Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Filtrul unui om care gândeşte / William Branham

Język: rumuński

Inne języki
(Der Filter eines denkenden Menschen)

22. 08. 1965, Jeffersonville, Indiana - SUA

Să ne rugăm! O, Dumnezeule, inimile noastre au dorinţa în seara aceasta numai să creadă. Noi ne-am adunat în seara aceasta şi ne rugăm, scumpe Dumnezeu, în timp ce soarele apune în vest, că Tu ne vei lăsa să recunoaştem cât este de aproape apusul soarelui în timpul acesta. Se apropie de sfârşit. Se înserează. Noi ne amintim că Tu ai fost rugat odată de doi călători să intri şi să rămâi pentru că era deja seară. Apoi li Te-ai făcut de cunoscut, după ce le-ai spus Cuvântul şi le-ai arătat că Hristos a trebuit să sufere aceste lucruri.

Pentru că s-a înserat, Te rugăm, o, Dumnezeule: vino în casele noastre, locuieşte la noi şi explică-ne Cuvântul Tău, Doamne, pe care îl purtăm prin har în inimile noastre, ca o comoară de la Tine. Fie ca noi să nu-l încălcăm niciodată, ci să-l slăvim din toată inima.

Noi Îţi mulţumim pentru ceea ce ai făcut azi dimineaţă în spital şi pentru fiul cel mic al fratelui Capps care era pe moarte. În seara aceasta este aici în adunare. Noi Îţi mulţumim pentru toate aceste lucruri, Tată! 

Doamne, admite ca noi să aflăm cum să Te slăvim. Treci peste înţelegerea noastră. Noi nu ştim cum să Te slăvim, Doamne, ia totuşi inimile noastre ca semn de mulţumire şi pentru că noi Te iubim. Noi vrem să facem ce este corect. Amin. Vă puteţi aşeza.

Bună seara tuturor din această adunare supraaglomerată şi vouă tuturor care ascultaţi prin telefon. Mi s-a spus că în seara aceasta avem legătură. Eu sper că şi nevasta mea ascultă. Eu nu am avut timp să-i telefonez; eu o voi face după adunare.

Noi avem aici o veste, că starea fratelui Jackson-tatăl s-a îmbunătăţit, şi este posibil ca mâine să vină deja acasă.

Eu nu ştiu dacă fratele Capps este în adunare. El mi-a telefonat acum câteva zile, pentru că fiul lui era foarte bolnav. Am fost cu Josef la poligonul de tragere pentru a face proba armei mele de calibru 22. Eu v-am povestit despre aceasta acum o săptămână. El devine într-adevăr un ochitor bun şi vroia să fie sigur că voi povesti lui Gary şi Larry ceea ce a făcut el.

Pe drumul înspre casă am spus: „Să intri la fratele Gene Norman şi să-i povesteşti.“ 

El a spus: „Opreşte-te la Billy (fratele lui) şi spune-i.“ După ce i-a arătat ţintele cele bune, a spus: „De acum încolo să mă laşi în pace.“ 

Chiar atunci când am ajuns acolo, a sunat telefonul. Billy a intrat înăuntru. Eu am spus: „Poate este cineva bolnav.“, şi am intrat înăuntru. Era fratele Capps. Cel mic avea parotidită şi şanse foarte mici de a trăi. Dar Domnul l-a vindecat. Doamna Wood mi-a spus acum câteva seri că el are dureri. Noi am vrut să plecăm şi de aceea eram grăbit. Eu i-am spus doamnei Wood: „Este deja ora douăzeci. Eu nu cred că mă vor mai lăsa în spital. Eu voi merge acasă şi voi închide uşa după mine.“ Eu m-am dus sus şi m-am rugat. Ea mi-a spus că băiatul este în adunare în seara aceasta. Pentru aceasta suntem foarte mulţumitori. 

Noi ţinem tare de aceasta. Fratele Leo Mercier şi sora Mercier, în caz că ascultaţi noi nu am auzit încă nimic de la tatăl vostru. Noi sperăm că vom afla în curând cum îi merge. Eu sunt aproape sigur că se va însănătoşi. Noi o punem în mâna Dumnezeului Atotputernic. EL va avea milă de acest bătrân şi sfânt, un predicator şi luptător pentru Evanghelie. 

Atâtea lucruri ar trebui făcute, şi timpul este atât de scurt. De aceea trebuie să facem tot ce putem pentru Domnul nostru.

Eu am venit mai devreme, nu m-am simţit prea bine şi după masă m-am aşezat în pat pentru că eram foarte obosit. Eu nici nu am mâncat, ci m-am aşezat în pat când am ajuns acasă. Nu mi-a fost bine. Pe când mă odihneam, m-am rugat. După aceea m-am simţit mai bine, m-am ridicat şi am venit la adunare. 

Acum ne încredem în Domnul Isus că El va binecuvânta osteneala noastră, în timp ce noi încercăm în toată naţiunea să unim trupul lui Hristos, căci mi s-a dat dreptul să păzesc oile Sale. Eu le voi da cea mai bună hrană pe care o ştiu pentru oi. Eu aştept cu nerăbdare ceasul în care ne vom aduna toţi într-un loc pentru a vorbi despre cele şapte urgii, şapte trâmbiţe şi şapte tunete. Acestea sunt toate în legătură. De aceea vom avea nevoie de o săptămână sau mai mult pentru a avea un şir de adunări, dacă este posibil. Eu cred că va fi destul.

Mulţi dintre voi au călătorit mult. Nu demult am văzut oameni din Tucson. Eu o văd pe doamna Sothmann. Şi fratele Fred a ajuns bine. Eu l-am văzut în adunare azi dimineaţă. Eu cred că este fratele Don Rudell acel care stă în seara aceasta lângă el. Este şi Junior aici sau este în adunarea lui? Eu cred că sunt în legătură telefonică cu adunarea în seara aceasta. Fraţilor, noi suntem foarte bucuroşi că sunteţi în seara aceasta la noi. Noi ne încredem în Domnul, nu ne este frică când vom părăsi odată această viaţă şi când lumina vieţii pământeşti slăbeşte şi se stinge. 

Eu pot să vă spun că fratele Coggins din Prescott, Arizona, a ieşit din spital. Pentru aceasta suntem foarte mulţumitori. Aceasta este bine şi frumos. Noi suntem foarte mulţumitori pentru aceasta. Soră Mercier, tatălui tău îi merge acum mai bine. Eu am simţit după rugăciune că va deveni sănătos. Poate ne ascultă; eu sper aceasta. Noi suntem mulţumitori că fratelui nostru îi merge mai bine şi va fi în curând sănătos. Noi Îi mulţumim Domnului pentru toate aceste lucruri.

Ieri un frate a avut o problemă. Cred că astăzi nu este aici. Un frate din Kentucky mi-a telefonat din cauza fiicei lui. El are o familie drăguţă. Fiica trebuie să fie operată. Este o mamă tânără care are cancer la spate. Noi ne rugăm ca Dumnezeu s-o elibereze pe această femeie. Eu cred că El o va face dacă ne vom uni ca adunare şi ne vom ruga pentru aceşti oameni. Noi trebuie să facem aceasta în unitate.

În timp ce ziua se apropie tot mai mult şi drumul devine tot mai îngust, vrem să ne strângem tot mai aproape. Da, noi trebuie să devenim un trup. Noi trebuie să înaintăm împreună, să uităm păcatele altora şi diferenţele noastre, să ne apropiem tot mai mult şi să ne adunăm într-o inimă şi-un suflet, pentru că vedem că ziua se apropie. Dacă un frate sau o soră se îndepărtează de drum, să nu faceţi altceva decât să vă rugaţi pentru persoana aceasta, şi vegheaţi unii asupra altora. Să nu admiteţi să se îndepărteze vreunul de voi. Rămâneţi împreună. Şi dacă puteţi, să-i aduceţi şi pe alţii.

Frate Neville, eu am primit cererea fratelui Wright pentru rugăciune. Fratele Georges Wright şade aici. Noi suntem bucuroşi că-i avem aici pe fratele şi pe sora Wright. Dacă mă voi întoarce într-o zi aici, vom avea o adunare mică. Eu nu am putut fi aici când ne-a părăsit Edith, dar soră Wright, tu îţi aminteşti de visul pe care l-a avut acum doi ani. Atunci eu ţi-am spus că Edith nu va fi mult timp cu noi, pentru că Domnul a anunţat prin vis că va merge acasă. Tălmăcirea a fost că Îl va întâlni pe Dumnezeu. Doi ani mai târziu a plecat să se întâlnească cu Dumnezeu. Ea aşteaptă acum până ce mama şi tata vor trece linia de despărţire între muritor şi nemurire. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu vreau să vă vizitez în curând. Dumnezeu cu voi. 

Eu cred că l-am văzut pe Shelby în dimineaţa aceasta, dar nu am fost sigur. De aici nu se poate vedea bine, pentru că tavanul este prea jos şi lumina mă orbeşte. Se poate vedea încăperea, dar oamenii nu prea bine. 

Acum ne îndreptăm direct înspre mesaj. Eu vreau să citesc din Numeri 19, 9 şi Efeseni 5, 26. Cine vrea să-şi noteze textele biblice, poate să o facă. 

Eu nu ştiu dacă se înregistrează astăzi; eu nu pot să văd pe nimeni acolo. Totuşi, eu îl văd pe fratele Terry în camera de înregistrare. Dacă aceste înregistrări vor ajunge cândva la un predicator, atunci gândiţi-vă: prin aceasta nu vreau să fie dispreţuite învăţăturile voastre nici măcar nu este adresat turmei voastre. Acesta şi alte mesaje pe care le aduc, sunt adresate adunării mele. Nu sunt destinate adunărilor voastre numai dacă vor să le primească , ci pentru oamenii de aici.

Oamenii cumpără benzile acestea. Oamenii din întreaga lume le cumpără şi le ascultă. Deseori ei scriu şi eu îi îndemn înspre pastorul lor, dacă aparţin de o adunare.

Pastore, eu vreau ca tu să ştii că aceste lucruri pe care le spun eu, sunt adresate ascultătorilor mei. Eu am dreptul, pentru că sunt însărcinat de Duhul Sfânt să am grijă de turmă. Vai de mine dacă nu le voi spune lucrurile de care sunt convins că sunt adevărul, şi să-l aduc în legătura în care se cuvine! Dar nu este pentru lume sau alte biserici. Faceţi ce vă spune Dumnezeu să faceţi. Voi nu sunteţi pentru mine şi eu nu sunt răspunzător pentru voi. Fiecare dintre noi trebuie să dea socoteală pentru slujba lui înaintea lui Dumnezeu. Deci, dacă trebuie să dau socoteală pentru slujba mea, atunci eu trebuie să predic cum văd, cum mi-a fost descoperit. Cu aceasta vreau să fac totul clar. 

Noi citim acum textul din Numeri 19, 9:

„Un om curat să strângă cenuşa vacii, şi s-o pună într-un loc curat afară din tabără: s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curăţire. Aceasta este apa de ispăşire.“

Fiţi atenţi, apa de curăţire nu era pentru toţi, ci numai pentru adunarea copiilor lui Israel. Acum citim din Efeseni 5, de la vers. 22:

.„Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El , Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea“.

Aici vine tema despre care vreau să vorbesc: „… ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt.“

Este un text scurt în seara aceasta. Eu sper că oamenii de aici şi de la telefon nu dispreţuiesc şi se gândesc că este nechibzuit acest titlu. Tema pe care am ales-o pentru seara aceasta, sună: Filtrul unui om care gândeşte. Se aude foarte radical, dacă un predicator care este împotriva fumatului îşi alege tema Filtrul unui om care gândeşte.

S-a întâmplat într-o dimineaţă când vânam veveriţe. Voi oamenilor care ascultaţi transmisia, să fi văzut feţele ascultătorilor când am spus că tema mea se numeşte Filtrul unui om care gândeşte! Voi ar fi trebuit să râdeţi.

S-a întâmplat acolo unde îngerii Domnului au apărut în dimineaţa aceea şi au chemat la existenţă veveriţele. Voi vă amintiţi când a fost. Într-o dimineaţă, înainte de a se face ziuă, am plecat la vânătoare şi am ajuns pe vârful unui munte. A fost scurt timp înainte de a predica despre cele şapte epoci ale Bisericii. Era aproximativ ora patru dimineaţa şi credeam că răsare soarele. Neobişnuit! Eu am văzut lumina şi m-am întors: acolo sus în vârf stăteau cele şapte sfeşnice de aur. Ţeava candelei era ca un curcubeu şi a venit jos să alimenteze candela (Zah. 4, 4). Imediat am auzit un glas care a spus: „Iehova Vechiului Testament este Isus al Noului Testament.“ 

După scurt timp a apărut Domnul Isus. EL era acolo şi s-a descoperit, după ce am văzut cele şapte sfeşnice de aur. Fiţi atenţi la aceasta! Câţi îşi mai aduc aminte de text? Eu l-am scris pe dosul unei cutii de cartuşe pe care o aveam în buzunar: „Iehova Vechiului Testament este Isus al Noului Testament.“ Dumnezeu din ceruri ştie că este adevărul. Eu am trecut puţin mai târziu pe la locul unde El mi-a arătat veveriţele. 

