Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

April 2007 Video Summary transciption / Ewald Frank

Jazyk: anglicky

Jiné jazyky

April 2007 Video Summary transciption