Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

April 2007 Video Summary transciption / Ewald Frank

Fiteny: Anglisy

Fitenimpirenena hafa

April 2007 Video Summary transciption