulţumitori pentru fratele Way. Aşa este, adunare? Eu mă rog ca el şi sora Way să-şi găsească locul în DOMNUL pentru slujbă în viaţa lor.

Eu am vrut să vorbesc cu fratele Way, de aceea am venit mai devreme. Eu am vrut să ştiu poziţia lui şi să aflu ce s-a întâmplat. El nu ştie. Vedeţi voi? Viaţa a ieşit, el a căzut şi a trecut dincolo, asta este totul. 

Fratele Way vrea să ştie dacă este cineva în clădire care merge marţi sau altădată în Arkansas. Poate va avea loc o adunare mică. Este o adunare cu fraţii. Eu cred că este aşa de izolat ca în junglă. Poate nu vor veni prea mulţi oameni la adunare, pentru că nu ştiu că eu vin acolo. Vedeţi voi? Prietenii mei din împrejurimi vor afla cu două sau trei zile înainte. Eu nu ştiu dacă prietenii mei din Arkansas care mă cunosc, vor fi acolo în adunare. Dacă merge cineva şi mai are loc, fratele Way ar fi bucuros să poată veni cu voi. El m-a rugat să fac de cunoscut că nu va fi o povară pentru oameni în timpul călătoriei. El va plăti. Dacă va merge cineva ar fi un semn pentru el că Dumnezeu îl iubeşte şi că este în voia lui Dumnezeu să meargă acolo. Voi toţi îl cunoaşteţi pe fratele Way, care este acolo în colţ. Şi dacă cineva care mai are un loc liber şi ar vrea s-o facă, el ar fi foarte bucuros.

Dacă este în voia DOMNULUI, duminica următoare voi fi din nou aici. După ce fratele Neville va încheia şcoala duminicală, vreau să înregistrez o predică, dacă este posibil. Dacă nu mă înşel, voi vorbi despre tema: Este viaţa ta vrednică de Evanghelie? Dacă este în voia DOMNULUI, vreau s-o înregistrez. 

Pentru seara aceasta am făcut de cunoscut că voi înregistra pe bandă. Eu cred că pastorul nu a predicat deloc, ci m-a chemat direct pe platformă ca să vorbesc. Acum, dacă se înregistrează şi voi o să obosiţi şi vreţi să ieşiţi, atunci faceţi-o cât puteţi de încet. Voi ştiţi că microfoanele acestea sunt foarte sensibile şi înregistrează şi cel mai mic zgomot. Noi încercăm să facem aceste înregistrări pentru o slujbă internaţională.

Eu voi face de cunoscut tema mea pentru seara aceasta, după ce citesc cuvântul din Mat. 24, de la vers. 32:

De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. 

În prima parte pe care am citit-o, observăm că El s-a dus cu ucenicii Lui pe muntele Măslinilor. Ei au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?“ Apoi începe El să răspundă, … vedeţi aici în primul verset …

La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirea Templului. Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămânea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.“ El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?“ 

Vedeţi, ei au pus trei întrebări, şi El a răspuns la trei întrebări. „Când va veni timpul când nu va mai rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată? Care este semnul venirii Tale? Şi ce este cu sfârşitul acestui veac?“ Eu cred că mulţi dintre noi, fraţii, facem o greşeală pentru că încercăm să punem toate aceste lucruri în legătură cu venirea DOMNULUI. Dar El a răspuns .la trei întrebări diferite care i-au fost puse. Când va fi timpul când nu va mai fi piatră pe piatră? După prima întrebare începe cu semnul venirii Sale, şi apoi intră în lucrurile referitoare la sfârşitul veacului.

Noi vedem aici unul din lucrurile despre care vreau să vorbesc în seara aceasta: Strălucirea luminii roşii este semnul venirii Sale. În seara aceasta ne vom ocupa cu zilele lui Noe, pentru că aşa va fi când va veni Fiul omului. Aceasta m-a atins acum câteva zile, şi eu m-am gândit că poate voi încerca să vorbesc despre această temă. Eu mi-am notat mai multe texte biblice la care vreau să mă refer şi voi citi un pic … 

DOMNULUI nostru i s-a pus această întrebare şi El le-a dat semnul venirii Lui. Neîntârziat El a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.“ EL a spus: „De la smochin învăţaţi pilda lui. Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri.“ Care neam? Neamul care va vedea murdăria despre care vom vorbi în seara aceasta.

Când vorbim despre textul meu: Strălucirea luminii roşii este semnul venirii Sale, îmi amintesc de timpul de aşteptare într-o gară, unde oamenii stau, cum au făcut-o mulţi dintre noi când am aşteptat trenul. Şi atunci când nu auziţi şi nu vedeţi încă trenul, voi ştiţi totuşi că timpul a sosit. Poate auziţi prezentatorul: „Va fi o mică întârziere, plecarea nu va fi punctuală. Noi nu ştim exact când, dar în curând va sosi.“ Noi ne plimbăm pe peronul gării cu mâinile în buzunar, ne aşezăm pe valiză, ne cumpărăm o pungă cu alune şi vorbim cu cineva de pe partea cealaltă. Dar dintr-o dată vedem că se întâmplă ceva. Pe linii se aude un zgomot. Atunci când se întâmplă aceasta, semnalul este lăsat în jos. Lumina roşie luminează. Ce înseamnă aceasta? Trenul are intrare. Chiar dacă voi nu îl vedeţi şi nu îl auziţi încă, totuşi strălucirea luminii roşii cu semnalul în jos ne arată că el vine. Dacă vreţi să mergeţi cu trenul, este mai bine să aruncaţi punga cu alune, încetaţi să mai povestiţi, vă luaţi valiza şi vă pregătiţi, altfel rămâneţi înapoi, pentru că el se opreşte numai pentru câteva minute. Apoi pleacă. Dacă voi mai povestiţi cu vecinul de pe partea cealaltă, rămâneţi în urmă. 

Cu atât mai mult trebuie să fim noi atenţi când vedem strălucirea semnalului, că EL are intrare; trenul vechi al Evangheliei va veni foarte curând. Şi în timp ce noi ne ocupăm cu textul acesta mare: Strălucirea semnalului, …

DOMNUL s-a aşezat pe munte şi le-a spus lucruri care se vor întâmpla: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului …“ 

Noi vrem să mergem un pic înapoi şi să vedem dacă găsim ceva în timpul nostru care se aseamănă cu zilele lui Noe. Atunci putem să spunem dacă suntem în timpul despre care a vorbit DOMNUL nostru. Noi vrem să observăm dacă găsim ceva asemănător cu zilele lui Noe. Pentru a putea face aceasta, trebuie să ne întoarcem la Genesa, la timpul lui Noe. Veţi deschide la Gen. 6 pentru a citi despre zilele potopului, despre morala şi starea de atunci? Noi vrem să citim şi să comparăm cu aceste zile. Fiţi atenţi!

Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului…

Chiar primul cuvânt ne prezintă lumina strălucitoare absolută, că ziua este aproape, pentru că nu a existat niciodată un timp în întreaga istorie, în care să fie atâţia oameni şi să se înmulţească aşa de mult, cum o avem în ziua de azi. Este greu să găseşti un domiciliu stabil. Populaţia se înmulţeşte aşa de mult, încât ştiinţa spune că dacă înmulţirea continuă în felul acesta, atunci în 20 de ani nu va mai fi destulă hrană pentru oamenii de pe pământ. Eu cred că stătea scris în Readers Digest, că din cauza creşterii populaţiei, în curând nu va mai fi hrană suficientă pentru oameni. 

Noi putem să vedem: locurile care erau pustii s-au transformat în oraşe, deşi controlul .naşterilor a ajuns la cea mai mare măsură. Eu cred că a fost spus din Chicago eu sper că voi reda cifrele corect că acolo sunt în 60 de zile 30 000 cazuri de avorturi. Avorturi înregistrate cum este cu cazurile neînregistrate? Vedeţi voi? Atât de multe într-un oraş de patru milioane cum este atunci cu întreaga lume! Totuşi pământul este atât de suprapopulat încât nu mai poate fi controlat.

În India vor să intervină şi să sterilizeze bărbaţii ca să nu mai fie născuţi copii, deoarece se înmulţesc aşa de mult. Numărul populaţiei în India este în prezent de 470 milioane.

Ce este cu China unde rata de creştere este şi mai mare, cu Rusia şi cu toate celelalte ţări ale lumii? Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului …

Vedeţi, noi suntem transpuşi în timpul dinaintea potopului… 

…şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. Atunci DOMNUL a zis: „Duhul Meu nu va rămânea pururea în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.“ Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea, şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.

Oh, ce temă avem noi aici! Vedeţi voi? Primul lucru care trebuie observat este, că fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase. Ei bine, eu nu vreau să spun … Eu vorbesc aici despre întreaga lume. Nu a existat niciodată un astfel de timp, după câte ştiu, când femeile în general să fie aşa frumoase.

Unele dintre femeile şi bărbaţii mai în vârstă mai ţin minte că în urmă cu mai mulţi ani era o raritate să găseşti o femeie frumoasă, dar astăzi se găseşte numai frumuseţe. Ele îşi taie părul scurt şi folosesc make-up şi se îmbracă cu tot felul de îmbrăcăminte sexy. Ele se pot prezenta în felul acesta … Şi încă o problemă: pe parcursul timpului ne-am întors înapoi la început, conform Scripturii. Femeile devin tot mai frumoase.

Eu îmi amintesc de timpul când mai eram un băieţel şi mergeam la şcoală. Uitaţi-vă astăzi la copii, la fetele în creştere. Eu pot să-mi amintesc cum erau femeile când eram un bărbat tânăr, şi uitaţi-vă la fete astăzi! Eu îmi amintesc de o fată renumită. Nu sunt mai mult de 25 de ani de atunci, o fată renumită, frumoasă, şi aproape fiecare băiat vroia să meargă cu ea, pentru că ea era regina grupului. În tot oraşul erau poate două sau trei astfel de femei. Acum au devenit toate frumoase. Aceasta este împlinirea Scripturii. O strălucire a luminii roşii care arată că timpul s-a apropiat.

Ei au inventat ruj şi make-up pentru ca femeile care nu sunt frumoase să se poată face frumoase. Toată faţa, buzele şi tot ce fac ele, este pentru ca să se facă frumoase.

Fabricile de cosmetice lucrează zi şi noapte. În America se cheltuie într-un an pentru cosmetică, pentru a face femeile frumoase, mai mult decât pentru alimente. Aşa este. Eu am uitat câte miliarde de dolari se cheltuie pentru cosmetică în fiecare an pentru a face femeile frumoase. 

Eu nu spun nimic împotrivă. Eu vă arăt numai că este o strălucire a luminii roşii, că timpul este aproape. Isus a spus: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului …“ Vedeţi, acelaşi lucru. 

Observaţi, când oamenii au început să se înmulţească şi au devenit mulţi, fiicele oamenilor erau frumoase. Fiii lui Dumnezeu le-au văzut şi le-au luat de neveste. Aceasta nu este expresia mea. Eu am citit-o din Biblie unde Isus ne spune să mergem înapoi la Genesa şi să comparăm timpurile: înmulţirea oamenilor şi frumuseţea femeilor.

Acesta este un semn mare. Acum avertizarea, avertizarea lui Iehova în vers. 3.

Atunci DOMNUL a zis: … 

Chiar după ce s-a întâmplat aceasta … Gândiţi-vă, Duhul Sfânt a scris Biblia. În Isus locuia plinătatea Duhului Sfânt. EL a vorbit numai prin Duhul Sfânt. Scriptura a fost scrisă prin Duhul Sfânt. Acelaşi care a vorbit în Gen. 6, spune şi în Mat. 24, să facem comparaţia pentru a recunoaşte că timpul este aproape.

Înmulţirea oamenilor pe pământ, chiar şi cu controlul naşterilor şi toate lucrurile acestea care se fac şi nu se descoperă; şi totuşi continuă mai departe aşa, pentru că suntem în vremea sfârşitului. 

Fiţi atenţi, după aceea a venit timpul despre care se spune că femeile au fost frumoase, foarte frumoase. Noi comparăm aici şi putem să dovedim.

Nu demult am văzut nişte poze ale strămoşilor noştri care mai umblau prin câmpie. Eu nu pot să vă spun numele femeii, dar numele ei era cunoscut din San Francisco până la Boston, pentru că era femeia cea mai frumoasă din ţară. Pearl White, cred eu, a fost numele ei. Asta a fost înainte cu mulţi ani. Ea a fost ucisă de iubitul ei, Scott Jackson. Dacă vedeţi poza femeii celei mai frumoase a ţării de atunci, astăzi nu v-aţi mai uita la ea. Ea ar arăta ca din antichitate dacă ar fi aici pe stradă. Pentru că aproape fiecare femeie pe care o întâlniţi este de trei ori mai frumoasă decât a fost ea; o femeie oarecare pe care o vedeţi pe stradă. Vedeţi, frumuseţea femeilor creşte.

Atunci mă întreb eu dacă femeile noastre recunosc aceasta … Acesta este motivul pentru care vreau ca această bandă să fie difuzată, pentru ca voi să nu faceţi aşa. Noi vrem ca voi să fiţi frumoase, dar noi vrem să rămâneţi naturale. Noi nu vrem să fiţi superficiale. Dacă aţi lua unele din femeile acestea frumoase şi le-aţi băga în lighean şi le-aţi spăla, atunci ar arăta altfel, şi să le îmbrăcaţi cum ar trebui să fie îmbrăcate. Dar ele nu o fac. Voi nu puteţi să le faceţi clar deosebirea. Noi ne vom întoarce după un timp înapoi la aceasta. Aceasta este strălucirea luminii roşii.