Câteva luni mai târziu am telefonat unui prieten bun, Jack Moore, pentru a-i pune o întrebare, înainte de a începe să vorbesc despre cele şapte epoci ale Bisericii. În Apocalipsa 1, El este descris cu părul alb ca lâna albă. Cum putea să fie El deja la treizeci şi trei de ani cu părul alb? Fratele Moore, un gentleman creştin foarte fin, şcolit şi învăţat unul dintre cei mai buni pe care-i cunosc a spus: „Frate Branham, acesta a fost Isus în măreţie. Aşa arată El acum.“ 

Aceasta nu a găsit ecou în mine. Eu m-am rugat mai departe, pentru că nu am avut un răspuns satisfăcător asupra cap. 1, până în ziua când am început să vorbesc despre cele şapte epoci ale Bisericii. Cum putea un bărbat de treizeci şi trei de ani, care a înviat în acelaşi trup, să arate astfel? Apostolii L-au recunoscut şi au ştiut că este El. Cum putea El să aibă o barbă albă ca un bărbat de optzeci sau nouăzeci de ani? 

Eu am citit în proorocul Daniel unde era un bătrân onorabil, al cărui păr era alb ca lâna curată. Atunci L-am recunoscut pe onorabilul bătrân acelaşi ieri, azi şi în veci. Eu am înţeles că este un simbol. De ce lâna albă? Apoi Duhul Sfânt mi-a vorbit printr-un tablou al unui judecător bătrân, pe care l-am văzut odată. Eu am cercetat în istorie şi am citit în Biblie ca să găsesc aceasta. Judecătorii cei bătrâni, de exemplu marele preot în Israel, trebuiau să aibă păr alb şi o barbă albă. Albul de pe capul lor însemna că posedă cea mai înaltă autoritate judecătorească în Israel. De câteva sute de ani, poate de două secole, chiar şi în timpul acesta, toţi judecătorii englezi, indiferent dacă sunt tineri sau bătrâni, poartă la proces o perucă albă. Aceasta arată că nu există o altă autoritate mai mare în împărăţie. Cuvântul lor este definitiv în împărăţie. Ceea ce spun ei, trebuie să fie valabil.

Apoi am văzut de ce trebuia să stea El acolo, cu părul alb, deşi era un bărbat tânăr: EL este autoritatea cea mai înaltă şi desăvârşită; El este Cuvântul. De aceea avea părul alb. 

Mai târziu, după aceste predici, m-am dus în vest. Acolo au apărut îngerii Domnului când urma să mi se descopere cele şapte peceţi, şi s-au înălţat în văzduh. Noi am arătat aici tabloul. Este cunoscut în toată ţara. Acolo se afla El cu părul alb ca autoritatea cea mai mare. EL este Capul Bisericii; El este Capul trupului. Nu există nimic care să Îi fie asemănător. EL însuşi a creat toate lucrurile. EL a creat toate lucrurile pentru Sine. Fără El nu a fost creat nimic. EL posedă toată autoritatea în cer şi pe pământ. Totul Îi aparţine Lui. În El locuieşte plinătatea dumnezeirii personificate. Cuvântul era Dumnezeu şi s-a făcut trup printre noi. EL le-a descoperit proorocilor şi înţelepţilor întreaga taină a planului de mântuire, despre care ei au vorbit. EL .singur a fost Acela care avea părul alb şi cea mai înaltă autoritate. 

În dimineaţa aceea m-am oprit pe muntele acela. Acolo se părea că veveriţele şi-au lăsat urmele. M-am aşezat. După câteva momente s-a mişcat ceva în tufişul de lângă mine. Din tufişuri a ieşit un bărbat mare şi puternic cu o armă cu două ţevi. Eu m-am speriat de moarte şi m-am ascuns. Îmi era frică să mă mişc, pentru că îmi era teamă că mă va lovi. Tufişul s-a mişcat, iar eu şedeam liniştit.

O veveriţă fugea pe deal în sus, şi el a tras după ea cu ambele ţevi, dar nu a nimerit-o. Veveriţa a scăpat peste deal. Eu mă gândeam: „Acum pot să fug de aici, atâta timp cât se mai aude ecoul împuşcăturii. Arma lui este acum descărcată.“ Eu am fugit deci în jos, dar bărbatul a tras direct în faţa mea. După aceea mi-am schimbat direcţia şi am coborât pe un alt drum. Acolo s-a tras cu o puşcă de calibrul 22. Gloanţele mergeau pe deasupra mea. Eu mi-am zis: „Tu eşti într-o situaţie critică.“ 

Astfel m-am întors şi am coborât pe lângă râu. Mă gândeam: „Voi coborî pe aici şi mă voi ascunde până vor înceta. Apoi pot să ies iarăşi.“ Pe drum am văzut în dreapta mea un pachet de ţigări gol. Unul dintre ei l-o fi aruncat când au urmărit veveriţele care au fugit în tufiş.

Eu nu am luat acest pachet în mână, ci m-am uitat numai. Eu nu l-am ridicat pentru că nu sufăr mirosul acesta. Eu m-am uitat la el; era fabricat de o întreprindere de ţigări anumită, dar numele nu vreau să-l amintesc aici. Voi precis îi cunoaşteţi numele. Pe el stătea scris: „Filtrul unui om care gândeşte şi gustul unui om fumător.“ Eu m-am uitat la aceasta şi m-am gândit: „Filtrul unui om care gândeşte!“ Eu m-am gândit: „Dacă omul ar putea într-adevăr să gândească, atunci el nu ar fuma. Cum poate să fie atunci ,Filtrul unui om care gândeşte'? Un om care gândeşte nu ar fuma deloc!“ 

Apoi m-am gândit: „Ce ispititor este acesta!“ Fabricile de tabac aparţin americanilor. O, dacă am trăi conform constituţiei statului nostru, atunci am lucra pentru a ne ajuta unii pe alţii dacă am avea o simţire unii pentru alţii. Ce făţarnic este totul! Motivul pentru care nu vă spun numele fabricii este că trebuie să spun unele lucruri rele despre aceasta. Ce făţarnic poate să fie cineva pentru a face bani! 

Un om care gândeşte nu fumează deloc, dar americanii cad în această cursă. Ei spun că este plăcut. Vedeţi, voi puteţi să întrebaţi dacă vreţi, de exemplu, oamenii de ştiinţă. Ei vă vor spune că nu puteţi avea fum fără gudron. Chiar dacă este cel mai puţin fum, atunci este şi gudron acolo. Dacă nu aveţi gudron, atunci nu aveţi nici fum. Nu este posibil. Atunci trageţi numai de un lujer uscat. Dar atunci când inspiraţi fum în voi, trageţi prin nicotină cancer în voi. 

Dacă aţi fi fost cu mine acum doi ani la o expoziţie mondială, unde Yul Brynner şi alţii au prezentat unele lucruri, atunci aţi fi văzut că au luat o ţigară şi au înmuiat-o în ceva, apoi au tras o linie pe marmură cu ea. Doctorul a luat un tampon, a tamponat nicotina şi a uns spatele unui şobolan alb. Apoi l-a pus într-o cuşcă. În toate cele şapte zile l-au luat afară: prin nicotina unei singure ţigări, şobolanul era aşa de plin de cancer, încât nici nu mai putea să alerge.

El a spus: „Voi ştiţi, că se susţine că se poate opri printr-un filtru. Totuşi”, a spus el mai departe, „un astfel de filtru nu există. Dacă un filtru ar lua nicotina, atunci ar lua şi fumul“, a spus el, „pentru că voi trebuie să aveţi gudron pentru formarea fumului, şi gudronul este acela care cauzează cancerul!“

Apoi a tras-o prin apă şi a zis: „Câteodată voi spuneţi că puteţi să o spălaţi.“ El a spus: „Nu contează cum trageţi din ţigară. Se spune: ,Eu nu trag până în plămâni.'“ Ei ţin fumul în gură şi îl suflă apoi iarăşi afară. Pentru aceasta a făcut o altă experienţă şi a arătat că şi aceasta cauzează cancerul. Ajunge totuşi în trahee. Indiferent de ceea ce faceţi tot mai este mortal. 

Dacă ne gândim că o fabrică îl înşeală pe om, mai bine zis propriul popor! Este ca la gaiţe, unde se mănâncă unii pe alţii. Din dorinţa de câştig se vinde ţara morţii şi bărbaţilor tineri care merg pe front să moară pentru ei. Şi apoi se vinde un astfel de lucru sub inducerea în eroare: „Filtrul unui om care gândeşte şi gustul unui om fumător.“ Este nevoie de fum pentru a primi gust. Asta vă spune fiecare fumător. 

Oamenii cad în cursă. O primesc. Este prezentată pentru a vă înşela şi mai mult. Vedeţi, este de la Satana. Ei nu se interesează de viaţa voastră. Lor le este indiferent ce se întâmplă cu voi. Ei vă vând acestea şi privesc cum muriţi, atâta timp cât îşi primesc banii lor. 

Exact aşa este cu politica şi războiul. Eu nu vreau războaie. Eu nu cred că ar fi trebuit să fie vreodată un război. Eu cred că civilizaţia aceea mare care se supune domniei Lui, nu va mai avea niciodată un război până va veni împărăţia lui Dumnezeu. Nici o naţiune nu se va lupta împotriva alteia. Ele vor avea toate pace, o pace veşnică.

Acest fel de civilizaţie aduce război. Cu cât devenim mai civilizaţi, cu atât avem mai multe războaie. Unul încearcă să fie mai înaintat ca celălalt, şi cu cât devenim mai înaintaţi, avem mai multe războaie.

Vedeţi, în această societate civilizată se face reclamă cu aceste lucruri. Singura urmare este că vă îndeamnă să cumpăraţi mai multe ţigări. Dacă un om fumează, atunci în acest bărbat sau femeie este un demon al nicotinei. Eu cred că este de la Satana. Dacă o ţigară l-ar linişti pe acest demon al nicotinei, astfel încât să vă părăsească şi să nu vă mai chinuie, atunci aţi avea nevoie de trei în loc de una când veţi fuma o ţigară cu filtru care lasă să treacă numai 1/3 din nicotină. Trei ţigări vor lua locul unei ţigări. 

Vedeţi, este numai o înşelăciune, un truc, cu care se încearcă să se vândă mai multe ţigări. Prin aceasta ei pot să vândă mai multe decât dacă cineva şi-ar pune numai tabac curat în pipa lui şi ar fuma. Vedeţi, este de la Satana.

Eu stăteam acolo şi mă gândeam ce înşelăciune este aceasta. Apoi mi-a venit ceva în minte. Eu m-am aplecat din nou şi m-am uitat încă odată. Apoi se părea că ceva îmi vorbeşte: „Sloganul este bun: ,Filtrul unui om care gândeşte, gustul unui om fumător.'“, şi am devenit conştient, că aşa cum este în domeniul firesc cu tabacul, aşa este înşelăciunea şi în bisericile de astăzi. 

Am ajuns până acolo, că întreaga lume a devenit o mare înşelăciune şi nu se mai ştie într-adevăr ce este adevărat şi corect. Vedeţi, chiar şi în politică, în domeniul social, în şcoli peste tot este înşelăciune. 

Un bărbat tânăr mi-a povestit acum câteva zile, că el a fost într-o tabără militară, unde un soldat tânăr a fost călcat de un tanc. Plămânii lui, stomacul lui, şi toate celelalte, au fost distruse. El a fost adus într-un spital. Acolo au fost trei, patru doctori. Trebuia să stai la rând. Doi sau trei soldaţi l-au ţinut de braţ pe camaradul lor rănit ca să poată respira. De fiecare dată când respira, o coastă îl înţepa în plămâni. Prin aceasta el a avut sângerări interioare. Bărbatul cel tânăr a trebuit să aştepte la rând şi au fost consultaţi mai întâi acei care au avut poate numai dureri de urechi. 

În timp ce el aştepta acolo, a venit un superior cu copilul lui înăuntru, care avea numai o alergie pe mână. Doctorul i-a lăsat pe ceilalţi şi a consultat copilul superiorului. Şi bărbatul cel tânăr era bolnav de moarte! Acum o aveţi!

