Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países

Sumar video noiembrie 2012 / Ewald Frank
Sumar video noiembrie 2012Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră adunări minunate; Domnul a binecuvântat într-un mod extraordinar. Au fost prezente peste 800 de persoane, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Mulţi tineri au venit la Domnul şi L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal al lor. Cei care au venit să asculte Cuvântul lui Dumnezeu s-au bucurat pentru că am împărtăşit multe versete cu ei, arătând timpul în care trăim, arătând Cuvântul lui Dumnezeu promis pentru timpul acesta, arătându-le că acum se împlinesc înaintea ochilor noştri profeţiile biblice. Şi cum a spus Domnul nostru: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” [Luca 21:28].

Apoi, de asemenea, m-am referit la Mat. 24, Mat. 25, Luca 17 şi la acele versete foarte-foarte importante pentru noi, care tratează lucrurile referitoare la timpul sfârşitului. În Mat. 24, la care ne-am referit de multe ori, Domnul nostru vorbeşte despre lucrurile care vor avea loc chiar înaintea revenirii Sale; apoi, în Mat. 25 avem v. 10: „Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa”. Apoi, desigur, v. 11... Şi aceasta ne atinge inima. V. 10 este minunat; eu aş fi dorit ca toţi aceia care cred Cuvântul lui Dumnezeu, să nu adauge, să nu răstălmăcească, ci să creadă adevăratul Cuvânt original al lui Dumnezeu şi să creadă Mesajul acestui ceas, să facă parte din Mireasa lui Hristos. Când va veni Mirele, numai cei ce aparţin Miresei vor fi gata. Şi ei sunt fecioarele înţelepte. Celelalte sunt, de asemenea, fecioare, dar sunt nechibzuite. Şi lucrul acesta mă afectează foarte puternic. Să asculţi ultima chemare, „Iată mirele!”, să-ţi iei candela, să ieşi ca să-L întâlneşti pe Mire şi apoi să nu ajungi la timp pentru nuntă, pentru răpire - să nu reuşeşti. Fraţi şi surori, aceasta merge adânc în inimile noastre. 

Noi ne întrebăm: voi reuşi eu? Fac eu parte dintre cele înţelepte, care formează Mireasa, sau voi fi printre cele nechibzuite, cărora Domnul va trebui să le spună Plecaţi de la Mine, nu vă cunosc!” Eu nu vreau să aud aceste cuvinte şi nădăjduiesc, după cum am făcut un legământ cu Domnul şi Mântuitorul meu, că voi toţi care credeţi acum adevăratul şi singurul Cuvânt al lui Dumnezeu, care duceţi înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu tot ce a spus profetul lui Dumnezeu, William Branham [veţi avea parte de răpire]. Voi trebuie să fiţi o Mireasă a Cuvântului! Şi Biblia este Cuvântul complet, descoperirea completă a lui Isus Hristos. Iar fratele Branham a afirmat de multe ori că oricine va adăuga la Biblie, sau va scoate ceva afară... Vă rog verificaţi de câte ori a făcut fratele Branham această afirmaţie, referindu-se la Apocalipsa 22. Apoi comparaţi câte lucruri care nu se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt spuse şi adăugate. Hmm??? Voi puteţi spune un lucru şi să faceţi altul. Şi dacă mergi din ţară în ţară, din oraş în oraş, găseşti un grup, patru grupuri, nouă grupuri, toţi având pretenţia că ei cred Mesajul. Şi toţi tâlcuiesc spusele fratelui Branham în propriul lor fel, au propriii lor ucenici şi cu toate acestea au pretenţia că ei cred Mesajul. 

Fraţi şi surori, trebuie să iau aceasta foarte în serios, datorită chemării divine. Şi trebuie să spun că prea mulţi nu sunt în Mesaj, ci în timpul dezordinii. Dumnezeu şi-a trimis profetul, pe care eu l-am cunoscut personal timp de zece ani... Am fost cu el în aceeaşi maşină, am mâncat la aceeaşi masă cu el, am fost în adunările lui din Germania şi SUA. Am fost la el acasă...

Iubiţi fraţi şi surori, am urmat Mesajul din 1958. Mi-a fost trimisă în Germania fiecare predică ţinută de fratele nostru. Eu am crescut cu Mesajul. O, Dumnezeul meu din cer, ce s-a făcut cu Mesajul pe care ni l-a dat Dumnezeu prin profetul promis, care ne-a readus la Cuvântul lui Dumnezeu?

Iubiţilor, nu voi vorbi mult... Inima îmi este împovărată. Revenirea Domnului nostru este atât de iminentă încât aproape că-i auzi paşii. Şi noi credem ce spune Sfânta Scriptură: Domnul nostru va reveni. El va reveni foarte-foarte curând. Toate lucrurile care se petrec acum pe pământ arată - şi nu doar atât - ci vorbesc foarte tare şi foarte clar despre faptul că noi nu suntem doar în timpul sfârşitului, ci la sfârşitul timpului de sfârşit. Şi ultimul mesaj ajunge la marginile pământului. Domnul nostru s-a dus să pregătească un loc - Ioan 14 - şi a promis că va reveni. Şi înaintea revenirii Sale a trimis un mesager. O, cât de mult îmi place să aud de pe buzele fratelui Branham cum se referă la 11 iunie 1933: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. Acest lucru se întâmplă chiar acum. După plecarea fratelui Branham, picioarele mele au dus Mesajul acesta dat lui prin descoperire divină, în peste 150 de ţări. Şi prin harul lui Dumnezeu, prin internet, noi ajungem acum pe întreg pământul şi se împlineşte Cuvântul: „Evanghelia  aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” - fără a adăuga, ci lăsând totul în forma sa originală!

William Branham nu a adus o nouă religie! William Branham n-a schimbat niciun singur Cuvânt al lui Dumnezeu! Şi repet, William Branham a spus de multe ori: „dacă adăugaţi, dacă schimbaţi, dacă scoateţi, va fi scoasă partea voastră de la Pomul vieţii”. Rămâneţi cu Cuvântul lui Dumnezeu şi amintiţi-vă de Mat. 25: primul grup intră la nuntă, cel din urmă bate la uşă. Unde veţi fi voi? Aş dori să vă văd în primul grup. Dumnezeu să vă binecuvânteze oriunde aţi fi pe faţa pământului şi fie ca noi toţi să ne pregătim pentru apropiata - foarte apropiata revenire a Domnului şi Mântuitorului nostru! Amin!