Şi gândiţi-vă, când oamenii au început să se înmulţească, atunci au început şi femeile să devină frumoase, acesta a fost ceasul, a fost timpul când DOMNUL a spus: „Duhul Meu nu va rămânea pururea în om.“ Vedeţi voi intervenţia, vedeţi mâna lui Dumnezeu? „Duhul Meu …“ Fiicele oamenilor erau frumoase. Şi ei şi le-au luat de neveste. Şi El a spus: „Duhul Meu nu va rămânea pururea în om. Eu voi scurta zilele lui.“ 

Acum vers. 4: Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea, şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.

Aţi observat, aici nu s-a vorbit nimic despre căsătorie. Fiţi atenţi! 

Fiii lui Dumnezeu au mers la fetele oamenilor, dar nu s-au căsătorit cu ele. Dacă luaţi originalul din greacă, Cuvântul are următoarea însemnătate: (Eu am scris aici undeva.) În vers. al doilea scrie că şi-au luat femei. Ei le-au luat pur şi simplu. Eu am citit astăzi după masă în limba greacă. Acolo nu stă scris că şi-au luat soţii; ei şi-au luat femei, nu soţii. Voi puteţi să citiţi ca să vedeţi dacă este adevărat.

Ei şi-au luat femei, nu soţii. Ei le-au luat simplu în dragoste liberă, cum o avem şi noi astăzi. Cu alte cuvinte: ei au fost în timpul acela numai iubiţi, cum este şi acum. Ei făceau ce le plăcea şi îşi luau fiecare femeie care puteau s-o aibă.

Dar atunci când fiii lui Dumnezeu … Acum, mulţi zic că erau îngeri decăzuţi care ca bărbaţi s-au unit cu femei; numai pentru a arăta că ceea ce este pe dos este absolut pe dos: Biblia nu spune nicăieri despre îngeri că sunt bărbaţi sau femei. Nu există nici un caz în Biblie unde un înger este descris ca femeie. Dacă vreţi un text biblic pentru aceasta, luaţi Mat. 22, 30, acolo o găsiţi.

Ceva asemănător ca înger-femeie, nu există. Acesta este motivul pentru care nu există nici .predicatoare. Un înger este un mesager. Da, un înger este un mesager. Dar voi vedeţi că timpul s-a schimbat, astăzi este ca şi atunci. Eu mi-am notat puncte istorice despre care vreau să vorbesc în câteva minute.

Fiţi atenţi, femeile din zilele acelea zilele lui Noe trebuie să fi fost discuţia zilei. Vedeţi, fiii lui Dumnezeu (fiii lui Set) au văzut fiicele lui Cain care erau frumoase. De ce? Ele erau fără Dumnezeu: erau fiicele lui Cain. Când au văzut fiii lui Dumnezeu că fetele oamenilor sunt frumoase, şi le-au luat de neveste. Apoi fiii lui Dumnezeu au căzut din starea faţă de Dumnezeu şi au alergat după femei. Dacă acesta nu este tabloul din zilele noastre, atunci nu ştiu altul. Este adevărat. 

Oameni … Uitaţi-vă la adunarea din zilele noastre, uitaţi-vă la tot ce vreţi să vă uitaţi, fiţi atenţi. Peste tot este ca în zilele acelea. Au fost femei frumoase. Bărbaţii erau sclavii lor, aşa spune istoria. Bărbaţii au devenit într-adevăr sclavii femeilor. Pentru că ele au fost aşa de frumoase, ei au devenit sclavii lor. Ei le-au construit altare şi s-au închinat. Şi gândiţi-vă numai, ei s-au închinat în zilele acelea cărnii şi sângelui femeiesc. Aceasta este istorie.

Comparaţi aceasta cu timpul de azi. Este acelaşi lucru, fratele meu. Bărbaţii omagiază într-adevăr femeile. Chiar şi în ţara noastră, doamna Kennedy este dublu respectată decât preşedintele. Aşa este. Oriunde este vorba despre un bărbat, dacă el are o soţie atractivă, atunci este în ordine.

Despre condusul maşinilor se spune că femeile sunt cele mai sigure conducătoare. Asta nu este aşa, eu vă voi spune de ce: Billy şi eu am circulat prin Statele Unite şi avem informaţii la prima mână. Noi avem o hartă în maşină şi un tabel mic pe care stă scris: bărbaţi femei. De fiecare dată când face o femeie o greşeală, facem un semn pe partea ei, dacă face un bărbat, atunci facem un semn pe partea lui. Din circa 300 de însemne pe care le-am făcut, vă va surprinde, au fost 280 femei şi 19 bărbaţi. Dar ştiţi voi de ce? Ele nu primesc amenzi. Poliţia nu reţine o fată frumoasă nici măcar una din o mie. El îi cere numărul de telefon, dar nu o va închide. Aşa se întâmplă. Nu este de mirare că nu stă scris în acte. Vedeţi, pentru că bărbaţii de astăzi sunt ca în zilele lui Noe, se închină femeilor frumoase ca la icoane. Desigur!

O, ce îngrozitor a fost în zilele acelea cu închinarea! Femeile se prezintă într-un fel atractiv în lumina rampelor … Dacă ele au putut s-o facă atunci mai bine ca acum, atunci sunt bucuros că nu am trăit atunci. Gândiţi-vă asupra acestui lucru, cum ele … Femeile făceau atunci exact ceea ce fac acum.

Fiţi atenţi, Biblia spune că ei au mâncat şi au băut. Aceasta este ceva normal. Desigur! Căsătoria este onorabilă. Un bărbat care se căsătoreşte cu o femeie este onorabil, aceasta este stabilită de Dumnezeu. Dar dacă se întâmplă ca un bărbat să ia soţia altuia sau o altă femeie tânără, o femeie oarecare, indiferent cine este ea, şi rupe legământul de căsătorie şi face ceva pe dos, este păcat în ochii lui Dumnezeu. Biblia vorbeşte foarte tare împotrivă.

Fiţi atenţi, este scris că Dumnezeu a stabilit căsătoria în grădina Eden şi desigur că a condamnat preacurvia. Aceşti bărbaţi şi aceste femei au trecut în timpul acela pe lângă legile lui Dumnezeu şi au lucrat împotrivă. Acum comparaţi-o cu astăzi! Priviţi! Voi puteţi să vedeţi că trenul soseşte, gândiţi-vă foarte bine şi adânc asupra cuvintelor fără greş ale lui Isus Hristos. Vedeţi voi? 

Fiţi atenţi! Biblia spune aici că ei au mâncat şi au băut, desigur cu femeile lor frumoase. Voi recunoaşteţi că este în ordine dacă se mănâncă şi se bea. Aceasta este o lege a naturii în viaţă. Noi trebuie s-o facem. Dar dacă voi aveţi numai asta în minte … 

Astăzi oamenii trăiesc din plin, devin băutori; femeile beau în restaurant. Dacă mergeţi acolo unde se serveşte whisky cu sifon şi cocteiluri, atunci vedeţi că femeile beau mai mult decât bărbaţii. 

Isus a spus: „În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau.“ Cu alte cuvinte: ei trăiau cu femei fără să fie căsătoriţi. Astăzi este .obiceiul aşa … Pe vremuri în oraşul Reno, puteai să te însori, să divorţezi şi apoi să te însori din nou, toate în aceeaşi zi. Dar asta este deja trecut. Aşa numiţii soţi şi soţii au diferite chei pentru apartamente în oraşele mari. Eu călătoresc, trec prin oraşe şi ştiu că este adevărat. Soţul are întâlnirile lui, soţia are întâlnirile ei. Este o acumulare de corupţie, a luat naştere o societate moale, leneşă, rea; o generaţie destinată pentru iad.

Acum câţiva ani … Vedeţi, unde a ajuns omul cu starea lui trupească. Vedeţi unde a ajuns prin lucrurile pe care le-a făcut. Ştiinţa încearcă tot timpul să producă hrană mai bună: grâu încrucişat, roşii încrucişate, vită încrucişată. Aceasta nu este deloc bună. Ea omoară oamenii şi ei nu recunosc. În timp de câţiva ani ei vor fi ca o meduză (slăbănogi).

Acum 50 de ani au avut loc jocuri cu mingea ca şi acum. Nu aţi auzit niciodată că cineva a fost rănit. Acum sunt ucişi mulţi într-un an. Dacă mingea îl loveşte pe un bărbat, atunci nu este nimic în el ca să-l ţină în viaţă. El este ca o bibilică şi dacă este lovit, moare pentru că este slăbit. 

Când s-a luptat Bob Fitzsimmons cu Corbett, s-au luptat într-o după masă, cred eu, 125 de runde cu pumnul gol. Astfel de bărbaţi cu o astfel de putere în braţe puteau să ia un lemn de doi sau patru ţoli şi să-l rupă. Ei îl cuprindeau cu pumnii. Ei îşi înmuiau pumnii în oţet înainte de culcare, pentru a-i întări. O rundă nu dura două sau trei minute, cum este astăzi cazul. Ei nu aveau mănuşi căptuşite ca astăzi. Şi nimeni nu a fost ucis. Ei credeau că o rundă trebuia să se încheie cu un k.o. Bărbatul trebuia pus la podea. Se ajungea până la 125 de căderi la podea, ei erau bărbaţi. Astăzi ar trebui să înceteze cu boxul; deşi ei au o căptuşeală peste braţe şi pumni, ei abia pot să se lupte două, trei runde, fără să fie ucis cineva. Care este motivul? Este un grup eu nu ştiu cât de slab, o masă moale, încrucişată, un nimic până când moare toată generaţia.

Nu spune Biblia că ei sunt slabi, dar că vor deveni mai deştepţi? În următoarea generaţie vor înghiţi o capsulă în loc de mâncare. Nu este altceva decât o societate de fumători de ţigări, băutori de whisky, party de cocteiluri, un grup de toxicomani: se injectează criminalitatea la tineri în şcoli. Nu este de mirare: dacă mama se comportă pe stradă aşa, copilul ajunge în aceeaşi situaţie.

Numărul femeilor frumoase creşte în continuu. Ordinea societăţii a fost distrusă. O, ce lucru răspândit în timpul acesta în care trăim noi. Ei fac asta şi cealaltă … Ei nu vor trece cu aceasta! Ce fac ei? Exact ceea ce au făcut ei şi atunci. Ei au batjocorit legile lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus: „Să nu preacurveşti“, dar ei arată că pot s-o facă şi că trec cu aceasta. Ei zic că vor trece cu aceasta, dar ei nu vor reuşi. Poate nu ar fi trebuit să veniţi şi să mă ascultaţi. Dar totuşi Dumnezeu a spus că acesta va fi timpul în care va străluci lumina roşie. Isus a spus aşa.

Ei păcătuiesc şi apoi râd … Lucruri pe care Biblia le numeşte imorale, lumea de astăzi le numeşte de multe ori virtuoase. Voi admiteţi ca fetele voastre tinere să se dezbrace şi le lăsaţi să meargă pe stradă cu pantaloni scurţi şi lungi, şi ele se mai gândesc că este virtuos dacă o fată îşi expune carnea feminină. Dar Biblia spune că este păcat. Îngrozitor! Dar lumea o numeşte virtute. Vedeţi ce fac ei cu legile lui Dumnezeu. Adunarea nu spune nimic împotrivă. A sosit timpul ca cineva să se ridice şi să vorbească pentru dreptate în Numele lui Isus Hristos şi să-i pună capăt acestui lucru, pentru că în ziua judecăţii trebuie să dăm socoteală pentru tot.

Dacă i se pare cuiva că aceasta este ceva demodat, atunci cercetaţi în anii din urmă, vedeţi ce se întâmplă acum şi apoi închipuiţi-vă viitorul. Nu există nici un viitor în afară de venirea DOMNULUI. 

Comparaţi femeile de dinaintea potopului cu ţanţoşele de astăzi. Cercetaţi ce au fost. Cercetaţi ce au făcut fiii lui Dumnezeu. Vedeţi ce fac astăzi.

Nu demult am fost la o conferinţă şi aproape că m-am prăbuşit pe când toţi … Se părea că toţi se bucură de discursul unui predicator care era pe platformă. Eu şedeam într-un colţ. O femeie tânără a venit înăuntru. Ea era foarte rău îmbrăcată. Ea a venit şi a păşit prin această biserică, dănţăluind, cum spune Biblia, aşa a mers ea. Şi fiecare predicator de pe platformă şi din adunare şi-a întors capul şi a privit după această fată. Eu m-am gândit atunci la acest text biblic. Fiii lui Dumnezeu s-au uitat la fetele oamenilor; păcătoşi fără Dumnezeu; femei frumoase. O, a rupt atât de multe adunări. Duhul lui Dumnezeu a fost luat. Fiţi atenţi! Ei s-au uitat la fetele oamenilor.

Acum, gândiţi-vă la aceasta, Isus Hristos cel infailibil a explicat că aceste lucruri vor fi în felul acesta în ultimele zile. EL a spus, atunci când veţi vedea aceste lucruri, atunci ştiţi că timpul este aproape. Nu sunt mulţi oameni care ar spune asta. Mulţi predicatori nu ar putea să spună asta. El ar putea dacă ar vrea. Dacă el ar face aceasta, atunci adunarea l-ar da afară. Acesta este exact adevărul.

Dar aici este o problemă. Dacă un bărbat este chemat de Dumnezeu, atunci el se ţine de Biblia aceasta. Pe mine nu mă interesează ce trebuie el să facă. Voi trebuie să vă gândiţi că este adevărul. Adevărul vă va lega sau vă va elibera. Exact asta a spus Isus Hristos.

Fiii lui Dumnezeu au decăzut din cauza formelor şi feţelor frumoase ale fetelor oamenilor. Şi exact asta avem noi astăzi, din nou aceeaşi problemă.

Acum comparaţi cu ziua aceea: înmulţirea oamenilor, femeile devin frumoase, fiii lui Dumnezeu decad, se însoară şi se mărită, divorţuri, trăind în preacurvie şi altele. 