Dacă acest superior ar fi avut un simţământ sincer pentru fratele lui care stătea la rând, atunci el ar fi zis: „Acest copil poate să aştepte. Aduceţi repede acest bărbat aici şi ajutaţi-l.“

Dar fiecare vrea să-şi arate autoritatea. Nu toţi sunt aşa, nu, nu toţi. Dar prea mulţi sunt aşa. Există prea mulţi care sunt aşa. Bărbatul s-a gândit numai la copilul lui că are o alergie pe mână. Dar la băiatul care a fost zdrobit de un tanc, nu s-a gândit deloc. Acest băiat îi va salva odată poate viaţa pe front. Ei nu se opresc să se gândească. Ei se gândesc numai la ei înşişi. „Filtrul unui om care gândeşte.“

Eu m-am uitat şi m-am gândit: „Este asemănător cu denominaţiunile de astăzi, cu bisericile, pe care le avem.“ Fiecare dintre ei are un filtru propriu. Ei au felul lor propriu de a filtra. Ei lasă să treacă ce vor, şi nu lasă să treacă ce nu vor. Cu felul lor propriu de filtru, filtrează înăuntru şi afară. Ei lasă să treacă atât de mult din lume, pentru ca necredincioşii care se află acolo să fie mulţumiţi. Ei îi primesc, indiferent de ceea ce sunt, dacă au bani şi sunt renumiţi. Dar trebuie să observaţi un lucru: în Biserica lui Dumnezeu nu puteţi intra în felul acesta. Eu nu vorbesc despre o denominaţiune, ci despre Biserica adevărată a lui Dumnezeu.

Ca la fabricile de tabac de astăzi, aşa au oamenii din biserici şi denominaţiuni un gust, un gust care corespunde cu lumea. Fiecare denominaţiune are filtrul ei propriu. Ei îi filtrează afară pe toţi credincioşii adevăraţi care mai spun „Amin“ la o predică, şi le aduc înăuntru pe Izabelele vopsite ale ţării cu părul tăiat, dacă sunt populare: „Cutare şi cutare vine la noi, un star de cinema, o personalitate însemnată.“ Acesta este felul filtrului pe care îl folosesc. „Preşedintele denominaţiunii noastre este domnul cutare.“ sau „Superiorul aparţine de denominaţiunea noastră.“ Vedeţi voi ce fel de filtru folosesc ei? Este un filtru lumesc pentru oamenii lumii.

Ei ştiu exact ce vor oamenii. Dacă ei primesc ceea ce vor, atunci trebuie să aibă un anumit filtru şi să lase destul din lume în vorbire, pentru ca gustul lor lumesc să fie satisfăcut. „Filtrul unui om care gândeşte, gustul unui om fumător filtrul unei lumi religioase şi gustul unui om lumesc.“

Ei vor să fie religioşi. Ei spun că trebuie să fie religioşi, pentru că au un suflet.

Când am venit noi în ţara aceasta, i-am găsit pe indieni ca închinători la soare. De ce? Pentru că ei sunt oameni. Dacă mergem în pădurile cele mai adânci ale Africii, constatăm că băştinaşii se închină la ceva. De ce? Pentru că sunt oameni. Ei trebuie să se închine la ceva. 

Indiferent cât de decăzut este un om, el ştie totuşi că undeva există ceva. Dar el are atât de mult gust lumesc, încât nu poate folosi filtrul corect. El are nevoie de un filtru făcut de el. Toţi fac filtrul în felul lor. 

Fiecare fabrică de ţigări îşi laudă propria marcă: „Un filtru adevărat; cel mai bun filtru. Totul la început“, şi altele. Se spune: „Gustul este la început.“ O, vai de mine. „La început!“ Dar ce este la celălalt capăt? Sigur nu este un bărbat care gândeşte şi nici o femeie care gândeşte! Dar ei spun aşa, şi prin aceasta ei îi înşeală pe oameni.

Noi constatăm că oamenii din zilele noastre au un gust anumit. De ce fumează un bărbat o ţigară? Pentru a-şi satisface gustul. De ce fumează o femeie? Pentru a-şi satisface gustul.

Dacă o biserică sau o grupare religioasă a văzut cum sunt aduşi oamenii înăuntru, atunci au nevoie de un filtru anumit pentru a le da oamenilor gustul pe care vor să-l aibă. Dacă gustul unei ţigări nu este aşa cum şi-l doreşte, atunci nu o vrea, şi dacă o religie nu corespunde gustului lor, atunci nu vor religia. Este aşa de clar, cum nu se poate mai bine. 

Femei cu pantaloni scurţi, cu părul tăiat, faţa vopsită şi îmbrăcăminte sexy: asta le place lor; asta vor ei.

În ultima duminică dimineaţă am vorbit despre „cercul“ din interiorul „cercului“, adică despre sufletul din interiorul duhului, şi că duhul care se află între suflet şi trup, poate fi uns cu Duhul Sfânt. Aţi înţeles toţi aceasta? 

A fost continuarea mesajului „Dumnezeul acestui veac rău“ şi „Unşii din timpul sfârşitului“. „Cercul“ exterior, mijlociu şi interior. În primul „cerc“ sunt simţurile trupului; în al doilea „cerc“ sunt simţurile duhului: voia proprie, dorinţa, etc. Dar cel mai interior este sufletul. Sufletul a fost hotărât dinainte. Duhul poate fi aşa de uns, încât trupul se poate subordona duhului. „Dar sufletul care păcătuieşte, va muri.“ Sufletul care respinge prin necredinţă Cuvântul lui Dumnezeu, din care este o parte, este mort pentru totdeauna aşa a fost întotdeauna. 

Eu cred într-o moarte veşnică, aşa cum cred într-un cer veşnic: dar nu într-un iad veşnic. Aşa ceva ca un iad veşnic, nu există. Există o moarte veşnică pentru oameni. Mulţi oameni religioşi din lumea de astăzi au fost întotdeauna morţi.

Femeia cu părul tăiat şi faţa vopsită care trăieşte în plăceri, este deja moartă, fiind în viaţă! Aşa spune Biblia. Vedeţi, ea poate fi religioasă, dar salvată nu a fost niciodată. Ea avea un simţământ exterior de viaţă. Poate ea cântă în cor şi dansează în Duhul; ea vorbeşte poate în limbi şi are toate darurile Duhului; dar dacă în sufletul ei, în interior, nu este o fiică a lui Dumnezeu, atunci este pierdută, indiferent de ceea ce face. 

Israel a fost, văzut din exterior, foarte spiritual şi umplut de bunătatea lui Dumnezeu. Ei aveau frică de Dumnezeu, dar nu asta era important. Interiorul nu putea să recunoască Cuvântul.

Dar dacă voi sunteţi născuţi din Duhul lui Dumnezeu, atunci sunteţi un fiu al lui Dumnezeu, aţi fost întotdeauna un fiu al lui Dumnezeu şi veţi fi întotdeauna un fiu al lui Dumnezeu. Nu există nici o posibilitate să vă despartă de El, pentru că aveţi viaţă veşnică. „Veşnic“ înseamnă, că nu a început niciodată şi nu se va sfârşi niciodată.

O, ce har al lui Dumnezeu, că El ne-a dat înţelegerea pentru astfel de taine mari! Pavel, care vorbeşte în epistolele către Efeseni despre soţ şi soţie, scrie după aceea: „Aceasta este o taină mare“, ca femeile să se teamă de bărbaţii lor. Eu cred că acesta este al doilea text din Biblie, în care li se porunceşte femeilor supunere faţă de bărbatul lor. Ea trebuie să se teamă de bărbatul ei. Apoi, bărbatul să aibă o astfel de viaţă faţă de nevasta lui, încât nevasta lui să-l respecte ca pe un fiu al lui Dumnezeu. Dacă el nu are o astfel de viaţă, atunci nici ea nu-l va respecta, pentru că ea ştie ce este el. Dar dacă el este un bărbat cinstit şi cumsecade cu nevasta lui şi faţă de familia lui, un slujitor adevărat al lui Dumnezeu, atunci femeia, copiii toţi trebuie să se teamă de el ca slujitor al lui Dumnezeu.

Observaţi, femeile vor părul tăiat, să poarte pantaloni scurţi şi să se vopsească. Ele vor aceşti bichini şi toate celelalte pe care le poartă astăzi. Ele vor să facă toate lucrurile acestea, şi totuşi să meargă şi la adunare. Vedeţi, duhul lor este uns, dar sufletul lor, nu.

Ele vor să fie creştine, dar vor să facă şi lucrurile acestea. Pastorul spune că este în ordine. Dacă el face aceasta când spune: „Voi puteţi să fiţi membri. Numele vostru îl puteţi scrie în cartea bisericii. Este în ordine.“, atunci îi dă filtrul unei denominaţiuni pentru a o mulţumi pe femeia din lume. Ea iubeşte lumea; ei îi place gustul. El are un filtru pentru ea, dar ea nu este o femeie care gândeşte. Aici o aveţi! Aşa am ajuns eu la tema aceasta! 

Nu, ea nu este o femeie care gândeşte. Dacă s-ar gândi, atunci ar şti, că în ziua judecăţii nu o biserică sau comunitate va judeca asupra ei. Biserica o judecă acum pe baza apartenenţei ei, loialitatea faţă de acest grup de care aparţine. Pe baza aceasta este ea judecată acum. Dar Dumnezeu o va judeca în ziua de apoi. Dar ea totuşi nu se gândeşte! 

Exact aşa este cu bărbatul care fumează. El iubeşte ţigara aşa de mult, încât nicotina îi paralizează puterea de gândire. Prin toate aceste lucruri pe care le vrea femeia, gândirea ei este aşa de tulbure încât ea face lucruri care în ochii lui Dumnezeu sunt groaznice. Ea vrea să le facă, pentru că satisface gustul unei femei lumeşti. Ea foloseşte un filtru bisericesc lumesc, care o lasă să treacă şi nimic nu o împiedică. 

Noi recunoaştem că este adevărat. Pastorul spune: „Asta este în ordine. Noi nu judecăm femeile care fac aceasta. Este corect.“ Este destul păcat care trece prin filtrul ei. Aceasta dovedeşte că ei au trecut printr-un filtru teologic. De aceea ei au un gust teologic. Ei au un gust teologic. Sigur nu este prin filtrul lui Dumnezeu. Nu!

Deci, dacă există un filtru teologic pentru o gândire teologică, un filtru bisericesc pentru „gânditorii din biserică“ şi un filtru de ţigară pentru „un fumător care gândeşte“, atunci trebuie să existe şi un filtru adevărat pentru un care gândeşte adevărat. Dumnezeu are un filtru, acesta este Cuvântul Său. Este un albitor, pentru că este o apă care curăţă de păcate. Acesta este gustul unui om care cugetă şi este sfânt.

Dacă un om trece prin filtrul acesta lumesc, atunci are un gust lumesc. Ca şi fabrica de ţigări, aşa primeşte el mai mulţi membri în comunitatea lui dacă îi trece prin filtrul lui. El spune: „Sunt mai multe femei decât bărbaţi care merg la biserică.“ Poate este aşa. Asta aşa este, dacă ea merge acolo şi poate face ce vrea. Atunci ea va fi membră peste tot. Ea a trecut prin filtrul comunităţii. Dacă ea ar fi trecut prin filtrul lui Dumnezeu, atunci ar fi ieşit schimbată de acolo. Ea nu poate trece prin filtrul lui Dumnezeu şi să iasă cu părul tăiat de acolo. Asta nu ar merge. 

Aceasta este poate amar pentru unii. Dacă ea începe să meargă prin filtrul lui Dumnezeu, şi acolo se spune să nu îşi taie părul, ce este atunci? Atunci ea trece de partea cealaltă. Stă scris că este păcat şi ruşinos dacă o femeie face aceasta. Dacă ea vrea, atunci apostolul Pavel spune: „… atunci să se tundă.“ „Să fie rasă!“ Mai departe spune: „ Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească!“ Părul lung i-a fost dat ca învelitoare nu o pălărie, doamnele mele. Părul i-a fost dat ca învelitoare, aşa spune Biblia. Este un semn că ea este închinată Domnului. Părul lung înseamnă pentru o femeie, că ea este închinată Domnului. 

Noi ştim că este aşa. Noi credem că aşa-zisul om din lume care cugetă, dacă fumează şi are gustul lui, ar trebui să aibă destulă minte ca să ştie că el inspiră gudron din tabac. Dar aceasta îl îndeamnă să cumpere şi mai multe ţigări.

Filtrul bisericii cuprinde numai apartenenţa şi alte lucruri asemănătoare. Dacă îi laşi să treacă prin filtru şi să aparţină de biserică, atunci vin mai mulţi membri. Ce ar fi dacă noi am merge în seara aceasta în biserici care îi filtrează pe toţi, în afară de credincioşii adevăraţi născuţi din Cuvânt? Atunci multe predici s-ar ţine pentru pereţii goi. Este adevărat. Atunci ar fi trecut prin filtru.

