Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Rezumat video – aprilie 2007 / Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Jiné jazyky

Rezumat video – aprilie 2007