„Ei, bine“, spuneţi voi, „un moment, frate Branham, eu nu ştiu.“ Ascultă frate, înainte de a spune ceva, ascultă asta: Isus Hristos a spus că oricine se uită la o femeie şi o pofteşte, a preacurvit deja în inima lui. Dacă vedeţi … dacă un bărbat iese din biroul lui, din biserică, din casă şi este pe stradă, el nu întâlneşte altceva pe fiecare parte decât sânge şi carne feminină, contururi accentuate, feţe frumos făcute … Ispită! Dumnezeu a spus că aceasta va avea loc. Dacă are loc aceasta, atunci timpul este aproape. Aşa cum a fost în zilele lui Noe, când fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor şi le-au luat de neveste. Vedeţi voi? Aici o aveţi.

Acum fiţi atenţi! Acelaşi lucru îl găsim noi astăzi. Noi vedem în istorie că ele aveau o asemenea atracţie sexuală, încât fiii lui Dumnezeu le-au făcut femeilor chiar şi altare. Venus, etc. Vedeţi voi? Ei au făcut icoane şi s-au aplecat înaintea lor. Dacă voi spuneţi: „Frate Branham, noi nu avem astfel de lucruri; tu nu poţi să compari cu timpul nostru.“ Eu vă rog să mă iertaţi. Eu cred că astăzi este mai rău decât atunci.

Ce vedem noi la televizor? Voi de-abia puteţi să luaţi un ziar în mână care să nu fie plin cu fiinţe femeieşti: femei frumoase pe ambalajele de whisky, în reviste, sexy, îmbrăcate imoral, mai mult nu vă oferă televizorul, peste tot este vorba numai de femei frumoase îmbrăcate sexy. Noi le găsim pe reclamele pentru ţigări, la tot ce priviţi, peste tot găsiţi o femeie atractivă. Voi nu puteţi să vă uitaţi nici măcar la o reclamă pentru ciorapi de mătase, fără să nu vedeţi picioare cu o formă suplă. Aşa este. Ce este? De ce este aşa? 

Eu îmi amintesc de un bărbat pentru care am lucrat, Chris, de acolo din colţ. Mulţi dintre voi îşi amintesc de Chris Meisner. Nevasta lui, Lilian, care i se spune Lili, cred eu, numele de naştere este Ellinger. Ea a fost o fată foarte frumoasă. Un bărbat a venit la ei şi a cerut permisiunea tatălui ca faţa, poza, profilul ei să fie pus pe o cutie de bomboane. Acest german bătrân lutheran s-a ridicat şi a spus: „Aceasta este o jignire pentru mine, să puneţi fotografia fetei mele pe o cutie de bomboane şi s-o răspândiţi în toată ţara.“ Cum este astăzi, unde fiecare reclamă, televizorul, absolut tot ce vedeţi, arată femei fără Dumnezeu, imorale, vulgare, sexy. Aşa este. Ce este? Trenul, trenul cel vechi soseşte acum. Biblia spune că se va întâmpla în curând. Noi auzim deja zgomotul.

Noi vorbim în legătură şi cu alte lucruri, dar gândiţi-vă că aceasta este o altă strălucire, una .care străluceşte astăzi. O, noi vedem situaţia naţională, noi vedem dezordinea politică, noi vedem situaţia bisericii, noi predicăm despre toate acestea, dar aceasta este ceva nou. Este ceva cu care nu devii renumit dacă vorbeşti, dar trebuie făcută, pentru că un glas trebuie să se ridice împotrivă. Gândiţi-vă, cuvintele din seara aceasta le veţi întâlni şi acolo la judecată.

Nu demult am avut o viziune. DOMNUL mi-a arătat o femeie pe moarte. Numele femeii nu-l pot reţine niciodată, Marilyn Monroe. Eu nu am văzut-o niciodată, eu nu merg la cinema. Dar ea mi-a fost arătată, şi ea era atractivă. Ea a încercat să ajungă undeva, era pe moarte, a avut un infarct de inimă. DOMNUL a vorbit: „Acum tu spune că a murit la ora 4.00, ea nu s-a sinucis. Tu poţi să spui că a murit la ora 4.00, pentru că au fost numai câteva secunde înainte de ora 4.00.“ Eu am văzut unde a fost găsită. Eu i-am spus lui Billy şi familiei şi celor care au fost cu mine despre aceasta. Câteva zile mai târziu s-a împlinit şi Marilyn Monroe a murit. 

Acum câteva zile am fost în Canada. Copiii mei mi-au povestit tot timpul despre un loc anume, unde doamna care ne-a închiriat casa are un televizor. Ei au spus: „Imediat vine o emisiune: “Râul care nu se mai întoarce.“ Acesta este râul unde pescuiesc eu. John Smith, unul din prietenii mei se plimbă pe el. Ei au spus: „S-a filmat un fim despre el, tată, poate este şi domnul Smith în program. Vrei să vezi şi tu?“

Eu am spus: „Dacă mă întorc la timp din Canada, mă voi uita.“ Când a sosit timpul pentru redarea emisiunii, m-am dus dincolo să văd. Când m-am dus, cine era Marilyn Monroe. Ei bine, asta a fost după un an de la moartea ei. Ea a apărut îmbrăcată sexy vocea ei se putea auzi, mai vorbeşte încă şi se mai poate auzi mulţi ani pe bandă. Dacă se păstrează benzile şi ar putea să privească în jos în seara aceasta, de acolo de unde este acum, (eu sper că este salvată, eu nu ştiu, Dumnezeu ştie), dar dacă ar putea privi înapoi, nu ar putea tăgădui. Ea nu ar putea tăgădui, pentru că noi o avem. Cu atât mai mult are Dumnezeu fiecare mişcare, fiecare lucrare pe banda lui mare, supranaturală. Noi nu putem scăpa. Este acolo. 

Şi gândiţi-vă, dacă ar fi instalat un microfon şi s-ar transmite în toată lumea, atunci toţi oamenii de pe lume ar auzi vocea mea, înainte de a o auzi voi de pe acest podium. Electronica din lume face posibil aceasta. 

Voi ştiţi că vocea nu moare niciodată. Ea nu va muri niciodată. Ştiinţa pretinde că în 20 de ani va putea prelua vocea lui Isus Hristos de atunci când a umblat pe pământ, dacă se dezvoltă în continuare ca şi până acum. Este ca şi cum ai arunca o piatră într-un lac. Valurile mici vi se par că dispar, dar ştiinţa pretinde că ele ajung de la un mal al oceanului la celălalt, încolo şi înapoi, şi nu mor niciodată. Tot aşa este şi cu cuvintele pe care le exprimaţi. Se vor întâlni cu voi în ziua judecăţii, ele vă vor salva sau vă vor condamna. Voi nu veţi fi cu nimic altceva. 

Noi suntem conştienţi de aceasta … în această încăpere sunt imagini ale oamenilor. Dacă nu credeţi, aprindeţi televizorul vostru. Acolo auziţi vocile oamenilor, dar simţurile noastre nu le pot cuprinde.

Ei au o staţie de transmisie şi o instalaţie magnetică, un tub sau un detector de cristal care prinde vocile şi apoi le redă. Singurul lucru care este Biblia, este acesta: cuvintele lui Isus Hristos pe care le-a exprimat, sunt vii ca fiecare alt cuvânt astăzi în lume.

Acum, dacă inima voastră a fost curăţată prin sângele lui Isus Hristos şi devine staţie de înregistrare pentru emisiune, atunci El este acelaşi ieri, azi şi în veci şi face aceleaşi lucruri pe care le-a făcut, pentru că Cuvântul Lui nu poate muri. Ele sunt pentru totdeauna vii. Ei nu trebuie să le înregistreze, sau în 20 de ani, noi le primim deja acum. Acum o vedeţi! 

În timpul acesta mare, trăind aproape de venirea Fiului omului, vedem strălucind peste tot luminile care mărturisesc venirea Lui … Noi o vedem în politică, noi o vedem în biserică, noi o vedem la timp, noi o vedem indiferent unde mergem. Noi vedem că soarele nu mai este aşa cum a fost mai înainte, lumea este ieşită din ritm. Mi s-a spus că marea la polul nord este mai .adâncă decât înainte. Voi nu mai puteţi să traversaţi strâmtoarea Bering pentru că este mult, mult mai adâncă. De ce? Pământul se umflă în mijloc, acolo unde a fost adânc devine acum neted unde a fost neted devine adânc. Lumea este cu totul ieşită din ritm. Ea oscilează, ea pluteşte. Toată natura se schimbă şi tot ce vedem.

În seara aceasta observăm că natura aduce la suprafaţă în rasa omenească semnul venirii Sale, pentru că fiicele oamenilor devin frumoase şi fiii lui Dumnezeu le iau de neveste. Ce ceas în care trăim! O, cum a fost în timpul acela.

Istoria ne arată acest lucru mare, şocant, că bărbaţii idolatrizează femeile. Noi observăm că astăzi este o lume a femeilor.

Nu demult am fost în Elveţia şi am vorbit cu cineva … Nu spun nimic împotriva femeilor noastre creştine. Ele sunt bijuterii. Eu vorbesc despre parcursul lumii. Acolo a mers împreună cu noi o femeie, fratele Guggenbühl şi prietena lui. El este un bărbat aproape de vârsta mea, nu a fost niciodată căsătorit. El mergea cu o doamnă tânără. Una din fetele de acolo a spus: „Frate Branham, povesteşte-ne despre America. După cum am auzit, ţara voastră este o ţară a femeilor.“ Eu am spus: „Aşa este.“

Ea a răspuns: „Eu am vrut întotdeauna să ajung o dată acolo.“ Atunci am început să-i explic, după care ea a spus: „Ce???“ 

Eu am spus: „Da.“ Ea şi-a schimbat imediat părerea.

Ea a întrebat: „Cum poţi să trăieşti o viaţă creştinească într-un asemenea loc?“ Gândiţi-vă asupra acestui lucru! 

Pe când am fost în Roma, m-am dus la castelul San Angelo şi în catacombe, a fost şocant … când am venit de la hotel în acel loc care se numeşte „Trei monede într-o fântână“ am văzut femeile imorale stând pe stradă. Femeile vin şi întreabă dacă vreţi să mergeţi cu ele, orice statură şi orice fel. Eu am uitat câte ne-au întrebat pe mine, Billy şi fratele Baxter, înainte de a ajunge la apă. Eu l-am întrebat pe bărbatul de la TWA-asociaţia aviatică care ne-a condus prin oraş: „Trebuie să trăiască femeile acestea astfel?“

El a spus: „Nu, dar de când sunt soldaţii aici, ele s-au obişnuit: deşi ele au un serviciu bun, totuşi continuă cu aceasta.“ Dar când am ajuns într-un alt loc ca acesta în San Angelo, am văzut o placă din partea Vaticanului. Acolo scria: „O indicaţie pentru femeile americane: vă rog să vă îmbrăcaţi corect înainte de a intra, în cinstea morţilor.“

Eu am văzut o fată americană coborând în Paris, locul de unde vine de fapt moda noastră. Fata, în compania părinţilor, a fost aşa de imoral îmbrăcată, încât soldaţii care erau la lucru, au aruncat lopeţile şi târnăcoapele pentru a vedea scena, cum trece pe acolo fata aceea americană.

Noi suntem pe primul loc la modă. Mai întâi a fost Parisul, acum ei vin aici să ia murdăria vulgară, înjositoare a unei naţiuni care tocmai a trăit o trezire prin botezul Duhului Sfânt şi iubitul nostru DOMNUL Isus ne-a dovedit îndurarea Lui prin minunile şi semnele cele mari. În timp ce noi vorbim cum a fost în zilele lui Noe, vedem lumina cum străluceşte din toate părţile. Un Dumnezeu care învie morţii din patul lor, un Dumnezeu care vindecă bolnavii, un Dumnezeu care ne spune lucrurile dinainte, înainte de a se întâmpla şi de fiecare dată o înfăptuieşte desăvârşit până la punct, fără ratare … şi voi puteţi să le predicaţi femeilor noastre din America, şi totuşi ele devin în fiecare an mai rele.

În Durban, Africa de Sud, unde au fost adunaţi aproape 200 000 de băştinaşi când s-a întâmplat marea minune a lui Dumnezeu, eu am văzut 30 000 de băştinaşi goi … Femeile stăteau acolo numai cu un şorţ în faţă, bărbaţii dezbrăcaţi, numai cu un şorţ în faţă. Ei dormeau pe o piele de capră care li se dă la o anumită vârstă. Aşa trăiesc şi dorm ei, se învelesc în ea şi când mor sunt îngropaţi cu ea undeva pe câmp. 

Eu am văzut femeile acestea aşa de primitive, una dintre ele a născut la aproximativ o .jumătate de metru de mine. Ea nu a fost adusă la spital, o altă femeie i-a ajutat câteva minute şi în 5 minute a fost totul gata. Ea a luat copilul în braţe, l-a ţinut la piept pentru a-l hrăni. Aşa de simplu, dar totuşi când au văzut puterea lui Dumnezeu care a venit peste un băiat care era foarte suferind şi nu era normal, dar care după aceea s-a ridicat normal şi-L lăuda pe Dumnezeu, aceşti băştinaşi L-au primit pe Isus Hristos ca Salvatorul lor personal. Ce s-a întâmplat? Voi ştiţi, au fost de zece ori mai mulţi ca la Rusalii: 30 000.