Dacă eu am o dorinţă în inima mea, atunci este aceasta: „O, Dumnezeule, ia-mă prin filtrul Tău!“, şi eu sper că fiecare ascultător, are aceeaşi dorinţă. David a spus: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!“ Eu vreau filtrul lui Dumnezeu. Indiferent de ceea ce face lumea, ce are biserica, eu vreau să fiu un om care cugetă şi să mă gândesc înaintea cui voi sta într-o zi la judecată. 

Observaţi că fabrica de ţigări o face pentru a produce mai multe ţigări; biserica pentru a primi mai mulţi membri. O femeie cu pantaloni scurţi şi părul tăiat este prinsă de filtrul lui Dumnezeu. Ea nu poate trece cu părul tăiat, pentru că Biblia spune că nu este corect. Ea îşi necinsteşte capul ei, dacă face aceasta. Asta ar trebui să ştim. Dar ea trece prin biserică sau comunitate de parcă ar fi totul în ordine.

Dacă eu stau câteodată aici, atunci nu vreau să jignesc pe nimeni. Eu nu vorbesc niciodată despre cineva personal, ci împotriva păcatului din adunare. Voi puteţi să mărturisiţi aceasta. Eu nu am spus: „Doamna cutare şi domnul cutare, predicatorul cutare.“ Nu! Eu spun: „Păcatul este păcat.“ Indiferent dacă este în familia mea, în mine, sau în altcineva este totuşi păcat. Nu este individual, eu nu vorbesc împotriva fiecărui individ. Eu vorbesc împotriva păcatului. Indiferent dacă este în mine sau în altcineva, atunci când începeţi să mergeţi prin filtrul lui Dumnezeu, fiecare păcat vă va opri acolo.

O femeie care vrea să aibă părul tăiat, pantaloni scurţi şi să fie vopsită, trece aşa de uşor printr-un filtru penticostal, ca un pateu. Nu este nimic ea merge în moarte. Ea spune: „Asta nu este nimic rău!“ „Dacă cineva iubeşte lumea, atunci dragostea lui Dumnezeu nu locuieşte în el.“ 

Prin duhul acesta ea poate primi în sufletul ei lucruri care nu sunt de la Dumnezeu, ci împotriva Cuvântului lui Dumnezeu; dacă este pe gustul sufletului ei. Se poate întâmpla prin gust. Se poate întâmpla prin judecată: „Asta nu este nimic rău. Eu am doar gust. Eu am doar simţ. Eu simt că este corect.“ Aceasta ajunge în sufletul ei, dacă sufletul ei este de felul acesta. Aceasta dovedeşte că ea nu trece prin filtrul lui Dumnezeu. Dacă ea are părul tăiat, este vopsită, poartă ca bărbaţii pantaloni scurţi şi lungi; dacă face lucrurile acestea şi trăieşte pentru lume, atunci este oprită. Ea nu va trece. Nu. Ea va fi oprită chiar la început.

Vedeţi, un bărbat se uită la buzele ei frumoase şi roşii, la faţa ei vopsită, la pantalonii scurţi sau bichini, sau indiferent ce poartă. Un bărbat care gândeşte într-adevăr, nu se va uita la ea. Un bărbat care este numai un membru, se va uita la ea şi o va admira. Dar pe mine nu mă interesează cât de bine arată ea. Un bărbat care cugetă îşi va întoarce capul. De ce? Pentru că a trecut prin filtrul lui Dumnezeu. El ştie că dacă se uită la ea şi o doreşte, a preacurvit. El nu se gândeşte că este frumoasă. Se spune poate: „Nu este ea o frumuşică?“ Nu pentru el! Ea este o Izabelă necuviincioasă pentru un bărbat care cugetă. Un fiu al lui Dumnezeu se uită la ea cu ruşine pentru că aparţine de aceeaşi familie. „Cum poate să fie sora mea şi să se comporte astfel?“ 

Ea a mers printr-un filtru, şi el a venit prin altul. El nu se va gândi că ea este frumoasă. Deloc. Aceasta nu este o frumuseţe pentru un bărbat adevărat al lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă, cândva, înainte de a deveni sângele lui Isus Hristos un filtru, după cum vom vedea în câteva minute, fiii lui Dumnezeu au văzut fetele frumoase ale oamenilor şi le-au luat de neveste. Dumnezeu nu a uitat asta niciodată. În călătoria Israelului s-a întâmplat din nou, şi Dumnezeu nu a uitat asta niciodată. Ei cu toţii au pierit. „Filtrul unui om care cugetă.“ 

Într-o seară când am ieşit de aici de la adunare, stătea după capelă un „Ricky“ tânăr. Asta s-a întâmplat acum trei sau patru ani. El mi-a spus: „Tu spui asta pentru că eşti deja un bărbat bătrân.“ El a continuat: „Tu arăţi bine.“

Eu am răspuns: „Pot să-mi închipui.“ Se putea recunoaşte după înfăţişarea lui. Eu am spus: „Eu vreau să-ţi spun ceva. Ce vârstă ai?“ 

„Treizeci de ani.“ 

Eu am răspuns: „Când eram cu cincisprezece ani mai tânăr decât tine, gândeam exact aşa ca acum.“ Aşa este! Este întotdeauna murdar. „Filtrul unui om care gândeşte.“ 

Observaţi, dacă el şi gândirea lui sunt filtrate prin Cuvântul lui Dumnezeu prin filtrul lui Dumnezeu, el nu se va uita la ea. Atunci el nu se gândeşte că ea este frumoasă, ci că ea este o Izabelă. El se va gândi că după buzele acestea roşii se află dinţi de otravă de care va fi muşcat. Biblia spune: „Casa ei este ca drumul înspre iad; şi un bărbat intră înăuntru ca un bou care se duce la măcelărie.“ Există un filtru al unui om care cugetă! 

După ce râvniţi? Dacă o femeie vine pe stradă îmbrăcată astfel, şi voi bărbaţilor vă întoarceţi după ea, atunci aveţi nevoie de filtrul unui om care gândeşte. Dacă faceţi asta, atunci preacurviţi, pentru că „filtrul“ spune: „Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.“ Întoarceţi-vă capul, bărbaţi care cugetaţi! Îndepărtaţi-vă de ea! Ea nu este frumoasă; ea este un şarpe. Aşa este. Se suceşte, procedează şi muşcă precum un şarpe. Rămâneţi departe de ea! 

O, da, Cuvântul lui Dumnezeu este un filtru pentru un om care cugetă. Asta o ştie fiecare. Sufletul vostru este filtrat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă un om care cugetă trece prin filtrul lui Dumnezeu, el primeşte gustul unui om sfânt. Aşa este. Dacă voi treceţi prin filtrul lui Dumnezeu, atunci gustul vostru este gustul unui om sfânt. Prin aceasta primiţi gustul unui om neprihănit. 

Noi recunoaştem că aceasta s-a întâmplat ca simbol cu Israel, dar numai cu adunarea israeliţilor. Din cauza aceasta eu spun: dacă predicatorii nu sunt de acord cu ceea ce se spune aici, atunci să ştiţi că este adresată numai adunării mele pe care mi-a dat-o Domnul, pentru ca să-i predic. 

Eu doresc ca voi să citiţi acasă Numeri 19, când aveţi mai mult timp. Observaţi: după ce păcătuia Israelul, trebuia să aducă jertfă o vacă roşie, fără pată, fără vreun cusur trupesc, şi care să nu fi fost pusă la jug. Aceasta înseamnă că nu era pusă niciodată sub vreun jug. Ea trebuia să fie roşie. Culoarea roşie este culoarea ispăşirii. Ştiţi voi că este recunoscut ştiinţific, dacă se priveşte roşu prin roşu se vede alb?

Priviţi roşu prin roşu, atunci vedeţi alb. EL vă priveşte prin sângele roşu al Domnului Isus, şi atunci păcatele noastre roşii devin albe ca zăpada. Vaca cea tânără era jertfită spre seară pentru întreaga adunare a .Israelului, şi apoi să se stropească din sângele vacii de şapte ori înaintea cortului întâlnirii. Acesta este un tablou simbolic înspre cele şapte epoci ale Bisericii; pe baza sângelui.

După aceea vaca este arsă. „… să-i ardă pielea, carnea şi sângele, împreună cu baliga.“ (vers. 5). Totul era ars împreună. După aceea un om curat trebuia să strângă cenuşa vacii şi s-o pună într-un loc curat afară din tabără. Dacă Israelul ar fi recunoscut acest tablou simbolic! Acest Cuvânt al lui Dumnezeu nu are voie să fie atins de mâinile necurate ale necredinţei. Trebuie să fie un om curat, şi dacă este curat atunci a trecut prin filtrul lui Dumnezeu. Un bărbat curat cu mâini curate! Cenuşa trebuia pusă într-un loc curat, nu într-un loc unde sunt „Isabele“ şi „Ricky“ care umblă cu bărbaţi căsătoriţi, respectiv femei, se ocupă cu tot felul de murdării, merg la dans şi petreceri, poartă părul tăiat şi pantaloni scurţi, dar care se numesc totuşi creştini şi iau parte la cină. Trebuie să fie într-un loc curat şi atinsă de mâini curate.

Dacă păcătuia Israelul şi vedeau apoi greşeala lor, erau stropiţi cu apa de curăţire care era din cenuşa vacii. Era un mijloc de ispăşire.

Fiţi atenţi. Aici este lucrul de care depinde totul: înainte de a avea voie Israelul să vină la adunare pentru rugăciune, trebuia să fie stropit cu apa de curăţire dezvinovăţire prin credinţă. Credinţa vine prin auzirea Cuvântului. Ei aveau voie să vină din nou în lagăr, după ce sângele era stropit de şapte ori. Era un semn că a murit ceva pentru păcatele lor. Prin auzirea Cuvântului, apa de curăţire, ei erau curăţaţi izolaţi şi apoi iarăşi primiţi în comunitate.

Singurul loc unde Dumnezeu se întâlnea cu omul, a fost sub această condiţie. Nicăieri altundeva nu se întâlnea cu el. El trebuia să se supună acestei condiţii. Dumnezeu s-a întâlnit cu Israel numai în locul acesta. Astăzi Dumnezeu se întâlneşte cu voi numai într-un loc: în Isus Hristos. EL este Cuvântul apa de curăţire. Sângele Lui a fost vărsat pentru toţi din cele şapte epoci ale Bisericii. Prin Duhul Sfânt intrăm în această adunare. O, ce mare este El!

Noi vrem să mai observăm textul din Efeseni 5, 26. Aici stă scris despre curăţirea prin apa Cuvântului apa de curăţire. Ce produce aceasta? Deci este Cuvântul, filtrul lui Dumnezeu apa de izolare. „Curăţat prin apa Cuvântului“ filtrul lui Dumnezeu.

În Hristos nu puteţi intra prin filtrul bisericii. Voi nu puteţi intra prin filtrul unei denominaţiuni sau al unei dogme. Există numai un filtru prin care se poate intra în acest loc sfânt, şi anume când sunteţi curăţaţi prin apa Cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu este filtrul unui om care cugetă. 

Biserica vă va judeca aici, şi anume dacă sunteţi un membru bun sau rău. După ce muriţi, vi se va face o înmormântare frumoasă, se înalţă pavilionul la jumătatea catargului, vi se vor trimite coroane mari şi vor face totul pentru voi. Dar când sufletul vostru trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu, atunci depinde dacă are viaţă veşnică. Şi dacă este viaţă veşnică, atunci este o parte din Cuvânt! Aşa cum eu nu pot să tăgăduiesc ochii mei, mâna mea, degetul meu sau altceva din mine, astfel nu poate un bărbat sau o femeie care sunt o parte din Cuvânt să tăgăduiască nici o parte din Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea voi femeilor sunteţi pe dos, dacă credeţi, că şi dacă purtaţi părul tăiat veţi putea veni în prezenţa lui Dumnezeu! Înţelegeţi aceasta? Voi sunteţi pe dos. Voi nu puteţi trece prin filtrul lui Dumnezeu, unde se curăţă în apa Cuvântului. Numai după aceea aveţi voie în adunare. Voi credeţi că aţi trecut, dar asta nu poate să fie, dacă nu aţi trecut prin Cuvânt. Depinde de fiecare punct, de fiecare cuvânt mic al lui Dumnezeu. „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.“ Prin filtrul acesta trebuie să mergeţi. Atunci primiţi gustul unui om neprihănit, pentru că tinde spre aceasta; după ceva care îl curăţă.