Niciunul din ei … Eu le-am observat pe aceste femei foarte bine: cum s-au aruncat la pământ, cum şi-au spart zeii şi şi-au predat viaţa lui Isus. Ei nu au ştiut nimic despre El, mulţi poate nici nu au auzit vreodată de Numele Lui, dar totuşi când au căzut pe genunchii lor şi eu le-am cerut să-şi arunce zeii, dacă sunt sinceri, ei au făcut-o. După ce au căzut pe genunchii lor, şi-au închinat viaţa lui Hristos, în timp ce eu mă rugam pentru ei, s-au ridicat şi cu mâinile atârnând nu au înţeles că sunt goi, dar atunci când viaţa lui Hristos a atins viaţa lor, am văzut cum aceste femei şi-au încrucişat mâinile peste piept şi s-au îndepărtat de bărbaţi. Dacă o atingere a lui Isus Hristos influenţează băştinaşi dezbrăcaţi, atunci ce efectuează la o naţiune care a auzit Evanghelia de sute de ani? Da, acolo se vede. Eu am văzut; nu ceea ce a povestit cineva, nu, eu personal am văzut. Este uimitor că ne numim creştini şi în fiecare an ne dezbrăcăm tot mai mult. Şi bisericilor le este indiferent.

O, programele de la televizor ne arată sânge şi carne feminină … 

Ei nu sunt zei, nu sunt zeiţe, dar America este exact în situaţia în care se poate împlini Scriptura. Numărul Americii este treisprezece. Idolul Americii este o femeie; ea este pe bancnota noastră, pe tot. Acum trecem sigur în perioada când nu va mai dura mult până vom avea o zeiţă americană. Voi puteţi vedea scrisul de pe perete.

O, ce vom face? Voi nu puteţi să mergeţi pe stradă, nu vă puteţi uita în jur, nu puteţi să mergeţi în oraş fără să nu vedeţi femeile expunându-se. Femeilor ar trebui să le fie ruşine astfel îmbrăcate chiar şi în propriile lor dormitoare, şi mai ales atunci când merg pe stradă cu îmbrăcăminte strâmtă şi la ştrand cu bichinii aceia mici, sau cum se numesc, şi astfel de lucruri; neştiind că în ele este un duh rău. Multe dintre ele cântă în cor. Isus a spus că aceasta va avea loc.

Carne feminină nu este altceva decât carne şi sânge; ele nu sunt zeiţe. Părerea mea este Dumnezeu să mă ierte dacă sunt pe dos că există un comerţ cu striptese. Voi nu puteţi să-l condamnaţi pe un bărbat care nu este creştin şi este expus ispitirii în astfel de locuri şi face ceva pe dos, pentru că el nu s-a putut înfrâna. Este uluitor că nu se întâmplă mai multe catastrofe din cauza acestor lucruri; femeile ar fi meritat-o. Nu este aşa, cum puteţi să-l acuzaţi pe bărbat? Aruncaţi vina cui i se cuvine vina. 

Femeilor, voi spuneţi: „Frate Branham, eu sunt din punct de vedere moral fără greşeală.“ Fără îndoială, dar sora mea, ştii tu că în ziua judecăţii trebuie să dai socoteală pentru preacurvie, dacă tu te prezinţi aşa şi bărbaţii te privesc. EL a spus: „Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.“ Poate că tu nu ai făcut actul acesta, dar tu admiţi ca Satana să aşeze duhul peste tine, unde chiar şi natura ar trebui să te înveţe că este pe dos. Chiar şi fără Duhul lui Dumnezeu ar trebui să te înveţe natura că este pe dos.

Eu vă spun de acum că în curând vor ajunge să poarte numai o frunză de smochin. Eu am spus-o deja acum treizeci de ani. Vedeţi, o batjocorire a Bibliei. Ei o fac totuşi. Este striptis public.

Satana face astăzi acelaşi lucru cu fiii lui Dumnezeu. Aşa este. Fiţi atenţi la viaţa comercială. Cele mai multe magazine comerciale sunt sub controlul femeilor, multe dintre ele. Aşa este. Uitaţi-vă la bisericile noastre. Uitaţi-vă la naţiunea noastră, cât de înjositor se apleacă fiii lui Dumnezeu în faţa altarului acestor lucruri, a acestor femei pentru mine nu .sunt altceva decât nişte prostituate publice. Aceasta este o expresie groaznică, dar este totuşi adevărul. Eu ştiu că oamenii ascultă aceste benzi şi vor critica, dar cum puteţi să o faceţi dacă vă prezentaţi astfel şi un bărbat vă priveşte. Isus a spus că aţi şi comis deja preacurvie cu el. Dacă acest bărbat trebuie să dea socoteală pentru preacurvie, atunci cine a făcut-o, cine este de vină? Este femeia care s-a dezbrăcat şi s-a oferit sau s-a prezentat astfel în faţa păcătosului. Aşa este. Ce fel de semn este acesta? Timpul sfârşitului, lumina roşie.

Sentimentul matern nu mai este, naţiunile se sfărâmă. Dacă vreţi să ştiţi unde a spus Isus despre aceasta, citiţi Mat. 5, 28. Viaţa femeilor a cauzat-o. Căderea în înclinaţiile sexuale a adus ruinarea. Dacă vreţi să citiţi în istorie, unde sunt câteva naţiuni despre care am citit, unele dintre ele au fost Egiptul, Siria, Roma şi mai multe. Au decăzut prin puterea femeilor. 

Fiţi atenţi, nu există nimic mai bun care poate să-i dea Dumnezeu unui bărbat în afară de salvare, decât o soţie plăcută. Nici un bărbat nu poate fi aşa mângâiat nici o persoană nu-l poate mângâia când este obosit; el nu se încrede în nimeni aşa ca în soţia lui. Cât sunteţi de avantajaţi, voi fraţilor, care aveţi o soţie plăcută, curată, sinceră, decentă, voi puteţi veni acasă obosiţi şi îngrijoraţi, să vă aşezaţi şi ea este acolo pentru a vorbi cu voi. Ea poate să aline mai mult decât oricare altă persoană. Aşa este. Ea este o bijuterie, ea este o împărăteasă.

Dar gândiţi-vă, femeia a fost făcută pentru bărbat, şi nu bărbatul pentru femeie. Ultima vietate pe care a creat-o Dumnezeu, a fost bărbatul. O femeie este produsul secundar al bărbatului. Ea a fost făcută pentru bărbat, şi nu bărbatul pentru femeie. Şi totuşi bărbaţii cad la picioarele femeilor. Asta a fost cu ce s-a început. Asta s-a întâmplat la început. Când fiul lui Dumnezeu, Adam, nu a putut fi ispitit să facă ceva pe dos, a venit atunci Satana în persoană, numit şarpe, care era ca un bărbat, şi acolo a început. Eva a ieşit din Cuvânt şi prin aceasta s-a produs toată durerea şi a fost cauzat fiecare cimitir. Fiecare păcat care a fost făcut, a avut acolo începutul. Aici este din nou.

Această femeie a cauzat prima cădere, şi o va face şi la sfârşit. Ea a început şi ea va sfârşi. Nu-i de mirare că Biblia spune despre cei scăpaţi din Sion că vor fi plăcuţi înaintea ochilor DOMNULUI.

În Isaia 3 este vorba despre imoralitatea femeilor din ultimele zile, că ele vor avea multe haine şi îşi vor face părul şi toate lucrurile de felul acesta. Biblia spune în Isaia 3 că ele vor merge cu încălţăminte cu toc înalt, dănţăluind, îşi dau ciorapii jos, şi tot ce mai fac ele, au atâta îmbrăcăminte pentru schimb şi tot ce aparţine de aceasta. Se mai spune că toate acestea i se vor lua şi va rămâne acolo în putoarea imoralităţii. Se mai spune că şapte femei vor apuca un singur bărbat şi vor zice: „Vom mânca pâinea noastră înşine, şi ne vom îmbrăca în hainele noastre înşine; numai fă-ne să-ţi purtăm numele, şi ia ocara de peste noi!“ (Isaia 4, 1).

El vorbeşte despre vlăstarul cel mic care va fi plăcut şi care va scăpa de toate aceste lucruri; el îi va fi credincios DOMNULUI, în ziua aceea când femeile care sunt într-adevăr născute din nou şi îşi recunosc locul, chiar dacă sunt batjocorite şi sunt numite ciudate, demodate sau altfel, dar care procedează ca nişte femei, ca nişte doamne. Staţi acolo ca o femeie, îmbrăcaţi-vă ca o femeie, vorbiţi ca o femeie, trăiţi ca o femeie. Da! Amin! Asta înseamnă: Aşa să fie. Nu vă fie teamă, nu vă face nimic! Numai bine!

Isus a spus cu cuvintele Sale ce se va întâmpla.

Mai departe El a spus: „Cum a fost în zilele lui Noe …“ Dacă vreţi să vă însemnaţi textul, este Luca 17, 28. EL a vorbit: „Ei au mâncat şi au băut, cumpărau şi vindeau.“ În general văzut, acestea sunt lucruri obişnuite. Dar fiţi atenţi! Ei au fost aşa de ocupaţi, toată mintea lor a fost pregătită pentru aceasta.

În zilele lui Lot au fost femei care au decăzut aşa de tare în morală, încât nu au fost folosite cum ar fi trebuit, ci ele au fost aşa pe dos, încât s-a ajuns în general ca bărbaţii să trăiască cu bărbaţi. Perversitatea femeilor a produs schimbarea naturii celulelor sexuale, pentru că .femeile au devenit atât de ieftine.

Acum câteva zile am fost în Tucson. Eu am vrut să cumpăr o pâine şi acolo stătea un băiat împreună cu doi băieţi mai mici într-o maşină. Un altul a venit să cumpere o cutie de ţigări. Un domn în vârstă, cu părul cărunt s-a uitat la el şi a întrebat: „Pentru cine sunt ţigările, pentru mama ta?“

El a răspuns: „Nu, sunt pentru băiatul acesta!“

El a întrebat: „Este destul de în vârstă pentru ţigări?“

El a răspuns: „Da, domnule!“ 

El s-a uitat chiorâş. Eu stăteam acolo cu pâinea şi laptele meu şi mă uitam. El a spus: „Bine, în ordine“ şi i-a dat.

Apoi s-a uitat la mine şi a spus: „Eu mă îndoiesc.“

Eu am spus: „Eu nu pot să fiu destul de în vârstă pentru aceasta; el este … El nu ar trebui să fie la nici o vârstă destul de în vârstă pentru a fuma.“

El a spus: „Eu sunt de acord cu tine. Tu ai ţi se pare greu să te laşi de fumat?“

Eu am spus: „Eu nu am început niciodată. Nu am început-o niciodată.“

Eu am spus: „Părinţii mei au fumat şi au folosit tabac, dar DOMNUL Dumnezeul meu m-a păzit.“

El s-a întors la mine cam mirat şi a spus: „Eu vreau să spun este o ruşine să vezi ce se face în ziua de azi.“ El a spus: „Mai demult era în obişnuinţă să ne punem femeile pe soclu. Noi le stimam, ne ridicam pălăria în prezenţa lor şi mergeam mai departe pe stradă. Un gentleman dacă auzea că vorbeşte cineva despre soţia lui, îl bătea la pământ. Ei stimau femeile. Dar, domnul meu, femeile au cauzat-o. Astăzi nu se mai ridică nimeni de pe scaun în troleibus, pentru ca ele să se poată aşeza. Mai demult, fiecare îşi ridica pălăria şi le oferea locul. Acum este o masă înghesuită. Ele au cauzat-o.“ Acesta este adevărul. Satana care are Hollywoodul sub control, i-a cuprins, le-a prezentat în televizor şi în reviste până când totul a devenit o oală plină cu murdării. Aşa este. 

Eu ştiu că nu este popular să se spună aşa ceva, dar este adevărul. Este adevărul. Este Cuvântul lui Dumnezeu şi un semn de avertisment că Hristos va veni în generaţia aceasta. EL a spus: „Acei care vor vedea aceasta împlinindu-se, nu vor trece până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Amândouă, cerul şi pământul, vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece niciodată.“ Este o avertizare, strălucirea luminii roşii căderea cortinei. Noi suntem în timpul sfârşitului. 

Noi vedem semnul DOMNULUI Isus când vindecă bolnavii, învie morţii, scoate duhuri rele. Noi vedem că oamenii sunt vindecaţi şi sfinţiţi prin Duhul Sfânt. Noi vedem cum vieţile sunt transformate. Noi vedem semne mari în cer ca farfuriile zburătoare. Pentagonul a informat despre aceasta, mulţi au văzut la televizor sau au citit; ei nu ştiu ce să creadă despre aceasta. Tot felul de semne tainice: DOMNUL Isus a venit în forma unui stâlp de foc, a fost fotografiat, El trăieşte printre noi, dovedeşte că El este acelaşi ca şi ieri …

Noi vedem toate aceste lucruri întâmplându-se. Noi vedem răceala în adunare. Noi vedem creşterea denominaţiunilor. Dacă vedeţi smochinul şi alţi pomi că primesc muguri … Iudeii se întorc înapoi smochinul. Iudeii se întorc înapoi în naţiunea lor, în ţara lor. Noi vedem presbiterienii, metodiştii, baptiştii, lutheranii, penticostalii toate bisericile primesc frunze trezire. EL a spus: „Pregătiţi-vă, acesta este timpul.“ Dacă vedem că se întâmplă acestea, atunci Dumnezeu este pe cale să-i cheme pe aleşii Lui. EL a vorbit despre multe semne diferite şi a spus: „Dacă vedeţi că femeile devin foarte frumoase, dacă vedeţi că fiii lui Dumnezeu le iau de neveste, şi fac una şi cealaltă.“ EL a spus: „Recunoaşteţi, acesta este timpul.“ Aici suntem noi!

Eu mi-am notat şi altceva. Gândiţi-vă la cele două fiice ale lui Lot (da, noi ne amintim) din .oraşul Sodoma. Isus a spus aici în Luca 17: „Cum a fost în zilele Sodomei.“ Gândiţi-vă că bărbaţii au abuzat de femei în aşa fel, încât ei nu au mai avut nici o dorinţă pentru actul natural al vieţii. O, este îngrozitor să spui aceasta de pe platformă, dar aşa este. Dacă este adevărul, atunci de aici trebuie să plece. Astăzi este atât de rău, încât numărul a crescut de 1000 ori 10 000 mai mult, peste tot creşte perversitatea, sodomiţi.

Cum a fost în timpul acela: pentru că metoda naturală pentru înmulţirea vieţii omeneşti a fost aşa de pervertită şi continuă în felul acesta, s-a ajuns ca această dorinţă să scadă rapid. Eu spun că în circa 10 sau 15 ani nu va mai fi, dacă va continua astfel. Observaţii importante … Eu am ceva de Edgar Hoover (dar eu nu ştiu unde o am, eu am crezut că am luat-o, dar nu este aici), ceea ce spune el despre aceasta.

Noi observăm acum aceste lucruri. Iuda, în mica lui carte mare, cum o numesc eu, … să citim vers. 7. Eu vreau să citesc din Iuda. Este ultima carte înainte de Apocalipsa. Eu mi-am notat, este în vers. 7. Bărbaţii şi femeile rup legământul căsătoriei, poftesc după trupul altora … Ascultaţi: 

Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic. (Asta înseamnă: mistuit şi terminat.)

Nu demult am aşteptat aici în Los Angeles sau mă aflam pe locul de parcare. Eu mergeam cu maşina pe stradă, şi o doamnă mică, o fată drăguţă, foarte frumoasă mergea pe stradă. Eu m-am gândit: „Ea merge sigur la cinema.“ Ea era îmbrăcată cu strictul necesar, avea câţiva centimetri de volănaşe şi sus o pată mică, numai destul pentru a face un tampon de vată din el pe care puteţi să-l cuprindeţi în pumnul vostru, cu o pălărie de cowboy şi o pereche de cizme cu ciucuri. Foarte atractiv … Eu pot să înţeleg dacă un bărbat tânăr calcă pe frână şi face totul pentru a o opri, în timp ce ea merge cu paşi mici dănţăluind pe stradă.

Eu vroiam să merg pe locul de parcare. Eu am vrut să mă întorc şi să merg înapoi. Eu m-am gândit să mă opresc şi să spun: „Doamnă tânără, eu vreau să vorbesc cu tine în Numele DOMNULUI Isus Hristos. Deşi tu eşti o fată frumoasă, nu este nici o îndoială, tu ai o figură ca … Poate vrei să auzi scârţâitul frânelor. Recunoşti tu că duhul care te împinge să faci asta, te împinge în iadul lui Satana în care vei suferi în veşnicie? Recunoşti tu că trupul mic cu format frumos şi obrajii frumoşi, părul şi buzele roşii vor fi poate în şase luni mâncate de viermi, încât corpul va fi undeva aici jos în praf şi sufletul care locuieşte astăzi în el va fi în chinurile lui Satana?“

Dar totuşi ceva m-a reţinut, ca şi când mi-ar spune Dumnezeu: „Dacă faci asta, te vor închide în închisoare.“ Vedeţi voi? Aşa este. Apoi l-am văzut pe Billy ieşind şi făcând un semn, că acum se cântă Crede numai şi timpul meu a sosit. 

O, cum pot fi oamenii vrăjiţi de astfel de lucruri? Este pentru că ei dispreţuiesc Cuvântul lui Dumnezeu. 

Apoi mai există predicatori care stau pe platformă şi sunt membri ai acestor organizaţii care citesc şi ştiu, dar cărora le este interzis să spună ceva pentru că prin aceasta ar alunga publicul. Bisericile lor tind să aibă tot mai mulţi membri. Dumnezeu vrea sfinţi născuţi din nou a Dumnezeului cel viu, care strălucesc ca nişte stele. Dumnezeu să ne ajute să fim sinceri ca să spunem adevărul ceea ce a spus Isus Hristos. Totuşi acesta este timpul în care trăim. Acestea sunt semnele despre care Isus a spus că vor veni. Noi le vedem chiar înaintea noastră.

Fiţi atenţi la Iuda, vers. 7, încă o dată Sodoma şi Gomora. O, ce lucru îngrozitor! Cu femeile nu sunt căsătoriţi, poftesc după trupul altuia. Dacă un bărbat s-a căsătorit cu o femeie, ei nu mai sunt doi, ci unul. Un bărbat care aleargă după o altă femeie, se desparte automat de soţia lui. O femeie care merge cu un alt bărbat, este moartă pentru soţul ei. Ea dezminte propria ei carne, este tăiată de el. Aşa este. În ziua judecăţii ei vor fi traşi la . răspundere. 

Astăzi ei nu vor să audă un astfel de mesaj. Oamenii nu vor să audă. Ei vor numai gâdilat în urechi. Exact aceasta mi-a spus Duhul Sfânt în ziua aceea, când am aşezat piatra unghiulară: „Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.“ El a spus: „După ce va trece viziunea aceasta, citeşte 2 Tim. 4. Nu uita 2 Tim. 4.“ La sfârşitul viziunii, stăteam pe strada şapte ca băiat de nouăsprezece ani. Vocea lui Dumnezeu a vorbit, şi El a zis: „2 Tim. 4.“ În direcţia aceasta merge procesul. 

Va veni vremea când nu vor mai putea să sufere învăţătura sănătoasă. Oamenii vor ceva. Penticostalii vor ceva care îi bate uşor pe umăr şi îi lasă să trăiască cum vor, şi apoi pot să cânte la pian 40 de bătăi pe secundă, să sară în sus şi în jos, să danseze, deşi femeile fac ce vor şi bărbaţii tot aşa. Presbiterienii, metodiştii, lutheranii şi baptiştii au mulţi oameni sinceri în organizaţiile lor. Asta este aşa. Dar sistemul îi ţine aşa de legaţi încât ei cred că atâta timp cât sunt înscrişi cu numele în registru şi aparţin de biserică, cerul este al lor. Numele voastre scrise într-un registru nu înseamnă mult pentru Dumnezeu. Numele voastre trebuie scrise în cartea vieţii Mielului prin sângele lui Isus Hristos, că păcatele voastre sunt iertate. Aşa este.

Dar ei totuşi vor modul acesta. Acest fel de pastori îşi doresc ei. Altceva nu vor. Dumnezeu a zguduit totul în ultimele zile. EL a folosit fiecare dar despre care vorbeşte Biblia, fiecare dar care a fost făgăduit de Isus Hristos, fiecare dar şi fiecare semn din timpul de sfârşit; tot ce este făgăduit în Biblie, cum văd eu, această naţiune a fost consternată, dar totuşi ea se aruncă în iad, cât se poate de repede. Dacă le spuneţi, ei totuşi aleargă mai departe.

Eu vreau să citesc câteva texte biblice, înainte de încheiere. Bine. O, ei sunt destinaţi pentru pieirea veşnică, aşa cum spune Biblia. 

Această naţiune este în aceeaşi mizerie, în aceeaşi nimicire socială; această naţiune este astăzi aşa. Voi ştiţi asta! Nu este o glumă. Nu este din auzite; este adevărul: Gen. 6, 12. Toată firea era stricată; oamenii umblau pe căile lor proprii, în gândurile lor proprii, au dispreţuit legile aşa fac oamenii şi astăzi. Oamenii nu mai vor să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu mai vor să audă, ei vor să meargă pe căile lor proprii.

Izabela a refuzat să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu a vrut să vină acest predicator bătrân, ciudat, Ilie, pastorul ei. Şi totuşi el era pastorul ei. Aşa este. Dumnezeu l-a trimis. El a vorbit mesajul lui fără şcoală, ei nu ştiau de unde vine şi încotro merge. El a venit cu Cuvântul lui Dumnezeu. El a trimis mesajul lui, a predicat şi a condamnat tot ce era păcat. Această Izabelă modernă a vrăjit poporul cu puterea ei, până când toată naţiunea a fost distrusă şi Ilie stătea singur pe munte. Dumnezeu a vorbit: „Ilie, nu te gândi astfel. Eu mai am 7000 de credincioşi care sunt sinceri în inima lor.“ Acesta a fost al doilea exod şi al treilea urma să vină.

Gândiţi-vă, Dumnezeu era plin de har. Mesajul lui Ilie a condamnat generaţia necredincioasă. Mesajul lui Noe a condamnat generaţia aceea şi a adus judecata peste acei care au refuzat să-l asculte şi eliberarea celor care au crezut. Cum a fost în zilele lui Noe aşa va fi şi în zilele când va veni Fiul omului. În Gen. ei au refuzat poruncile lui Dumnezeu. Ei au spus: „Poruncile lui Dumnezeu!!!“ 

Cuvântul lui Dumnezeu spune astăzi în Biblie … Acum ascultaţi, eu nu vorbesc numai pentru o persoană; eu sunt răspunzător ca frate al vostru.

Eu sunt răspunzător pentru a vă spune tot adevărul. După cum a spus marele apostol Pavel, înainte de despărţire: „Eu v-am vestit toate tainele lui Dumnezeu …“

Biblia spune şi astăzi ca femeile să nu-şi taie părul. Pe mine nu mă interesează câţi predicatori spun că este în ordine; este pe dos. Pe mine nu mă interesează câte biserici sunt pentru aceasta, Biblia tot ne mai spune că este pe dos. Este o ruşine dacă o fac. Dar ei totuşi o fac. Mai departe; ce fac ele? Gândurile lor sunt numai să se facă frumoase şi ele cred că sunt frumoase.

Cuvântul lui Dumnezeu avertizează să nu facă lucrurile acestea. Ele să nu poarte haine bărbăteşti, pantaloni lungi sau altceva care aparţin unui bărbat; şi totuşi ele continuă mai departe astfel. Încercaţi să le opriţi. Voi spuneţi: „De ce faci atâta gălăgie, frate Branham, de ce continui aşa? Oamenii te-ar putea suferi mai bine, dacă tu …“ Asta nu mă interesează eu îmi fac griji pentru ceea ce gândesc oamenii, să nu mă înţelegeţi greşit dar eu sunt interesat în ceea ce gândeşte Dumnezeu, şi acesta este Cuvântul Său.

Da, tu îi spui ei că este pe dos dacă face aceasta, şi totuşi ea pleacă şi o face. De ce? Toate femeile din întreaga creştinătate fac aceste lucruri şi bisericii nu-i pasă. De ce este aşa? Fiii lui Dumnezeu au decăzut din cauza poftei după carne şi sânge femeiesc şi au tăgăduit acelaşi pe Dumnezeu şi sângele care i-a răscumpărat pentru a-i scoate din aceste lucruri murdare. Amin! Acesta este adevărul! Să-mi ajute Dumnezeu, acesta este adevărul!

Încercaţi să le opriţi. Credeţi voi că predica lui Noe era greu de înţeles? Sigur că nu! Atunci ce este? Este o voce, VOCEA. Şi atunci când suntem chemaţi la judecată, atunci mă voi întâlni cu toate cuvintele mesajului pe care le predic astă seară. Şi atunci, ce ai de gând să faci? Este strălucirea luminii roşii.

Este o vreme când femeile sunt foarte încăpăţânate. Noi vrem s-o spunem aici, pentru că este vorba despre femei. Şi voi vă întrebaţi de ce sunt împotrivă. Eu vă voi arăta cu multe texte biblice pe care le voi folosi acum la sfârşit, de ce este aşa. Acesta este motivul pentru care trebuie să rămân credincios Cuvântului acestuia. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu ar trebui să rămână credincios Cuvântului lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă angajaţi, pentru că undeva trebuie să răsune o voce care se ridică. Eu nu mă îngrijesc de ceea ce fac alţii, pentru ei nu sunteţi răspunzători; voi trebuie să daţi socoteală personal. Voi nu trebuie să daţi ca metodişti, ca baptişti sau ca penticostali socoteală înaintea lui Dumnezeu, ci fiecare personal pentru viaţa lui.

Noi vedem semnele acestea, dar ei merg şi fac mai departe tot aşa. Spuneţi că este pe dos. Ascultaţi ceea ce spune. Încăpăţânare! Exact asta a făcut Eva. Eva a procedat împotrivă. A ştiut ea? Ea a avut Cuvântul lui Dumnezeu care spunea: „… căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.“ De ce îşi taie femeile părul? De ce poartă o astfel de îmbrăcăminte? Biblia spune exact ceea ce vor face. Prin lucrurile pe care le fac, ele sunt condamnate. Aşa este. Atunci de ce o fac? Ea vrea să aibă dorinţa ei, desigur, ea vrea să facă ce îi place. Biserica nu spune nimic împotrivă, deşi ea ar fi trebuit să fie Mireasa lui Isus Hristos, ea nu spune nimic împotrivă. 

Dacă vreţi să-i spuneţi cuiva ceva, ştiţi voi ce vă vor răspunde? Cam aşa: „Biblia cea veche nu-mi va sta în cale ca să nu mă pot distra puţin.“ Poate nu o să spună cu cuvintele acestea, dar asta vor să exprime. Aţi auzit vreodată zicala cea veche: „Faptele vorbesc mai mult decât cuvintele!“? O fac ei? Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele! Indiferent de ceea ce spuneţi voi. Viaţa voastră vorbeşte aşa de tare, încât ei nu pot să audă mărturia voastră. După cum am spus azi dimineaţă: Săriţi numai atât de sus, după cum trăiţi. Faptele voastre vorbesc mai tare decât cuvintele. Ieşiţi cu toate afară şi spuneţi, pentru că faptele voastre proprii aduc cuvintele la exprimare. Indiferent ce spuneţi, faptele voastre arată ceea ce sunteţi. Dacă voi vorbiţi altfel de cum sunteţi în realitate, asta înseamnă făţărnicie. Isus a spus: „Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci din prisosul inimii vorbeşte gura.“ Vedeţi, ei au spus ceva fără să creadă aşa. Femei, asta înseamnă că voi spuneţi: „O, eu voi avea plăcerea mea.“

.Ce s-a întâmplat? Ce a devenit căsnicia? Aici este un alt text în Biblie. În căsnicie este legământul ascultării a se îngriji de casă, curată, fapte bune. Ea râde de voi pe faţă, merge la fabrica de pudră în biroul cuiva şi spune: „Soţul meu …“ O, eu mă îndoiesc de ce spune ea. 