Cuvântul lui Dumnezeu este filtrul unui om care cugetă, şi îi dă gustul unui om neprihănit. Noi ştim că este aşa. Filtrează tot păcatul necredinţei afară. Necredinţa nu trece prin filtrul acesta, pentru că este gustul unui credincios adevărat.

Credinciosul adevărat vrea să fie corect. El nu vrea numai să spună: „Eu aparţin de pătura aceasta socială. Eu aparţin de această biserică, cea mai mare din oraş.“ Lui îi este indiferent dacă este o misiune de la colţul străzii sau o şură de lemn, un om care gândeşte ştie că trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu. Indiferent de ceea ce spune o biserică sau altcineva, el trebuie să îndeplinească condiţiile lui Dumnezeu, şi aceste condiţii ale lui Dumnezeu sunt în Cuvânt.

Se spune: „Da, Cuvântul lui Dumnezeu!“ Desigur, toţi cred că este Cuvântul lui Dumnezeu, dar puteţi să vă lăsaţi filtraţi? Cum puteţi atunci să lăsaţi să treacă o femeie cu părul tăiat? Cum puteţi să faceţi asta? Cum puteţi să lăsaţi să treacă un bărbat cu o anumită învăţătură? Este gustul unui om care gândeşte. Nu. Un bărbat care cugetă se va gândi de două ori înainte de a face ceva. .

Fiţi atenţi, Cuvântul nu se poate dezminţi. Ori sunteţi mulţumiţi, ori mai aveţi dorinţa. Ce fel de dorinţă este? De ce aţi cerut aşa de mult? Pentru că în adâncul inimii voastre este o sămânţă aleasă, şi anume viaţa veşnică. Ea a fost întotdeauna acolo; a fost întotdeauna acolo. „Toţi pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni la Mine. Nimeni nu va fi pierdut.“

„Gustul unui om care cugetă.“ Un om care cugetă ascultă Cuvântul lui Dumnezeu: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine“, pentru că în adâncul inimii Lui este viaţă. Viaţa este în legătură cu viaţa; păcatul este în legătură cu păcatul. Păcatul este aşa de făţarnic, încât el crede că este mântuit, deşi nu este mântuit. Este o făţărnicie într-o măsură mare.

Membrii organizaţiilor vor un filtru al unei denominaţiuni, pentru a avea dorinţele lor proprii şi totuşi să fie oameni religioşi. Apoi îi auzim zicând: „O, el este foarte religios.“

Când am fost odată în Africa, unii copii au vorbit despre cântecele Rock 'n Roll pe care le cântă Elvis Presley, Pat Boone, Ricky Nelson şi alţii. Şi eu am spus: „Este o grupă de decăzuţi.“

O fată a spus: „Cum aşa? El este doar foarte religios!“

Eu am răspuns: „Şi Iuda a fost. Iuda a primit numai treizeci de arginţi; Elvis Presley are mai multe milioane de dolari. Amândoi şi-au vândut dreptul de întâi născut.“ Eu am spus: „Ei nu sunt absolut nimic, ei sunt cea mai mare vină pe care a primit-o naţiunea.“ Ei sunt tot aşa de înşelători ca şi filtrul unei ţigări. Denominaţiunile primesc astfel de membri. Ar trebui să existe o lege care să le interzică să cânte cântece religioase. Ar trebui să fie pedepsiţi dacă fac aceasta. Dar este o făţărnicie mare. Aici se află ei astăzi. Adevăratul filtru pentru suflet spune: „Dacă cineva iubeşte lumea, atunci dragostea lui Dumnezeu nu locuieşte în el.“ 

Voi nu puteţi să spuneţi că Rock 'n Roll-ul este de la Dumnezeu! Rock 'n Roll este din lume. Toate aceste dansuri obscene, lucruri murdare sunt din lume. Toate acestea sunt din lume. Voi nu puteţi să spuneţi că părul tăiat la o femeie este de la Dumnezeu. Biblia spune că nu este, deci face parte din murdăria lumii. Dacă voi iubiţi numai un pic lumea, atunci dragostea lui Dumnezeu nu este în voi.

Ce vă atrage? Este ceva în interiorul vostru care vă atrage. Sufletul atrage ceea ce acceptaţi voi din exterior prin duh în suflet. Dacă sufletul iubeşte lumea, atunci este mort. Nu mă interesează cât este de uns exteriorul şi cât de neprihănit pare. În interior este mort. „Cine iubeşte lumea şi lucrurile din lume, în acela nu este dragostea lui Dumnezeu“, indiferent cât este de religios.

Adevăratul filtru va scoate aceste lucruri afară şi nu va lăsa înăuntru nimic în afară de adevărul lui Dumnezeu, Cuvântul, în sufletul sincer.

Ei sunt ca Esau, în exterior în ordine. Esau era în exterior religios. În ceea ce priveşte religiozitatea, se părea că era mai religios decât Iacov. El părea un om mai bun decât Iacov. Dar în interiorul lui era altfel. În exterior era religios. Dar gândurile lui nu erau filtrate. El nu a preţuit destul dreptul de întâi născut. El nu a crezut că dreptul de întâi născut are o însemnătate aşa de mare, aşa cum a spus Dumnezeu. El a spus odată: „Mi-e foame. Ce are de spus dreptul de întâi născut? Dacă vrei, poţi să-l ai.“ O, vedeţi voi? „Eu merg la biserică. Eu sunt la fel de bun ca şi tine. Denominaţiunea mea este una din cele mai mari din lume. Mama mea şi tatăl meu au făcut parte de aici. Pastorul meu are şcoală. El are titlul cutare şi cutare,“ etc. Asta îl îndepărtează şi mai mult de Dumnezeu. Acesta nu este filtrul unui om care cugetă. Dacă ar fi aşa, atunci cum a putut să fie Petru ceea ce a fost, dacă nu a putut să-şi scrie nici măcar numele lui corect? Dar el purta filtrul unui om care cugetă.

Esau nu a crezut că dreptul de întâi născut înseamnă ceea ce a spus Dumnezeu, că este factorul principal între viaţă şi moarte. Şi Eva şi Iuda şi-au vândut dreptul de întâi născut, pentru a place gustului civilizaţiei. Exact pentru aceasta a vândut Eva dreptul ei de întâi născut. Ea l-a vândut pentru un pic de gust după cunoştinţă, pentru un pic de gust după cunoştinţă lumească, o biserică mai bună, o pătură socială mai înaltă. Aşa o putem denumi astăzi. Iuda a vândut dreptul lui de întâi născut pentru treizeci de arginţi, numai pentru a avea câţiva dolari mai mult. „Biserica de acolo mă poate plăti mai bine, de aceea voi predica acolo.“ „Dacă eu voi deveni predicator, atunci …“

Ei spun: „Frate Branham, noi credem că mesajul este adevărul, dar nu putem să-l acceptăm. Dacă noi am face-o, atunci unde am predica?“ Lumea, frate, este domeniul de lucrare. Desigur. „Nici unul din fraţi nu mă va sprijini.“ Eu nu am pretenţia să mă sprijine fraţii. Eu ştiu că Isus Hristos este de partea mea, pentru că El a spus că o va face. 

Cuvântul filtrează dreptul de întâi născut, sângele, dar opreşte fiecare păcat, tot ce este lumesc, biserici, .denominaţiuni şi secte. Şcolarizare, dezvoltare, biserici, denominaţiuni, sisteme şi păcat de orice fel sunt filtrate afară dacă un om cugetător foloseşte un filtru care în ochii lui Dumnezeu este un filtru al unui om care gândeşte. 

Nu mai rămâne nimic, dacă un om trece viaţa lui prin filtrul lui Dumnezeu. Vedeţi, mai întâi viaţa voastră a fost stăpânită de păcat, pentru că voi aţi fost născuţi în păcat, în nedreptate, aţi venit ca mincinos în lumea aceasta. Eu voi spune acum ceva, ce obişnuia să zică fratele McCully. Ascultaţi-mă! 

Voi aţi venit în lumea aceasta, aţi fost născuţi în păcat. Voi nu aţi fi avut nici măcar şansa, chiar dacă aţi fi încercat din toate puterile. Voi aţi fost născuţi în păcat, aţi venit în lume şi aţi fost mincinoşi, aţi avut dorinţa pentru păcat, aţi iubit păcatul, pentru că aţi fost născuţi în păcat. Voi nu aţi avut nici o şansă. Acum vine: în adâncul vostru însă a fost ceva care a început să vă atragă. Voi aţi recunoscut că ceva spune în voi că există undeva un Dumnezeu, şi voi aţi citit Cuvântul Lui. Apoi v-aţi dus într-o biserică şi aţi acceptat părerea lor când vi s-a spus că ei sunt mai buni. Dar pentru aceasta nu aţi folosit filtrul unui om care gândeşte. Luaţi filtrul lui Dumnezeu, care este filtrul unui om care cugetă, pentru că „alte filtre vor trece, dar filtrul Lui nu.“ Dacă voi luaţi filtrul lui Dumnezeu şi „treceţi“ viaţa şi dorinţele voastre prin el, prin filtrul unui om care cugetă, nu mai rămâne decât Duhul Sfânt. 

Dacă voi vreţi dovada Duhului Sfânt, aici este: dacă sufletul vostru corespunde cu Cuvântul lui Dumnezeu, atunci dovada este că viaţa voastră a trecut prin filtrul unui om care cugetă filtrul lui Dumnezeu. 

Este acesta într-adevăr filtrul lui Dumnezeu? EL a spus că noi am fost curăţaţi prin apa Cuvântului. Dumnezeu i-a dat lui Adam şi Eva un filtru în grădina Eden şi a spus: „Să nu lăsaţi să treacă altceva.“ Dar Satana a făcut o spărtură şi a zis: „Ah, un pic nu strică.“

Numai un strop a fost destul, pentru a duce întreaga omenire la moarte. De mai mult nu este nevoie decât să primeşti o dată gustul pentru nicotină, şi deja nu mai este nimic de făcut.

Dacă nu mai este nimic în afară de Duhul Sfânt, atunci aceasta este dovada că în adâncul vostru este o sămânţă căreia îi este foame după Dumnezeu. „Toţi pe care Mi i-a dat Tatăl să-i mântuiesc, au murit cu Mine pe Golgota, au înviat împreună cu Mine toţi pe care Mi i-a dat El vor veni la Mine. Ei vor fi introduşi în trup, fie picior, nas, gură sau altceva, ei vor veni la Mine, când va veni timpul şi vor fi introduşi.“ 

Aceasta este filtrarea adevărată. Atunci păcatul şi dragostea pentru lume este moartă, şi sufletul se hrăneşte atunci numai de la Unul. Aici este. Observaţi, să nu uitaţi! Voi toţi care ascultaţi prin transmisie, reţineţi bine. Dacă un om cugetător începe să se gândească înaintea cui va trebui să stea şi ce este Cuvântul lui Dumnezeu când începe el să cugete şi lasă să se imprime aceasta în el, nu poate ajunge nimic altceva înăuntru decât Duhul Sfânt. Ce este? Este sămânţa, sămânţa-Cuvânt, care a fost de la început în voi. Voi aţi fost de la început în Dumnezeu, acum sunteţi aici şi atrageţi viaţa seminţei în voi. Sămânţa este predestinată în inima voastră. Aleluiah! Sămânţa este deja înăuntru, pe baza ştiinţei dinainte a lui Dumnezeu. Dacă El atrage, atunci nu poate atrage decât prin Cuvânt. Atunci el primeşte gustul unui om care gândeşte, neprihănit, sfânt, care recunoaşte Biblia şi că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Ce vine apoi în adâncul interiorului, la Cuvântul care este în inimă: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!“ (Ps. 119, 11). Ce se întâmplă dacă ceva vrea să treacă prin acest Cuvânt? Există numai un singur lucru care trece prin Cuvânt, acesta este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este singurul care trece prin Cuvânt. Filtrul unui om care cugetă îi dă omului sfânt un gust.

Apoi a gustat din lucrurile cereşti. El are Cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. El vede că s-a împlinit în prezenţa lui. Tot sufletul lui este învăluit, şi lumea şi celelalte lucruri din jurul lui sunt moarte.

Filtrul religios al unui om cugetător. Eu mă gândesc acum la o religie cu filtru. Filtrul unui om care cugetă îi dă gustul unui om sfânt, îl mulţumeşte. El recunoaşte că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Asta este! Noi vedem cum El face aceleaşi lucruri pe care El le-a mai făcut. Asta mulţumeşte gustul şi gândurile unui om sfânt.