Şi puterile timpului de astăzi … o astfel de ruşine, femeile devin poliţiste. Dacă acesta nu este un semn al stricăciunii minţilor într-un oraş … Atâţia bărbaţi sunt fără lucru, şi ei trebuie să pună femeile în aceste funcţii, deşi Biblia spune că ea trebuie să fie o casnică cinstită. Dar ea face contabilitatea şefului. Să o vedeţi numai … Eu nu vorbesc acum despre femeile corecte. Eu nu vă învinuiesc pe voi, voi care sunteţi într-adevăr femei corecte. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceasta este pe bandă. Dar eu vorbesc despre cele 1500 de altfel. Ele nu ascultă de nici un cuvânt. „Ţineţi Biblia ta, predică pentru tine, noi nu vrem să auzim.“ 

Ascultare! Oh! Ea poate zice: „Povesteşte poveştile tale biblice altcuiva. Ţine Dumnezeul tău pentru altcineva şi lasă-ne în pace. De ce strigi aşa la mine? Eu nu te-am rugat să-mi spui aceste lucruri.“ Eu ştiu, dar Dumnezeu a făcut-o. Vedeţi voi? Asta este totul. Ei strică mai departe calea. Cum au făcut-o în zilele DOMNULUI, cum au făcut-o în zilele acelea, o fac astăzi în acelaşi fel. Nu s-a schimbat, nu se schimbă, nu se va schimba. Copiii lor cad pradă criminalităţii. Închisoarea ia o parte din bărbaţii şi femeile lor şi iadul îi înghite pe toţi. Este exact aşa. Focul îi înghite pe toţi. Este ca şi cum predica trece peste capetele lor. Ei nu ascultă. Ei vor avea drumul lor propriu. Voi puteţi să le spuneţi: „Aşa spune Biblia“, iar ei răspund: „Ţineţi Biblia, noi mergem după plăcerea noastră.“

Eu pot să le aud pe unele surori zicând poate nu cele care stau aici dar totuşi eu vă aud spunând: „Cine? Eu? Să-l ascult pe soţul meu? Ha, eu îl voi obliga să mă asculte.“ Voi sunteţi pe dos cu aceasta. „Să rămân acasă cuminte? Pe mine nu mă interesează ce spune Biblia despre asta. Lasă-mă în pace.“ Ascultă, soră, asta nu a fost în evul mediu, aceasta este vocea de astăzi. Asta nu s-a întâmplat numai în vremea dinainte de potop, ci se întâmplă şi astăzi. Este acelaşi lucru.

În afară de asta ele spun: „Eu sunt o femeie modernă. Eu trăiesc în America.“ Asta nu spune mai mult decât că trăiţi în coteţul de porci. Înaintea lui Dumnezeu nu este important unde locuiţi. Voi sunteţi ceea ce sunteţi în inima voastră. Aşa este. Să nu credeţi voi, surorilor, că sunteţi aşa de moderne cum spuneţi astăzi. Voi sunteţi în urmă conform acestei Biblii şi vă aflaţi în epoca cea întunecată dinainte de potop, în zilele lui Noe; atunci ei au făcut aceleaşi lucruri. Voi nu sunteţi chiar aşa de moderne, nu-i aşa? Aşa au procedat ei înainte de potop. Aşa procedează ei astăzi, deci acest timp este iarăşi întunecat; iarăşi înapoi în timpul întunecat! 

Voi bărbaţilor, care le permiteţi femeilor voastre să procedeze astfel, atunci nu mai sunteţi fiii lui Dumnezeu. Nu, voi aţi căzut undeva în Sodoma, aşa este. Voi vă lăsaţi comandaţi de femei. Oh!

Eu nu ştiu dacă pot să spun asta sau nu. Este mai bine dacă nu spun. Dar … Este îngrozitor.

Dacă observăm timpul acesta … Vedeţi lumina roşie strălucind? 

Trâmbiţa va răsuna 

şi timpul nu va mai fi. 

Când sosi-va dimineaţa, luminoasă şi clară;

atunci aleşii Lui se vor aduna

(vin din praful pământului),

şi ajung acasă acolo în cer.

(O, ce fel de zi va fi aceasta. O, da!)

Înapoi în Sodoma! Nu vă îngrijoraţi, o bombă atomică aşteaptă să curăţească totul, să cureţe toată lumea. Se va întâmpla. Atunci va fi înnoit, cum am văzut în pecetea a şasea. O ceată de oameni salvată, care L-au acceptat pe DOMNUL Isus şi au devenit creştini, au părăsit .îngrijorările lor, moda acestei lumi şi au venit la DOMNUL Isus, şi au privit înspre El, înspre El singur cu planul Lui smerit şi simplu, vin şi cred în El şi primesc viaţa veşnică. Dacă voi spuneţi că aveţi viaţa veşnică şi nu sunteţi de acord cu această Biblie, atunci viaţa voastră veşnică nu este viaţa veşnică care o dă Dumnezeu. Voi sunteţi înşelaţi de moarte şi nu aveţi viaţa. Aşa este.

O, aveţi frică de Dumnezeu şi respectaţi Cuvântul Lui, pentru că în el sunt toate poruncile. Luminile roşii strălucesc, timpul este aproape. Cum a fost în zilele lui Noe … Vedeţi, ei au luat lucrurile corecte şi le-au pervertit. Ei aveau de mâncare, de băut, construiau şi făceau toate aceste lucruri, pe care le-au pervertit. Isus doreşte ca noi să ne construim o casă. Dar vedeţi, ce s-a întâmplat! EL ştie că noi trebuie să mâncăm, aşa este. Dar vedeţi ce s-a întâmplat cu aceasta. Noi trebuie să bem apa noastră, dar în loc de asta ei au băuturi, lichior, tot posibilul, băuturi alcoolice şi şi-au adus femeile înăuntru. Vedeţi voi?

Cum este cu creşterea populaţiei, dacă o comparăm cu timpul lui Noe, dacă comparăm frumuseţea femeilor? Vedeţi voi? Lumina roşie! Dacă noi comparăm femeile de astăzi cu cele de atunci îngâmfate, mândre şi toate celelalte? Nu le puteţi zice nimic. Predicaţi-le Cuvântul, dar totuşi ele merg mai departe. Vedeţi voi? Ce se va întâmpla? Exact ce s-a întâmplat în zilele lui Noe; într-o zi se va închide uşa harului. Scriptura spune că fumul din locaşul sfânt se ridică, asta înseamnă că mijlocitorul s-a îndepărtat. Atâta timp cât mai este Mielul acolo, cum am spus-o azi dimineaţă sau oriunde predic, atâta timp cât este Mielul ca să mijlocească, mai este har. Dar ce siguranţă avem noi când vedem că vine trenul, când vedem venirea DOMNULUI, strălucirea luminii …?

O, cum aş putea să vorbesc despre diferite lucruri despre care noi ştim că El le-a făgăduit pentru ultimele zile! Noi le vedem chiar înaintea noastră. În seara aceasta vedem o altă lumină roşie strălucind. Comportarea femeilor noastre şi lucrurile pe care le fac ele. Noi vedem această indicaţie. Noi vedem toate indicatoarele, fiecare ac de busolă, fiecare compas arată clar spre venirea Lui.

Noi suntem la sfârşit. Nu există nimic despre care ştiu că ar trebui să se mai întâmple, decât venirea DOMNULUI. Atunci, scumpii mei fraţi care mai sunteţi în afara lui Hristos, ce mai spuneţi? Pe ce vă odihniţi? Foarte serios vreau să vă pun întrebarea: vă odihniţi numai pe o mişcare mică emoţională pe care aţi avut-o sau pe altceva care aţi trăit? Poate aţi fost o dată bucuroşi şi aţi dansat, cum au făcut-o mulţi oameni sfinţi şi penticostalii, nazarinenii şi călătorii sfinţi. Ei cred că dacă sunt destul de bucuroşi pentru a putea dansa, este destul; şi apoi vă tăiaţi părul şi purtaţi pantaloni scurţi? Cum v-ar putea conduce Duhul Sfânt să faceţi asta, dacă în Biblie o condamnă? 

Cum este cu voi, care spuneţi: „Eu aparţin de biserică, eu sunt penticostal, eu sunt un metodist (sau altceva), eu sunt membru. Mama mea este membră a adunării. Şi eu la fel.“ Dar Duhul care este peste voi, vă îndeamnă să faceţi lucruri pe care Biblia le condamnă. Voi spuneţi: „Eu am vorbit în limbi, frate Branham.“ Nu te apropia de asta. „Eu am vorbit în limbi şi acesta este un semn al Duhului Sfânt.“ Dacă viaţa ta … 

Dacă tu tot îţi mai tai părul, dacă tu tot mai poţi face lucrurile acestea pe care Biblia le condamnă, atunci poţi să vorbeşti zi şi noapte în limbi şi tot nu are nimic de-a face cu Dumnezeu. Pomul este recunoscut după fruct.

Eu devin bătrân, eu ştiu. În fiecare zi am tot alte dureri. Aşa este cu fiecare dintre noi. Spuneţi mai bine adevărul. Eu am zis: „Dumnezeule, nu mă lăsa …“ Unul din lucrurile cele mai deplorabile este să vezi o femeie sau un bărbat care nu l-a primit niciodată pe Hristos şi trăieşte ca un membru înapoiat al bisericii, mai josnic decât Satana însuşi, bătrân şi cocoşat. „Eu îţi spun, eu nu cred …“ Dumnezeu nu a făcut niciodată …“ Aceasta este una din cele mai îngrozitoare coroane cu care Satana încoronează viaţa unui om. O femeie bătrână . nemulţumită, circa 60-70 de ani, cu grăsimea atârnând pe mâini, faţa plină de zbârcituri, cu o frizură bubi şi cu patru sau cinci culori diferite în păr, umblând în pantaloni scurţi dacă aceasta nu este încoronarea lui Satana, atunci nu am văzut-o niciodată; sau un bărbat bătrân nemulţumit.

O, Dumnezeule, dă-mi har, să nu mă plâng niciodată. DOAMNE, eu vreau viaţa mea, DOAMNE, şi viaţa poporului meu … O, Dumnezeule, admite ca viaţa noastră să fie încoronată, chiar dacă suferim, indiferent ce se întâmplă sau câţi sunt împotriva mea. Eu ştiu un singur lucru în viaţa mea, în timp ce îmbătrânesc, prietenii mei: dacă privesc înapoi, recunosc că viaţa seacă şi în curând va trece, devine tot mai îngustă, în timp ce mă apropii de sfârşit. Un lucru ştiu: în scurt timp nu va mai veni nimeni la mine să-mi ceară un sfat. Acei care mă cunosc din tinereţe, au trecut poate deja dincolo. Dacă o să mai trăiesc, atunci numărul prietenilor mei va scădea în timp ce îmbătrânesc.

Eu ştiu că într-o zi va trebui să mor. Eu sper că DOMNUL nu va admite ca Satana să mă încoroneze ca un bărbat bătrân, nemulţumit, indiferent, şi soţia mea ca o femeie bătrână şi nemulţumită sau soţia voastră, sau să deveniţi în felul acesta. Eu mă rog, frate, ca viaţa noastră să fie încoronată cu roada Duhului: dragoste, bucurie, răbdare, îngăduinţă, bunăvoinţă, sinceritate, credinţă în Duhul Sfânt.

Viaţa mea trece. Acum circa 30 de ani, stăteam aici pe podium ca bărbat tânăr. Astăzi sunt bătrân şi cărunt, chel şi cu umerii căzuţi. Eu sunt la sfârşit. Viaţa mea se apropie de sfârşit şi firul vieţii devine tot mai şubred. În timp ce mă apropii de sfârşit, prietenii mei vor fi tot mai puţini. După un oarecare timp nu mă voi mai bucura aşa ca înainte de cântări. Poate vor zice nepoţii: „Nu-l enervaţi pe bunicul.“ Poate voi ajunge aşa, dacă mai trăiesc. 

Atunci voi fi aşa de slăbit, încât nu mă voi mai putea ridica din scaun. Într-o zi va veni ceaţa în cameră; eu îi voi şopti morţii de după graniţă să vină să mă ia. Poate să mă ia de mână şi să mă conducă la DOMNUL meu. El nu este neguţătorul meu de sclavi. Eu nu sunt sclavul lui, el este sclavul meu. Hristos a învins moartea pentru mine. Numai una poate să facă El: să mă aducă în prezenţa Creatorului meu, după ce a putrezit învelişul acesta pământesc.

În timpul când o mamă aşteaptă să nască, puteţi să observaţi indiferent cât de rea şi josnică a fost scurt timp înainte de naştere, mama devine blândă. De ce este aşa? Dacă muşchii aceştia mici încep să se mişte şi să împingă, atunci îl aşteaptă un trup ceresc. Când este ieşit din mamă, în timp ce doctorul sau moaşa, sau indiferent cine este îl apucă, îl loveşte sau îl scutură, atunci începe să respire. Un duh mic îngeresc intră înăuntru, răsuflarea vieţii, şi astfel devine un suflet viu. Şi dacă noi Îl primim pe Hristos în inima noastră şi Hristos devine o realitate în inima noastră, atunci este ca la un copil mic.

Dacă învelişul acesta pământesc nu mai este … În încheiere lăsaţi-mă să vă spun: Isus a spus în Ioan 14: „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. (Dacă învelişul acesta nu va mai fi, acolo vom avea un altul.) Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu.“ Noi vrem să fim la El.

Eu ştiu că va fi ca la copilul cel mic care plânge, pentru că naşterea a avut loc dacă toată viaţa este distrusă, viaţa trecătoare este trecută, atunci este nevoie de ceva care să mă sperie. Aceasta este moartea. Moartea vă dă şocul atunci când vă loveşte, dar voi sunteţi născuţi în Împărăţia Lui, dincolo pe partea cealaltă unde nu este boală, suferinţă, nici bătrâneţe, nimic. Dumnezeu să ne ajute.

Prieteni, cum puteţi să respingeţi aşa ceva, recunoscând că nu există altă speranţă în această lume în afară de Isus Hristos. Luminile roşii strălucesc. 

Naţiunile se dezbină, Israelul se trezeşte,

semnele pe care le prooroceşte Biblia; 

(femeile îşi taie părul, poartă pantaloni scurţi.

Lumina roşie străluceşte. Vedeţi voi?)

zilele păgânilor sunt numărate,

înconjuraţi de spaime. 

Întoarceţi-vă, o voi cei risipiţi, la proprietatea voastră. 


Ziua eliberării este aproape

Inimile oamenilor cedează din cauza fricii.

Fiţi umpluţi cu Duhul; 

aveţi lămpile curate şi clare.

Priviţi, salvarea voastră este aproape. 

Eu Îl iubesc; eu vreau ca voi să-L iubiţi. În timp ce noi ne aplecăm capetele pentru rugăciune şi ne apropiem de sfârşit … Luminile roşii strălucesc, semnalul este dat; venirea DOMNULUI este aproape. EL le vorbeşte naţiunilor; EL vorbeşte prin semne şi minuni. Noi am observat timpul Sodomei şi am arătat cum a venit îngerul la Avraam, semnele pe care le-a făcut El, chiar înainte de căderea focului. Noi recunoaştem aceasta.

EL a spus: „În zilele lui Lot ei au construit şi au vândut.“ Priviţi astăzi. Cum a fost în zilele lui Noe: femeile au devenit frumoase, fiii lui Dumnezeu au decăzut, femeile au fost glorificate şi toate aceste lucruri care s-au întâmplat şi despre care am vorbit în seara aceasta. Luminile strălucesc; venirea DOMNULUI este aproape. Mai sunteţi încă numai un membru al bisericii? Sau aveţi siguranţa, prietenii mei? Cum ştiţi voi că în noaptea aceasta mai rămâneţi în viaţă? Uitaţi-vă la fratele Way, care a stat azi dimineaţă aici şi într-un moment când s-a întors să dea mâna cu cineva, a căzut mort. Dumnezeu poate nu mai este aşa de amabil ca să vă mai dea o altă şansă. Voi nu ştiţi în care minut bate inima voastră pentru ultima dată. Gândiţi-vă asupra acestui lucru!

Venirea lui Hristos lasă să strălucească semnul Lui. Priviţi înspre aceasta. Daţi atenţie la ceea ce am vorbit în seara aceasta, nu este popular, dar este adevărul. Este aşa cum a spus Dumnezeu şi aici suntem noi. 

Femeile nu vor să rămână acasă. Ele nu vor să aibe grijă de familiile lor. Ele îşi iau o îngrijitoare pentru copii ca să poată merge la distracţii. Criminalitate în rândul tinerilor, se întâmplă tot felul de lucruri. Ele îşi taie părul, poartă pantaloni scurţi şi make-up. Rezultatul: ele devin tot mai frumoase. Bărbaţii, fiii lui Dumnezeu cad în capcana lui Satana, pentru că el îi aduce până la punctul de cădere, cum a spus Isus. Trebuie să se întâmple. EL a spus că va fi aşa şi aici o aveţi. EL a spus: „Când se vor întâmpla aceste lucruri, atunci nu va trece generaţia aceasta (asta înseamnă 40 de ani) până nu se vor împlini aceste lucruri.“ Gândiţi-vă asupra acestui lucru!

Mai sunteţi încă numai un membru al bisericii? Aţi procedat pe dos? Cercetaţi-vă, cercetaţi în seara aceasta viaţa voastră, bărbaţi şi femei. Uitaţi-vă la voi, uitaţi-vă la propriile voastre greşeli. Cum este starea voastră actuală? Când a fost Isus pe pământ şi a predicat asta … Voi spuneţi: „Dacă ar fi El, dacă L-aş auzi pe El predicând, atunci m-aş fi pocăit.“ Dacă aţi fi făcut-o atunci, o veţi face şi acum, pentru că acesta este Cuvântul Lui în seara aceasta. 

Dacă sunteţi fără Dumnezeu şi o ştiţi … „Oh,“ poate spuneţi, „eu aparţin de o biserică. Eu am vorbit în limbi.“ Noi punem asta de-o parte. Uitaţi-vă la voi. Cercetaţi viaţa voastră acum cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu. Aparţineţi de cei care pleacă şi zic: „Pe mine nu mă interesează ce spune Biblia, frate Branham, eu cred că eşti pe dos!“ Nu eu sunt acela care este pe dos, cum poate fi ceva pe dos, este doar Cuvântul. Şi voi nu L-aţi recunoscut încă pe .Dumnezeu, voi nu aveţi siguranţa că sunteţi pregătiţi să treceţi dincolo, dacă ar veni Isus în ceasul acesta. De ce vreţi să amânaţi, dacă vedeţi că moartea este aşa de aproape? Voi vedeţi că sfârşitul este aşa de aproape. 

Dacă este cineva aici, printre cei care au capetele aplecate şi vreţi să vă amintim în rugăciune în timp ce ne apropiem de încheiere, ridicaţi mâna şi spuneţi: „Frate, roagă-te pentru mine.“ Dumnezeu să te binecuvânteze soră, Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, soră, peste tot în clădire. Asta este!

Să facem acum inventarul. Voi surorilor, care sunteţi în credinţa cea bună şi speraţi, gândiţi-vă: „L-am ascultat într-adevăr pe Dumnezeu? Care este dorinţa mea adevărată? Frate Branham, eu mai fac încă lucrurile acestea şi mă simt fericită.“ Ştiţi voi, că păgânii se simt tot atât de fericiţi. Ştiţi voi, că un om beat sub influenţa pălincăi este tot aşa de fericit ca voi. Dacă sunteţi bucuroşi prin ceva care este în contradicţie cu Cuvântul, atunci este de la Satana. Dacă spuneţi: „Eu sunt mulţumit în biserica mea“, şi auziţi Cuvântul lui Dumnezeu predicat şi nu vreţi să vă corectaţi, atunci sunteţi inspiraţi de ceva care este pe dos. Indiferent care este inspiraţia voastră … Eu am văzut că ei urlă, sar, strigă şi beau sânge dintr-un craniu de om şi-l cheamă pe Satana (aşa este), ei sunt foarte fericiţi. Păgânismul aduce tot atât de multe mişcări psihice la suprafaţă ca şi celelalte. Este influenţa simţurilor. Dar trăirea cu Hristos este în inimă şi schimbă tot, transformă persoana într-o creatură nouă. Gândiţi-vă serios asupra acestui lucru!

Cercetaţi-vă pe voi înşivă. Gândiţi-vă că staţi în faţa unei oglinzi. Vă vedeţi pe voi: „Sunt eu sincer? Sunt eu cinstit? Îi slujesc din toată inima lui Dumnezeu?“ Spuneţi: „Eu Îi slujesc.“

Priviţi în voi înăuntru, voi femeilor cu părul tăiat, cu pantaloni scurţi, priviţi-vă, voi care faceţi lucrurile acestea. Voi bărbaţilor, priviţi-vă, care admiteţi aceste lucruri soţiilor voastre. Voi ar trebui să vă întrebaţi: „Sunt eu un fiu al lui Dumnezeu sau sunt un sodomit?“

Voi femeilor, spuneţi: „Sunt eu o femeie modernă, sau sunt ca cele dinainte de potop, despre care Isus a spus că în ultimele zile vor fi iarăşi aşa?“ Gândiţi-vă! Priviţi-vă şi constataţi. 

Propria voastră viaţă aduce la exprimare ceea ce sunteţi. Dacă nu sunteţi în ordine, aţi fi destul de sinceri şi să ridicaţi mâna şi să spuneţi: „Hristos, eu nu îmi ridic mâna către fratele Branham sau către un alt om, ci către Tine. Eu sunt pe dos, iartă-mă. Fratele Branham a acceptat să se roage pentru mine, acum îmi voi ridica mâna şi voi spune: ,Isuse, ai milă de mine în seara aceasta. Salvează-mă pentru Hristos. Eu nu vreau să fiu pierdut. TU mi-ai dăruit viaţa, ar fi cel mai îngrozitor lucru dacă aş arunca aceasta, deşi eu am această ocazie de aur în seara aceasta, într-adevăr să văd peste tot cu proprii mei ochi strălucirea luminii roşii care este venirea DOMNULUI; făgăduinţa că El va arăta aceste semne, că va vindeca bolnavii, va învia morţii şi va scoate draci; va mai rămâne numai un grup mic de oameni, numai o minoritate, de care lumea va râde şi le va da nume urâte.'“

Ei trebuie să ne dea nume urâte; ei trebuie să numească adevărul, rău. Isus a spus: „Cine vorbeşte împotriva Fiului omului, aceluia i se va ierta,“ dar totuşi când El va face lucrurile pe care le vedeţi, El spune: „Dar cine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, când va veni El şi va face aceleaşi lucruri, aceluia nu i se va ierta în lumea aceasta.“ Vedeţi, ei trebuie să facă asta. Trebuie să fie un astfel de mesaj de care oamenii să râdă, pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să se descopere şi astfel lumea să fie blestemată şi distrusă. 

În timp ce mai este har şi cineva stă în spărtură, Isus Hristos, şi în seara aceasta stă uşa deschisă, nu vreţi să-L primiţi, prietenii mei? 

De obicei veniţi la altar. Asta este în ordine, nu am nimic împotrivă. Dar Scriptura spune: „Câţi au venit la credinţă, atâţia s-au botezat.“ Dacă vreţi să vă predaţi viaţa din toată inima lui Isus Hristos, acolo unde şedeţi, acolo unde a vorbit El cu voi, atunci ridicaţi mâna. . 

Acelaşi Dumnezeu, care l-a putut chema pe acest om înapoi la viaţă, care azi dimineaţă a fost mort în faţa mea, vă dovedeşte că eu vă spun adevărul. Cine în afară de Dumnezeu poate să învie morţii? Aşa este. Nu este pastorul vostru de aici, este Hristos care vă iubeşte. EL vrea să exprime pentru voi în seara aceasta: „Voi aţi auzit adevărul, voi aţi recunoscut adevărul. Vine din Cuvântul Meu. Voi aţi văzut ecoul Cuvântului Meu. Voi aţi recunoscut că Cuvântul Meu a spus lucrurile acestea dinainte. Voi vedeţi că în toţi anii aceştia s-au împlinit exact, fără a da greş vreodată.“

Acum, ce vreţi să faceţi cu Isus, în timp ce strălucesc luminile roşii? De ce nu aruncaţi punga cea veche cu alunele lumeşti? De ce nu aruncaţi revista Povestea adevărată şi tot gunoiul vechi prin care sufletul vostru este zilnic atras? De ce nu puneţi televizorul într-un colţ şi-l întoarceţi cu faţa la perete, dacă vă reţine de la adunare? De ce nu aruncaţi povara care vă strânge aşa de uşor? De ce nu vă ridicaţi inima către Hristos şi spuneţi: „Hristos, în seara aceasta sunt sfârşit. Eu mă pregătesc. Eu văd venirea Ta. Eu îmi iau valiza, Biblia lui Dumnezeu care este împachetată cu viaţă veşnică şi de acum încolo voi trăi pentru aceasta.“? Faceţi-o în timp ce ne rugăm! 

Tatăl nostru ceresc, eu nu vreau să fiu aspru, DOAMNE, dar mesajul ne îndrumă înspre acel timp, nu înspre un individ, nu înspre o persoană anumită, ci înspre acel timp. Este un timp în care se pare că Duhul Sfânt mă constrânge să vorbesc despre aceasta. Cât de des am predicat de pe acest podium despre zilele lui Lot, zilele Sodomei, zilele despre care a vorbit Isus, semnele timpului; venirea DOMNULUI am prezentat-o în diferite moduri. Şi după ce am vorbit aşa de tare împotriva femeilor din toată ţara din ziua de astăzi, Tată, eu am ştiut că este Duhul Sfânt care a vorbit către mine, pentru a le spune oamenilor de ce am făcut asta. Este pentru că Cuvântul Tău inspirat a lucrat în aşa fel încât nu am mai putut să tac.

Aproape 50-75 de mâini sunt ridicate în clădire, Tată, şi asta după un Cuvânt al DOMNULUI foarte puternic, tăios; i-a trezit şi au recunoscut că fluierul dă semnalul. Toţi sfinţii se adună. Naţiunile se dezbină. Semnele venirii, luminile roşii strălucesc; noi o vedem după cum procedează femeile de azi, despre care am vorbit în seara aceasta, astfel se împlineşte ceea ce a proorocit Biblia; şi iată, semnele sunt aici.

Vocea fără greş a lui Isus Hristos ne-a poruncit să fim atenţi la zilele lui Noe şi să le comparăm cu timpul în care trăim. Atunci când vedem că se întâmplă aceste lucruri femeile devin frumoase, fiii lui Dumnezeu le iau şi toate aceste lucruri care vor veni atunci ştim că generaţia aceasta va vedea venirea DOMNULUI; atunci recunoaştem prin strălucirea luminii, că venirea Lui este aproape.