Atunci el ştie că a trecut din moarte la viaţă. El nu mai iubeşte lumea, ci doreşte ca Cuvântul să fie dovedit şi crezut. În fiecare epocă el aşteaptă, pentru că el este un om sfânt şi are dorinţa să-L vadă pe Dumnezeu. Alţii vor numai să intre într-o biserică, dar acest om vrea să-L vadă pe Dumnezeu. El nu Îl vede într-o dogmă; el nu Îl vede în orgi mari şi frumoase, catedrale, cruci mari sau învăţători cu guler întors. El nu Îl vede într-un teolog, el Îl vede în confirmarea Cuvântului Său.

Vedeţi voi ce vreau să spun? Filtrul unui om care cugetă! Un om care vrea să reziste în prezenţa lui .Dumnezeu. Ce a fost filtrul lui Dumnezeu? Cuvântul Său! „În ziua când vei mânca din el, vei muri.“ Pe mine nu mă interesează ce se întâmplă afară; voi să nu treceţi peste Cuvânt. Curăţiţi prin apa Cuvântului filtrul unui om care cugetă. Nu printr-o denominaţiune, o dogmă, o biserică, sau o catedrală, ci prin filtrul unui om care cugetă. Voi veţi fi judecaţi prin Cuvânt. Un om care cugetă va gândi astfel. Un om nechibzuit care are un gust lumesc, va accepta un înlocuitor; dar de ce un înlocuitor, dacă cel adevărat este aici? 

Gândiţi-vă numai un moment! O femeie cu părul tăiat şi buze vopsite vorbeşte în limbi, şi biserica tot mai crede că este dovada Duhului Sfânt.

Sau un predicator care vine dintr-un seminar sau şcoală biblică, care botează în numele trinităţii şi încheie compromisuri între dogme sau denominaţiuni şi Cuvânt. Este acesta filtrul unui om care cugetă? Eu nu cred asta, frate! Numai un om necugetat procedează astfel. Aşa este! Vă puteţi închipui că în loc de Cuvântul lui Dumnezeu ca filtru pentru sufletul său, se permite să fie îndopat cu dogmele unei denominaţiuni? În loc să se ia Cuvântul lui Dumnezeu ca filtru! Atunci el este necurat şi permite să i se injecteze învăţături omeneşti, face lucruri care aproape că îi înşeală şi pe cei aleşi şi neglijează Cuvântul, care ar putea hrăni sufletul lui, în cazul în care mai este ceva de hrănit. Dar înţelegeţi aceasta: dacă sămânţa aleasă nu este înăuntru, nu va pătrunde. Pentru că el va atrage numai ceea ce doreşte.

Dacă un fumător vrea gustul de fumător, atunci nu poţi să-i dai un baston şi să spui: „Suge degetul.“ Dacă ar suge într-adevăr degetul său, atunci ar spune în curând: „Asta este o prostie.“ De ce? Gustul lui vrea nicotină. Deci el nu este un om care gândeşte.

Dacă spune cineva: „Eu nu am gust pentru aceasta, eu vreau numai să gust plăcerile lumii. Eu vreau să gust tabacul. Eu însă nu depind de gustul acesta.“ Daţi-i un ac de siguranţă ca să sugă din el. Desigur, lăsaţi-l să sugă din el.

Dacă el spune: „Nu are gust“, de ce suge atunci de el? Pentru că aveţi o dorinţă pentru gustul de tabac. Dacă voi sugeţi din învăţătura unei biserici, şi voi femeilor mai aveţi părul tăiat, o faţă vopsită şi sunteţi îmbrăcate sexy, şi voi bărbaţilor vă uitaţi după ele şi toate celelalte lucruri şi vă comportaţi aşa cum o faceţi ce este aceasta atunci? Ce este în voi? Lumea mai este încă în voi, şi voi aveţi nevoie de gustul acesta. Voi trageţi din el din cauza gustului.

„Eu pot să merg în această adunare; acolo nu vorbesc niciodată despre acest lucru. Ei nu amintesc lucrul acesta, ei nu vorbesc despre cealaltă. Nici unul din lucrurile acestea nu sunt tratate. Predicatorul nostru este mai generos. Astfel de lucruri nu se spun la noi.“ Ce este? Voi aveţi nevoie de gustul lumii şi de aceea sugeţi aceasta.

O femeie care gândeşte nu va accepta asta niciodată. Ea ştie că trebuie să fie sfântă. Singurul lucru pe care îl primiţi prin Cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt, puterea dătătoare de viaţă. Prin aceasta Cuvântul care este în voi devine viu, pentru a-L vesti pe Isus Hristos în care trăiţi. Aleluiah! Frate, dacă acesta nu este adevărul, atunci nu ştiu care este adevărul. Atunci eu mi-am pierdut minţile, dacă nu este acesta adevărul.

Este Cuvântul care este în interiorul vostru şi atrage. El scuipă lumea afară; nu o vrea. Dar dacă vine în contact cu Cuvântul, începe să atragă, şi dacă atrage prin Cuvânt, nu poate fi nimic altceva decât Duhul Sfânt, care face Cuvântul viu.

Filtrul unui om cugetător, credincios, este Cuvântul, şi linişteşte gustul sfânt din inima lui. „Filtrul unui om care cugetă şi gustul unui om sfânt.“ O, în ce timp ne aflăm!

În loc să se folosească filtrul lui Dumnezeu pentru suflet, se admite ca Satana să înşele prin dogme sau denominaţiuni. Este acelaşi lucru cum sunt înşelaţi fumătorii, de fabricile de ţigări. Voi primiţi numai mai mulţi membri, nimic altceva.

Eu am să închei în câteva minute, dar vreau să mai spun asta: Laodicea oarbă! Cât de orbi pot fi! Laodicea oarbă, tu conduci orbii acestei epoci sub un pretext fals, sub dogme false, sub învăţături false, sub denominaţiuni greşite, prin cărţi cu învăţături false. O, Laodicea oarbă, tu conduci orbii, şi vă îndreptaţi împreună înspre prăpastie.

Schimbă-ţi filtrul în seara aceasta, predicatorule! Nu trage nicotina-denominaţională din dogme şi învăţături în sistemul tău. Isus a spus: „Dacă cineva scoate sau adaugă un cuvânt …“ Nu-ţi este ruşine de tine însuţi, dacă îi spui adunării că este corect dacă femeile şi bărbaţii fac aceste lucruri atâta timp cât rămân credincioşi acestei învăţături şi o urmează? 

Isus i-a numit pe farisei „orbi“. Aşa cum a strigat Isus: „Voi farisei orbi“, aşa strigă Duhul Sfânt în inima mea: „Laodicea oarbă, de câte ori a vrut Dumnezeu să-ţi dea o trezire! Dar acum a venit timpul tău. Acum este prea târziu. Cum ai râs tu de oamenii pe care ţi i-a trimis Dumnezeu! Dar acum a venit timpul tău. O, Statele Unite, Statele Unite, Dumnezeu a vrut să vă adune ca găina pe puii ei, dar voi nu aţi vrut.“ Această voce merge de la o coastă la alta, din nord înspre sud, din est spre vest. Cum a vrut să vă adune Dumnezeu! Dar voi nu aţi vrut. Acum a venit timpul vostru. 

Naţiunile se dezbină; lumea decade. Într-o zi se va scufunda la patruzeci de mile adâncime o suprafaţă cu o lungime de 1500 mile şi o lăţime de 400 mile, şi anume de-a lungul acestei crăpături. Asta se va întâmpla într-o zi. Valurile vor ajunge până în statul Kentucky. Când se întâmplă aceasta, lumea va fi deznădăjduită, astfel încât va cădea totul asupra ei. 

O, ascunde-mă în stânca mântuirii. Suflă asupra mea, Doamne. Duh al Dumnezeului celui viu, adie asupra mea. Ajută-mă să iau filtrul lui Dumnezeu şi să trăiesc prin el, Doamne. Lasă ca plămânii şi sufletul meu să respire aer curat, să nu păcătuiesc împotriva Ta, o Doamne. Adie asupra mea, Duh Sfânt, adie asupra mea. 

Lasă-mă să sădesc Cuvântul lui Dumnezeu în inima mea şi să fiu hotărât să nu deviez la stânga sau la dreapta, ci să trăiesc într-adevăr după Cuvânt în toate zilele vieţii mele. O Dumnezeule şi Tată, trimite Duhul Sfânt al vieţii peste mine şi fă-mi aceste cuvinte vii, pentru ca eu să-L vestesc pe Isus Hristos celor care sunt în jurul meu. Aceasta este rugăciunea mea. 

Oh! Fiţi atenţi, ce fac ei astăzi în biserici. Ei trag oamenii prin filtrul denominaţiunii în Conciliul Ecumenic. De ce? De ce? Pentru că li se dă ceea ce le cere inima: organizaţia. Ei au un gust după organizaţii. Asta vor face ei. 

Ce au făcut ei după fiecare trezire pe care le-a trimis-o Dumnezeu? Ei s-au organizat. Este aşa? Ei şi-au făcut felul lor propriu de filtru, pentru că ei au un gust generos. Acum le dă Dumnezeu ceea ce le cere gustul. EL le-o dă lor. Ei vor fi atraşi direct în Conciliul Ecumenic. Atunci ei primesc gustul organizaţiei. Ei trebuie să-l primească. 

O, Biserica din Laodicea, nu te lăsa înşelată în epoca aceasta! Voi penticostalilor, care aţi intrat în Laodicea şi aţi devenit o parte din ea metodiştii, baptiştii, presbiterienii sunt morţi totul este numai un ritual. Voi penticostalilor, care mai puteaţi spune din când în când câte un „Amin“, introduceţi multă muzică pe platformă, peste tot dansează femei cu părul tăiat, şi voi credeţi chiar în vindecare dumnezeiască. Cât de des a vrut Dumnezeu să vă aducă înapoi, dar voi aveţi un alt filtru aţi acceptat un filtru denominaţional. De câte ori a vrut Dumnezeu să vă primească! 

Cât de înşelător a fost! În Mat. 24, 24 Isus spune că şi cei aleşi ar fi înşelaţi dacă ar fi cu putinţă. Aşa ca Eva, care nu a dat atenţie şi nu a primit două sau trei lucruri, aşa de aproape sunteţi şi voi. Pentru că sunteţi organizaţi, nu puteţi să primiţi. Mai mult nu este nevoie. Atunci puteţi să luaţi şi toate celelalte, pentru că cine încalcă cel mai mic lucru, este vinovat de toate.

Penticostali, penticostali, lăsaţi gândirea voastră să treacă prin filtrul lui Dumnezeu, să nu cădeţi într-o denominaţiune, atunci veţi avea gustul unui om sfânt, cu botezul adevărat al Duhului Sfânt.

Vă puteţi închipui că un bărbat care îi permite nevestei sale să-şi taie părul, să poarte pantaloni scurţi şi lungi, să spună că a trecut prin filtrul unui om care cugetă? Vă puteţi închipui că un bărbat face aşa ceva? 

Vă puteţi închipui că un predicator stă pe platformă pentru că este bine plătit de adunare şi este bătut pe umăr, spunându-i-se „Doctor“, „Frate“ şi „Reverend“, care merge la petreceri, băi şi la ştrand? Vă puteţi închipui că un astfel de bărbat are pretenţia că a trecut prin filtrul unui om care cugetă?

Dacă unele femei stau pe platformă, a căror rochie nu ajunge peste genunchi, dar este aşa de strâmtă încât se văd toate formele şi fiecare mişcare, a cărei lenjerie de corp se vede prin rochie, atunci este tot aşa de rău ca şi cum ar purta pantaloni scurţi sau bichini. Voi penticostali, voi predicatori orbi din Laodicea, eu nu ştiu cât timp mai are răbdare Dumnezeu cu voi. Să aibă Dumnezeu milă de ochii voştri. EL are în seara aceasta doftorie pentru ochi, pentru a vă deschide ochii şi să vedeţi.

După cum am spus în seara aceasta, noi ne aflăm în epoca văzului, la sfârşit. Peste acesta nu mai este nici un alt organ. Cu nasul vostru puteţi să mirosiţi, cu buzele voastre puteţi să vorbiţi, cu mâinile voastre puteţi să pipăiţi, cu picioarele voastre să mergeţi, dar deasupra ochilor nu mai este nimic. 

Ultima parte din Maleahi se împlineşte. Aşa este. Lumina vine înspre seară. 

O, umblaţi în lumină! 

Noi umblăm în lumină …

Treci frate, şi vei ieşi cu gustul unui om sfânt, cu Duhul Sfânt. 