Eu mă rog, Tată ceresc, ca Tu să îi binecuvântezi pe toţi acei care au ridicat mâinile. Eu aduc această rugăciune sinceră, smerită şi ştiu că Tu o vei asculta. Dacă Tu ai fost aşa de bun cu fratele Way azi dimineaţă şi după o rugăciune smerită, simplă ai lăsat ca inima lui să bată iarăşi, o dragoste sinceră pentru un frate care a căzut în braţele soţiei lui, rece, mort, … DOAMNE, lasă ca oamenii să recunoască în seara aceasta, că a fi mort în păcat şi greşeli este mai periculos decât moartea fizică. Nimeni nu vă poate prinde în momentul acela, dacă dispăreţi după perdea în păcat şi greşeli. 

Admite în seara aceasta, DOAMNE, ca fiecare suflet care a ridicat mâna, pentru care am adus rugăciunea în Numele DOMNULUI Isus să vină o revoluţie în viaţa lor şi un astfel de simţ în inimă, ca să se hotărască în inima lor să nu mai păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, să stea începând din ceasul acesta pe Cuvântul veşnic, binecuvântat al lui Dumnezeu şi hrăniţi de Duhul Sfânt; conduşi zilnic pe firul vieţii veşnice în timp ce merg tot înainte începând din ceasul acesta. 

Tatăl nostru ceresc, poate nu îi voi mai vedea niciodată, poate nu le voi mai putea da mâna aceasta fizică pe pământ, deşi vreau s-o fac, dar totuşi DOAMNE, Dumnezeul meu, eu Te rog .ca acestei rugăciuni să-i fie dat un răspuns. TU ai spus în Cuvântul Tău: „Cine aude Cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis, are viaţa veşnică şi nu va veni la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă.“ În felul meu simplu în care am adus în seara aceasta adevărul lui Dumnezeu, au auzit mulţi Cuvântul. TU ai făgăduit că îi vei salva şi nu îi vei lăsa să piară, şi nimeni nu-i va putea lua din mâna Ta. TU îi vei trezi în ziua aceea şi nici un fir de păr nu se va pierde. 

Rugăciunea mea ca slujitor, DOAMNE, şi ca frate de-al lor, mă rog în această rugăciune şi îi aşez în mâinile Tale, o DOAMNE; să nu vină nici o suferinţă peste ei. Satana nu-i va putea lua din mâna lui Dumnezeu. Ei Îţi aparţin Ţie, ca preţ al victoriei. Eu sper că Tu le vei dărui o viaţă lungă şi dacă este posibil lasă-i să vadă venirea DOMNULUI. Fie ca ei să plece în seara aceasta ca câştigători de suflete, să le spună şi altora şi să-i aducă la cunoaşterea mântuitoare a lui Hristos. Admite-o, totul este în mâinile Tale, Tată, în Numele lui Isus Hristos. 

În timp ce avem capetele aplecate pentru un moment, mă întreb dacă este cineva aici care a simţit că în timpul rugăciunii s-a întâmplat ceva supranatural în inima lui şi simte că vrea să aibe o viaţă închinată lui Hristos de acum încolo. Voi credeţi că ce am predicat eu este adevărul; că aşa cum sunt lucrurile acum, este strălucirea luminii roşii. Voi recunoaşteţi că este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este Hristos, şi voi credeţi că de astăzi veţi avea o viaţă mai bună, mai apropiată de Hristos, pentru că voi v-aţi rugat în seara aceasta şi aţi recunoscut, cu capetele aplecate şi cu mâinile ridicate aţi spus: „Eu cred. Începând cu seara aceasta voi începe o altă viaţă.“ Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta este bine, este minunat. Eu cred că pot să spun că după un timp s-au ridicat toate mâinile. Ei au ridicat mâinile pentru a arăta că au acceptat.

Dacă nu aţi fost încă botezaţi în Numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor, gândiţi-vă: nu este un alt Nume sub cer prin care oamenii pot fi salvaţi, decât Numele lui Isus Hristos. Gândiţi-vă, există numai o Mireasă, Mireasa lui Isus Hristos şi aceasta poartă Numele Lui. 

Dacă nu aţi fost încă botezaţi prin scufundare în apă în Numele lui Isus Hristos, lăsaţi-mă ca slujitor al Lui dacă Dumnezeu v-a dovedit prin semne şi minuni şi prin Cuvântul Lui că eu v-am spus adevărul să vă poruncesc, cum a făcut-o Pavel în Fap. 19, când a găsit un grup de baptişti. Ei fuseseră botezaţi de Ioan Botezătorul. El a întrebat: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?“ Ei au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.“ El a întrebat: „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?“ Ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.“

Acesta a fost un botez minunat, dar Pavel a spus: „Nu mai este valabil.“ El le-a poruncit să se boteze încă o dată în Numele lui Isus Hristos (Fap. 19, 5). Şi Pavel a zis: „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!“ (Gal. 1, 8). Apoi a amintit încă o dată şi a spus aşa cum am spus şi noi mai înainte, astfel eu repet încă o dată: „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer (cu atât mai puţin un predicator, cardinal, papă, sau indiferent cine este), dacă un înger din cer, un heruvim din cer v-ar predica o altă Evanghelie, să fie anatema!“ Astfel eu vă poruncesc: dacă nu aţi fost încă botezaţi în Numele lui Isus Hristos, în timp ce apa din bazin şi hainele sunt pregătite, veniţi şi vă botezaţi prin chemarea Numelui DOMNULUI; şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt, pentru că pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru cei care mai sunt departe este valabilă această făgăduinţă, oricât de mulţi va chema DOMNUL, Dumnezeul nostru.

Tatăl nostru ceresc, acum depinde de Tine. Eu încerc să-i conving pe oameni, dar nu pot să-i influenţez. Nici Tu nu lucrezi niciodată împotriva voii omului. Dacă un bărbat sau o femeie este destinat pentru viaţa veşnică, şi dacă lumina lui Dumnezeu străluceşte asupra sămânţei, atunci va ieşi la viaţă. Dacă este astăzi viaţă printre noi, Tată, atunci ai lăsat să strălucească lumina Ta, ei au văzut adevărul fie ca ei să vină smeriţi la bazin pentru a fi botezaţi în Numele Fiului Tău iubit, Isus Hristos.

Noi ştim că fiecare persoană din Biblie a fost botezată aşa sau trebuia botezată din nou. Marele apostol care a avut cheile Împărăţiei cerului, a spus în ziua de Rusalii: „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.“ Admite ca acesta să fie dat într-o măsură deplină, Tată. 

Eu Ţi-i predau Ţie acum. Ia aceste puţine cuvinte şi starea inimii mele şi fie ca ele să fie plăcute înaintea ochilor Tăi; o DOAMNE, lasă să vină răspunsul asupra copiilor Tăi şi dă-le viaţă veşnică. Salvează-i pe toţi care pot fi salvaţi şi vindecă-i pe toţi care sunt bolnavi. Fie ca harul lui Dumnezeu să se odihnească peste fiecare, în timp ce Ţi-i predăm Ţie, în Numele lui Isus.

În timp ce capetele noastre sunt aplecate, o voi ruga pe sora noastră de la pian să vină aici. Numai un moment, circa 5 minute. Şi dacă vrea cineva să fie botezat, care a depus o mărturie şi a crezut dacă credeţi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, şi voi credeţi din toată inima, nu numai din nişte mişcări de simţuri, ci voi credeţi, sunteţi pregătiţi să recunoaşteţi că sunteţi pe dos, şi voi nu staţi aici pentru meritul vostru, ci pentru ceea ce a făcut El. Voi sunteţi pregătiţi să înaintaţi şi să primiţi botezul în apă în Numele Lui şi să deveniţi mădulare ale trupului Său prin Duhul Sfânt atunci camera pentru femei este pe partea mea dreaptă şi pentru bărbaţi de partea mea stângă cu hainele şi celelalte lucruri pregătite.

În timp ce ne aplecăm capetele, sora noastră cântă la pian: „Eu Îl pot auzi strigând pe Salvatorul meu.“ Dacă se poate să ne ajute şi conducătorul de cor. Cu capetele aplecate, punem adunarea aceasta în mâna Dumnezeului Atotputernic. Indiferent cine vrea să se boteze şi doreşte să meargă în camera de rugăciune pentru a se ruga pentru botezul cu Duhul Sfânt; acolo sunt acei care sunt pregătiţi să vă arate ce trebuie să faceţi. Fie ca cuvintele să nu fi căzut degeaba, ci să împlinească pentru ce au fost trimise. Cu capetele aplecate vrem să ne rugăm şi să cântăm: „Cum mă conduce El, aşa vreau să-L urmez.“

Eu pot să-L aud strigând pe Salvatorul meu, (acum să se roage fiecare păcătos) 

eu pot să-L aud strigând pe Salvatorul meu, (L-aţi putut auzi strigând, azi dimineaţă când l-a înviat pe bărbatul cel mort?) 

eu pot să-L aud, (L-aţi putut auzi strigând, când a strălucit lumina în Cuvântul Său?)

eu merg cu El, cu El pe tot drumul, (eşti pregătit să mergi tot drumul?)

dacă El (Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu! Bărbatul din partea stângă, femeia din partea dreaptă.) Unde mă conduce El, vreau să-L urmez. 

Unde mă conduce El (Biblia spune: „Toţi care au devenit credincioşi s-au botezat.“) vreau să-L urmez.

Eu merg cu El, cu El tot drumul.

Eu voi merge cu El prin grădină,

eu voi merge cu El prin grădină, 

eu voi merge cu El (dacă vrea cineva să meargă în încăpere pentru a se ruga pentru Duhul Sfânt, unele dintre surori), tot drumul.

Unde mă conduce El, (poţi s-o spui cu sinceritate?)

unde mă conduce El, vreau să-L urmez (o vei face? Cum este cu 

vocea cea mică care-ţi vorbeşte? Vei merge vei merge unde te va conduce El? Fiţi atenţi la lumina cea roşie! Vezi lumina luminând? Noi suntem în timpul sfârşitului?)

Unde mă conduce El, vreau să-L urmez. 

Eu voi merge cu El, cu El tot drumul.

Eu îl pot auzi pe Salvatorul meu, (Cum vorbeşte El? Prin Cuvântul Lui în inimile voastre. Veniţi acum? Aceasta este invitaţia voastră. Gândiţi-vă, dacă se întâmplă înainte de a ne mai întâlni încă o dată, atunci aţi fost avertizaţi!) .eu îl pot auzi pe Salvatorul meu strigând: „Ia crucea ta şi urmează-Mă, urmează-Mă.“

Unde mă conduce El (Acum să meargă câţiva fraţi în camera din stânga pentru a da indicaţii. Fraţii să se pregătească pentru botez. Unii dintre fraţii-predicatori pot să vină să ne ajute, mergeţi cu noi în cameră.) Îl voi urma, unde mă conduce El 

(Vrei într-adevăr?) Îl voi urma. 

Eu voi merge cu El, cu El tot drumul. 

Acum, numai un moment. Dacă nu sunteţi botezaţi în apă prin scufundare în Numele DOMNULUI Isus Hristos, ci numai în titlurile Tată, Fiu, Duh Sfânt în Biblie nu a existat niciodată o persoană care să se fi botezat în Numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, în titluri, fiecare a fost botezat în Numele DOMNULUI Isus Hristos până la conciliul de la Niceea, acolo, unde a fost organizată biserica romano-catolică. Apoi au luat ca înlocuitor pentru Nume, titlurile Tată, Fiu şi Duh Sfânt.

Dacă ascultă un istoric, un predicator sau o altă persoană această predică de pe bandă, şi poate dovedi cu un text biblic sau cu ceva din istorie, că s-a făcut botezul altfel decât în Numele DOMNULUI Isus Hristos până la biserica romano-catolică de la Niceea, atunci sunteţi datori să mi-o aduceţi pentru ca apoi să-mi cer scuze. Dar aşa ceva nu există. Nu! Toţi care au fost botezaţi prin scufundare, dar nu în Numele DOMNULUI Isus Hristos, acelora li s-a poruncit să vină şi să se boteze încă o dată pentru a putea intra în slavă. Acum depinde de voi.

Nu există nici un text în Biblie unde cineva foloseşte la un botez „în Numele Tatălui, Fiului şi al Duhului Sfânt“, cum botează astăzi oamenii. Este o dogmă romano-catolică care a fost preluată de Luther şi a continuat cu Wesley. Şi Biblia ne spune dinainte că va fi aşa în ultimele zile, dar totuşi uşa se va deschide, cum am văzut-o în cele şapte biserici. 

Depinde de voi. Eu sunt numai un mesager al mesajului. Să credem încă o dată. Uşile sunt deschise. Bazinul este plin, nu există nici un motiv … Hainele sunt pregătite, noi vom fi gata în câteva minute pentru botez. 

Dacă sunteţi aici şi nu aţi fost încă botezaţi, nu vreţi să veniţi şi să-l faceţi, în timp ce cântăm încă o dată?

Voi spuneţi: „Eu îl voi face într-o zi, frate Branham.“ Dar poate într-o zi vi se va întâmpla ca fratelui Way în dimineaţa aceasta şi atunci poate nu mai aveţi harul să-L urmaţi. Voi puteţi pleca în orice clipă. Şi dacă sunteţi tineri nu ştiţi când veţi pleca. Aveţi siguranţa; nu riscaţi. Gândiţi-vă, voi puteţi să riscaţi la lucru sau altundeva, dar nu aici. Gândiţi-vă, că vocea mea va fi pe banda lui Dumnezeu în ziua judecăţii un martor împotriva voastră. Gândiţi-vă numai în timp ce ne aplecăm încă o dată capetele, cântând.

Unde mă conduce El (fratele Neville!), vreau să-L urmez,

unde mă conduce El, vreau să-L urmez,

unde mă conduce El, Îl voi urma

Eu voi merge cu El, cu El tot drumul. Amin!