Femeilor, părăsiţi părerea voastră modernă despre îmbrăcăminte şi altele, înainte de a merge pe stradă, unde vă văd bărbaţii astfel. Voi femeilor tinere, voi femeilor mai în vârstă, gândiţi-vă înainte de a merge pe stradă cu îmbrăcămintea voastră strâmtă care vă arată în faţă şi în spate toate formele. Eu nu sunt un critic, eu sunt fratele vostru. Eu stau între cei vii şi cei morţi şi ştiu foarte bine ce spun. Înainte de a merge afară, gândiţi-vă, că trupul vostru este un vas ales pe care vi l-a dat Dumnezeu. Lăsaţi gândirea voastră să treacă prin filtrul unei femei care cugetă, înainte de a vă duce astfel îmbrăcate pe stradă. Gândiţi-vă, cu fiecare care se uită cu poftă la voi, aţi preacurvit deja. Gândeşte-te, soră.

Frate, lasă să treacă mintea ta prin filtrul unui om care cugetă, înainte de a te întoarce pentru a doua oară ca s-o vezi, atunci vei avea gustul unui om sfânt şi vei face ce este drept. 

Observaţi: dacă lăsaţi să treacă gândurile prin filtrul unei femei care gândeşte, atunci veţi ieşi cu rochia unei femei sfinte. Aşa este. Tu frate, vei fi cu privirea unui om sfânt. Acesta este numai un exemplu. Lăsaţi să treacă totul prin filtrul Cuvântului lui Dumnezeu şi stabiliţi dacă este corect sau greşit.

Voi veţi fi cu rochia unei femei sfinte, cu părul lung, îmbrăcăminte decentă şi cu un duh smerit. Voi nu veţi mai fi certăreţi şi umflaţi, nu veţi mai striga, ci veţi avea un duh smerit şi liniştit, care este o comoară de la Dumnezeu. Aşa spune Biblia.

Acum vreau să le pun o întrebare tuturor ascultătorilor din ţară. În câteva minute vom încheia. Noi vrem să verificăm cerinţele noastre. Prin aceasta puteţi să stabiliţi prin ce filtru aţi tras.

Noi vrem să ne verificăm personal, aici şi în întreaga naţiune. Verificaţi dorinţele voastre, ceea ce vreţi într-adevăr în viaţa voastră. Verificaţi pentru ce luptaţi. Verificaţi de ce sunteţi aici. Verificaţi de ce mergeţi la adunare. Este bine dacă se merge la adunare, dar să nu mergeţi numai aşa la slujbă. Asta nu vă mântuieşte. Verificaţi-vă câteva minute. Întrebaţi: „Care este dorinţa mea? Din care filtru trag eu?“ Dacă voi nu vreţi să corespundeţi cu Cuvântul lui Dumnezeu şi sufletul vostru nu este de acord, atunci ceva nu este în ordine, căci gustul vostru arată ce fel de viaţă este în voi. Dacă este sfântă, liniştită, neprihănită, atunci se va vedea şi în exterior. Dacă nu, atunci aveţi un alt gust pe care îl trageţi în voi. Aşa este. Dacă gustul este Cuvântul lui Dumnezeu şi voia lui Dumnezeu, atunci voi ştiţi ce este în voi şi ce cere acest gust. Este o dovadă că voi sunteţi o parte din Cuvânt. Cuvântul este în voi şi îl acceptaţi în voi.

Prin ce este atras? Este tras prin Cuvânt, pentru că voi sunteţi o parte din trupul lui Isus Hristos din epoca aceasta. Şi dacă Cuvântul este în voi, atunci Duhul care a făcut viu Cuvântul în voi, poate fi tras numai prin Cuvânt. Cuvântul singur nu poate veni la viaţă. De aceea se spune: „Toţi pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni la Mine … şi Eu îi voi lua pe toţi la Mine după ce voi fi înălţat.“ 

Partea din trupul lui Isus Hristos care este în lume, a fost aleasă şi pusă în inimă. Fiecare om care este într-adevăr un creştin născut din nou, în care era din copilărie aşa ceva, în el se provoca foamea după Dumnezeu. Voi v-aţi ataşat de biserici şi aţi încercat tot felul de lucruri, dar nu aţi fost mulţumiţi. Ce a fost? a fost Cuvântul. Voi aţi căutat un filtru, şi într-o zi s-a luminat înaintea voastră. Apoi L-aţi recunoscut pe Isus Hristos, acelaşi ieri, azi şi în veci. Aceasta a mulţumit gustul. Pentru că viaţa din voi v-a atras. Vedeţi, viaţa din voi vă atrage stabileşte ce fel de cerinţă este în voi. Voi nu puteţi trece pe acolo sau dincolo, ci trebuie să găsiţi filtrul corect, pentru că voi sunteţi o persoană care gândeşte. 

Dacă voi sunteţi un om care cugetă, atunci aţi fost aleşi înainte de întemeierea lumii şi filtraţi. 

Dacă un predicator al unei denominaţiuni aude aceasta, atunci sper că primeşte filtrul unui om cugetător, chiar dacă este un predicator dintr-o denominaţiune. Atunci el va arunca pachetul denominaţiunii care va trece, pentru că este un cuvânt omenesc, şi va accepta Cuvântul lui Dumnezeu cel filtrat care nu va trece niciodată. Va fi corespunzător cu gustul unui om sfânt. El va fi ca Iacov şi lumea, va jertfi apetitul pentru fiecare denominaţiune, nu va avea nevoie de slava lumii. Chiar dacă sunteţi un episcop, cardinal sau pastor al unei biserici mari, veţi jertfi totul. Voi nu veţi fi ca Esau, care a devenit o parte din lume, ci veţi ceda totul ca Iacov, pentru a primi dreptul de întâi născut filtrul unui om care cugetă, pentru că vă dă gustul unui om sfânt. El vă va mulţumi şi vă va sfinţi cu gustul bunătăţii sfinte a lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă, Satana a străpuns prima dată în minte, în gândurile Evei, pentru a lăsa să treacă gustul înţelepciunii şi cunoştinţei sale. 

Gândiţi-vă asupra acestui lucru. Eu am ajuns la încheiere. Satana a făcut prima deschizătură, căci .înainte ea a putut primi numai Cuvântul. Era Duhul prin Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ea a zis: „Atâta timp cât respiri prin filtrul acesta, nu mori niciodată, dar dacă respiri numai o dată din filtrul de acolo, mori.“ 

Satana însă a spus: „Voi nu ştiţi nimic. Dar dacă luaţi numai o dată ca probă atunci veţi avea cunoştinţă; voi veţi fi ca Dumnezeu. Vezi, El ştie, ce este corect şi greşit, dar voi nu. Dacă guşti numai un pic de aici …“ Şi ea i-a permis să facă o deschizătură numai o deschizătură mică! 

Înţelegeţi acum de ce spun eu asta? Se pune întrebarea: „De ce nu le înveţi pe femei cum să primească daruri şi astfel de lucruri?“

Eu am răspuns: „Cum pot să le învăţa algebra, dacă nu învaţă niciodată alfabetul?“ Numai o deschizătură mică a fost de ajuns. S-a acceptat înţelepciune lumească, şi când s-a întâmplat asta, a venit moartea în întreaga omenire; pentru că au vrut să guste înţelepciunea.

Uitaţi-vă la filtru. El a adus la suprafaţă gustul lor. Gustul ei a fost lumesc; asta a primit ea. Aşa este şi astăzi: ei iubesc lumea şi lucrurile din lume; ei au o formă de evlavie, dar dezmint puterea. Satana îi lasă să vorbească în limbi, jubilează şi au adunări de vindecare cuminţi. El îi lasă să facă lucrurile acestea. 

Isus a spus: „Mulţi vor zice în ziua aceea: ,Doamne, Doamne, nu am scos noi draci în Numele Tău şi am făcut multe minuni?'“ EL va răspunde: „Plecaţi de la Mine, voi cei fărădelege. EU nu v-am cunoscut niciodată.“ Dacă voi aţi mai tras din filtrul acesta al lumii după ce aţi auzit Cuvântul, atunci aceasta arată ce fel de gust este în inima voastră. 

Porumbeii nu pot mânca nimic putrezit. Ei nu pot s-o mănânce, ei nu au fiere. O cioară poate mânca grăunţe ca un porumbel, dar şi ceva putrezit, pentru că este tipul unui făţarnic. Dar porumbelul nu este ca fiecare pasăre, de aceea Dumnezeu însuşi s-a prezentat ca porumbel când a coborât din cer. Ea nu poate suporta mirosul de putrezire. Ea nu este o cioară. Ea nu poate să digere. Dacă ar mânca, ar muri. Un porumbel nu trebuie să se spele niciodată. Corpul unui porumbel produce ulei, care îl ţine curat. Este viaţa din porumbel; ea produce ulei care ţine penele curate. Aşa este şi cu un creştin. În el este o viaţă care îl ţine curat. Este filtrat. Observaţi. Uitaţi-vă la filtru, atunci puteţi recunoaşte din ceea ce fac ei astăzi, ce fel de gust au.

Priviţi numai biserica cea modernă. Observaţi filtrul ei. Voi puteţi vedea ce iubesc ei. Vedeţi ce au ei. Dragoste? Ce iubesc ei? Miss Laodicea, care se apropie de judecata lui Dumnezeu! Aşa este! Dragostea bisericii biserica de astăzi este Laodicea: o organizaţie mare, cu mobilier mare, puternici şi populari, bine îmbrăcaţi, oameni şcoliţi, plini de înţelepciune, decăzuţi în înşelăciunea lui Satana, să fie biserica lui Hristos? Aici se potriveşte numai un cuvânt şi anume „Anticrist“, pentru că este împotriva tuturor lucrurilor pe care le-a învăţat Hristos. Aşa este! Ei iau numai destul pentru ca să se poată numi astfel. 

Dacă voi, care sunteţi în seara aceasta aici, şi voi din toată lumea, şi unde ajunge mesajul, dacă sunteţi oameni care cugetaţi, atunci gustul vostru va fi biblic şi nu după o denominaţiune, căci voi veţi fi judecaţi prin Biblie Cuvântul, prin care eu vă rog să vă filtraţi sufletul. Cine respinge un cuvânt şi nu lasă să treacă sufletul prin filtrul acesta, va fi respins. Căci omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

Este aşezat în voi care aţi fost aleşi dinainte. Dacă Domnul vă inspiră, atunci Duhul Său va face Cuvântul o realitate vie. Atunci voi veţi recunoaşte că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. 

Părăsiţi denominaţiunile lumeşti, religioase. Lăsaţi-le în urmă ca şi cutia de ţigări în pădure. Lăsaţi-le să putrezească şi să dispară, căci este un filtru greşit. Acceptaţi filtrul lui Hristos, care are gustul vieţii veşnice la cei care îl acceptă.

Dacă voi sunteţi aleşi dinainte, atunci veţi vedea Cuvântul. Nu există nici o posibilitate să fie ascuns faţă de voi. Voi vă uitaţi într-acolo şi spuneţi: „Este aşa de simplu. Eu îl văd. Asta este. Eu mă uit direct la el. Eu îl văd. Aici este. Cuvântul.“ Fiecare Cuvânt este trăit cuvânt cu cuvânt. Atunci este gustul vieţii veşnice pe care îl vreţi. Dacă voi îl inspiraţi ce poate trece atunci prin filtrul lui Dumnezeu? Nimic în afară de Duh. Nimic din lume, nici un pic de necredinţă. Este filtrul lui Dumnezeu. Dacă voi respiraţi prin el, atunci poate trece numai Duhul Sfânt.

Aveţi dovada Duhului Sfânt, gustul unui bărbat sfânt şi al unei femei sfinte. Ei vor să trăiască; ei au viaţă veşnică. Pentru că lor li s-a făcut viu Cuvântul, ei trăiesc. Filtrul unui om cugetător şi gustul unui om sfânt.

Să nu acceptaţi lumea lăsându-vă înşelaţi, cum o fac fabricile de ţigări, ci luaţi filtrul adevărat al omului cugetător. Filtraţi ceea ce inspiraţi, ceea ce mâncaţi. Respiraţi tot ce sunteţi prin Cuvântul lui Dumnezeu, atunci veţi avea gustul unui om sfânt. Îl va aduce la suprafaţă, pentru că El este acelaşi ieri, azi şi în veci. 

.Eu nu ştiu dacă noi suntem sau nu suntem; eu cred că noi suntem, dar dacă nu suntem, atunci astăzi este cineva care este o parte din trupul lui Hristos. El trăieşte numai din Cuvântul lui Dumnezeu, din fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu pentru epoca aceasta în care trăim.

Eu nu pot să înţeleg că denominaţiunile nu pot recunoaşte cuvintele clare din Biblie care spun ce lucruri se vor întâmpla. Noi trăim acum în timpul acesta, şi eu nu pot vedea altceva decât aceasta.

Biserică, eu sunt conştient că va trebui să stau cândva înaintea judecăţii împreună cu voi. Departe de mine gândul de a vă spune ceva greşit pentru ca eu să devin popular. Eu nu vreau asta. Dacă ar fi după dorinţa mea pământească, atunci mi-aş lua puşca şi m-aş duce în păduri, mi-aş construi o colibă şi pentru tot restul vieţii mele aş pune capcane. Eu îmbătrânesc, obosit, sunt epuizat şi uzat. Dar eu nu pot să încetez. Este ceva în mine care mă îndeamnă. Vai de mine dacă nu rămân aici până va părăsi ultima suflare trupul meu. Eu trebuie să o fac, indiferent de ceea ce zice cineva. Eu sunt răspunzător înaintea lui Dumnezeu. 

Eu cred că lucrurile despre care predicăm, sunt adevărul. Nu pentru că le predic eu. Nu, fratele meu, nu. Dumnezeu cunoaşte inima mea. Eu aş dori să fiu mai bine printre ascultători şi să ascult o predică binecuvântată. Cât de simplu ar fi aceasta pentru mine! Desigur! Atunci aş avea viaţă veşnică, exact ca şi cel care stă pe platformă. Eu am parte ca şi el. Şi eu aş merge în cer, aş avea aceleaşi drepturi ca şi el. Ce simplu ar fi pentru mine să şed acolo. Atunci nu ar trebui să sufăr toate aceste lovituri, jigniri. Ce simplu ar fi asta. Dar aşa, eu nu dorm toată noaptea sau dorm o oră sau două, pentru că mă lupt cu unele lucruri. Ce uşor ar fi pentru mine, dimineaţa să-mi iau puşca şi undiţa şi să merg la vânătoare şi la pescuit! Ce simplu ar fi asta! Dar frate, aceasta este soarta mea. Dumnezeu să-mi ajute să nu fug de răspundere, ci să rămân credincios şi drept şi să vă prezint filtrul unui om cugetător, care vă dă gustul unui om sfânt.

Filtrul unui om care cugetă este apa de curăţire. Este un mijloc de curăţire. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi va mulţumi gustul din inima unui om care cugetă, care ştie că trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu şi că trebuie să dea socoteală pentru fiecare cuvânt din Biblie. Fie ca Dumnezeu să ne ajute, în timp ce ne aplecăm capetele.

Dumnezeule scump, au trecut aproape două ore. Mesajul intră acum în istorie; este acceptat în carte. Acum trebuie să dăm socoteală. Fiecare mişcare pe care o facem, fiecare cuvânt pe care îl vorbim, fiecare gând care trece prin mintea noastră este înregistrat, şi aceasta va dura până la sfârşitul vieţii. Apoi va trebui să dăm socoteală în ziua judecăţii. 

O, Dumnezeule, Tu marele Creator al cerurilor şi al pământului, căruia îi dăm crezare, eu mă rog pentru oamenii acestui timp. Împreună cu ei mă rog şi pentru mine, Doamne Isuse, ca să le arăţi filtrul Tău. Dacă am spus ceva batjocoritor, inimii mele nu-i este de cunoscut. Eu mă rog ca Tu să mă ierţi dacă nu a fost corect să folosesc o astfel de temă, pentru a aduce Cuvântul Tău. 

Dar totuşi Doamne, eu m-am gândit că Tu mi-ai vorbit acolo în pădure. TU ştii când a fost în dimineaţa aceea. Nu mi-a ieşit din minte. Eu am luat-o de la Tine. Acum, Dumnezeule şi Tată, am exprimat-o şi mă rog Ţie, o Dumnezeule, să o laşi aşa cum am spus-o, şi anume că omul cugetător, omul care poate să gândească, ştie că odată trebuie să vină în prezenţa lui Dumnezeu şi nu are voie să lase să pătrundă nimic care îl murdăreşte sau ceva ce este în contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

Tată, noi ştim că eu nu am vrut să fac comparaţia aceasta cu denominaţiunile, numai pentru a mă deosebi de ceilalţi, Doamne. TU mă vei judeca într-o zi după inima mea. Eu mă rog, o Dumnezeule, pentru că Tu ştii că nu s-a întâmplat pentru altceva, ci am spus-o sincer. Eu am încercat să fiu sincer, pentru că sunt conştient că mi i-ai încredinţat pe toţi care au fost răscumpăraţi prin sângele Tău de la o coastă la cealaltă a ţării. Mulţi dintre ei au crezut.

O, Dumnezeule din cer, nici unul să nu piară. Eu îi pretind pe fiecare şi le arăt filtrul păcatului, apa de curăţire, sângele lui Isus Hristos, Cuvântul care a devenit trup. Admite, Doamne. Fie ca Duhul Sfânt să toarne fiecare făgăduinţă în sufletele noastre, şi fie ca noi să fim reprezentanţii vii din lumina serii a Miresei lui Isus Hristos în timpul acesta al ochilor, al văzului. Amin.

Îl iubiţi? Credeţi voi? Dacă m-am exprimat fals în legătură cu filtrul unui om care cugetă, atunci eu nu pot s-o spun mai bine. Eu nu am şcoală, eu trebuie să spun pur şi simplu ce mi s-a dat. Când am văzut acolo cutia, am spus: „Ce expresie făţarnică!“ Ceva a spus: „Exact ca şi biserica.“ 

Filtrul unui om care cugetă. O, este mai mult aici. Un om care cugetă nu ar profita. Desigur că nu! Fumătorul cere acest gust. El trebuie să-l aibă, pentru a-şi mulţumi gustul. Dar un om care cugetă ştie că sufletul trebuie să apară la judecată, gustul lui va fi filtrat prin Cuvântul lui Dumnezeu. „Toţi pe care Mi i-a .dat Tatăl, vor veni la Mine.“ Ei vor trăi cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aceasta este apa de curăţire care ne curăţă de păcate. Căci dacă vine din Cuvânt, noi recunoaştem că este păcat şi nu credem, de aceea noi credem şi cum este scris înaintăm. Este o despărţire de păcat. Îl iubiţi? 

Eu Îl iubesc (Noi vrem să ridicăm mâinile înspre El)

eu Îl iubesc, 

pentru că El m-a iubit întâi

şi mi-a răscumpărat mântuirea

pe Golgota

Ce a spus El? „Prin aceasta vor recunoaşte toţi că voi 

sunteţi ucenicii Mei, dacă aveţi dragoste.“ Noi vrem să strângem mâna cuiva, în timp ce cântăm şi spunem: „Eu te iubesc şi pe tine, frate.“ 

Eu Îl iubesc

eu Îl iubesc

pentru că El m-a iubit întâi

şi mi-a răscumpărat mântuirea

pe Golgota

Ce vă spune filtrul unui om care cugetă ? Dacă mergeţi mâine dimineaţă pe stradă şi vă întâlniţi cu necredincioşi, frate, soră, aveţi atunci filtrul unui om care cugetă? Dacă cineva spune ceva urât despre voi, aveţi atunci filtrul unui om care cugetă? Răsplătiţi răul cu binele, rugaţi-vă pentru acei care vă urăsc, pentru acei care vă urmăresc. Atunci respiraţi prin filtrul unui om care cugetă. 

Dacă voi îi iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, pe cei cărora le-aţi dat mâna ca iubiţii Domnului, aceasta este bine puteţi însă să-i iubiţi şi pe cei ce nu sunt vrednici de dragoste? Acesta este filtrul unui om care cugetă, acesta este Duhul lui Hristos în voi, dacă voi îi iubiţi pe acei care nu vă iubesc. Atunci veţi avea parte de răsplata lui Dumnezeu. Dar dacă o faceţi numai pentru că este de datoria voastră, atunci nu aveţi încă filtrul unui om care cugetă. Atunci voi vă aflaţi numai în „cercul“ al doilea. Dar dacă voi îl puteţi iubi din toată inima, atunci inspiraţi prin filtrul unui om care cugetă. Gustul unui om sfânt este satisfăcut, pentru că voi ştiţi că i-aţi iertat pe toţi din inimă, şi anume totul, indiferent de ceea ce s-a întâmplat. Nu este El minunat? 

… căci El m-a iubit mai întâi 

şi mi-a răscumpărat mântuirea 

pe Golgota. 


Noi umblăm în lumină, 

în lumina minunată … 

Dumnezeule scump, noi Îţi cântăm cu plăcere, căci astfel aducem la exprimare ce simţim şi suntem mişcaţi pentru că ne trimiţi Cuvântul vieţii. Noi suntem aşa de mulţumitori, Doamne. Primeşte-ne în timp ce cântăm. Te rog, Doamne. Este dorinţa noastră să fim filtraţi prin Cuvântul lui Dumnezeu şi să umblăm în fiecare zi în lumină, în lumina Evangheliei.

Umple cu dragoste drumul nostru în fiecare zi … 

Admite, Doamne. Binecuvântează-ne acum împreună. Harul şi mila Ta să fie cu noi. Vindecă bolnavii şi pe cei suferinzi din toată ţara. 

Noi Îţi mulţumim în seara aceasta, că l-ai vindecat pe fratele Coggins, astfel încât a putut să iasă din spital şi să meargă acasă. Mulţumire Ţie pentru toate lucrurile acestea pe care le-ai făcut Tu, şi că noi avem putere şi ne simţim întăriţi.

Noi Îţi mulţumim pentru acest mesaj scurt din seara aceasta, Doamne. Eu nu am putut să-l aduc aşa de bine, dar eu Te rog, Doamne, ca Tu să-l aduci corect oamenilor, pentru ca ei să recunoască şi să ştie ce am vrut să spun. Primeşte slava, Doamne, şi fie ca noi să trăim prin pâinea Cuvântului lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu singur a filtrat-o pentru copiii Săi. Aceasta este o adunare curăţată, şi este numai pentru aleşii Tăi. Ca apa de curăţire din cenuşa vacii roşii care a fost destinată numai pentru Biserica lui Israel, aşa ştim noi, Tată, că pâinea este numai pentru oi. „Nu ar fi drept să le iau copiilor pâinea şi s-o arunc înaintea câinilor“, a spus Isus. Femeia a răspuns: „Da, Doamne, aşa este, dar eu sunt mulţumită şi cu fărâmiturile.“ Aşa simţim noi în seara aceasta, Doamne. Noi vrem tot ce ne poţi da Tu, Tată, căci nouă ne este foame şi ne este sete mai mult după Tine. 

Admite, ca foamea noastră să fie satisfăcută şi dorinţa noastră să se descopere, Tată, căci noi vrem să avem dorinţa unui om neprihănit. Omul neprihănit a fost Isus Hristos, şi dorinţa Lui a fost să facă voia Tatălui, care era Cuvântul. Admite Tată. Noi Te rugăm în Numele Lui. Amin.

Să ne ridicăm în timp ce cântăm cântecul de încheiere: 

O, ce dulce sună Numele lui Isus … 

Dumnezeu să fie cu voi în toată ţara, unde a ajuns mesajul din seara aceasta, în timp ce noi încheiem cu o .rugăciune. Eu sper că voi v-aţi bucurat la ascultare ca şi mine la predicare. Eu mă încred că Dumnezeu o va aşeza în inimile voastre şi vă va da tălmăcirea corectă. 

Voi care sunteţi prezenţi aici în adunare şi ale căror batiste se află aici; eu mi-am aşezat mâinile peste ele. Eu mă rog, ca Dumnezeu să-l vindece pe fiecare, ca nimeni să nu rămână bolnav şi să vedeţi cum răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre. Noi suntem adunaţi, şi El a spus: „Dacă poporul care este numit după Numele Meu, se adună şi se roagă, atunci Eu le voi auzi rugăciunile din cer.“ EL a făgăduit că o va face. 

Noi nu suntem împărţiţi, noi suntem o persoană. Noi suntem toţi una în Isus Hristos. Fiecare se roagă pentru fiecare. Voi vă rugaţi pentru mine, şi eu mă rog pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze până ne vom revedea. 

Eu mă încred că voi care locuiţi aici în apropiere, veţi veni în capela fratelui Neville. El, fratele Mann şi oamenii de aici din capelă vă vor ajuta.

Dacă locuiţi în apropiere de fratele Junior Jackson sau alt frate, în New York sau alte oraşe ale ţării, indiferent unde aveţi adunările, dacă este în Arizona sau California vizitaţi aceste adunări dacă sunteţi acolo. Noi ne rugăm ca voi să veniţi iarăşi, şi fie ca pastorul să vă fie de ajutor să aflaţi mai mult despre Isus Hristos.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, în timp ce cântăm: „O, ce dulce sună Numele lui Isus.“ 

O, ce dulce sună Numele lui Isus!

O, cum vindecă El toate durerile!

Şi cum aduce El pace şi bucurie

fiecărei inimi ca unui copil.

O, ce dulce sună

când cântă o inimă despre Isus!

O, ce dulce sună,

când cântă o inimă despre Isus!