Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Treść
 1. PŘEDMLUVA
 2. KAPITOLA 1 - Úvod, Den Páně, Původ a význam prorockého Slova
 3. KAPITOLA 2 - Sedm poselství povstalého Pána, První okružní psaní: Zachovej první lásku!
 4. KAPITOLA 3 - Páté okružní psaní: Časové období reformace – posílení slabých ve víře
 5. KAPITOLA 4 - Pohled do nebe
 6. KAPITOLA 5 - Tajuplná kniha se sedmi pečetěmi
 7. KAPITOLA 6 - Otevření pečetí, Odhalení antikristovské moci, Přehled
 8. KAPITOLA 7 - Zapečetění z Židů
 9. KAPITOLA 8 - 7. pečeť - Ticho v nebi, Trůn milosti bude trůnem soudu, Úvod k sedmi pozounovým soudům, První čtyři pozouny
 10. KAPITOLA 9 - Nepředstavitelná trýzeň, Pátý pozoun – první bolest
 11. KAPITOLA 10 - První vidění mezi šestým a sedmým pozounem: Otevřená kniha, Pán jako Anděl smlouvy
 12. KAPITOLA 11 - Druhé vidění mezi šestým a sedmým pozounem: Vyměření chrámu a služba dvou svědků
 13. KAPITOLA 12 - Žena oděná sluncem, Kristus a ti Jeho, Satan – ohnivě rudý drak a jeho doprovod
 14. KAPITOLA 13 - Danielova vidění ve spojitosti se Zjevením
 15. KAPITOLA 14 - Beránek a zapečetěných 144 000
 16. KAPITOLA 15 - Hrozba sedmi koflíků hněvu, Zástup u křišťálového moře
 17. KAPITOLA 16 - Sedm koflíků hněvu: Závěr soudů hněvu Božího
 18. KAPITOLA 17 - Žena jedoucí na zvířeti
 19. KAPITOLA 18 - Zničení velikého Babylona
 20. KAPITOLA 19 - Jásot v nebi nad zničením Babylona, Svatební hostina Beránka
 21. KAPITOLA 20 - Svázání satana, Závěr prvního vzkříšení skrze mučedníky, Tisícileté mírové království
 22. KAPITOLA 21 - Oznámení nového nebe a nové země, Sláva Nového Jeruzaléma, Strašlivý úděl ztracených
 23. KAPITOLA 22 - Proud života a stromy života, Rajský stav v Tisíciletém království
 24. DODATEK - 70 téhodnů Danielových a aktuální události s Izraelem, ve světle biblických proroctvíV tomto pojednání budeme probírat hlavně časový plán novozákonní Církve a užívat pasáže Písma svatého, které dávají vyjasnění o průběhu časového rozdělení. Těžiště přitom spočívá na poslední knize Bible zvané »Zjevení« (Apokalypsa). Prorocké slovo obsahuje symboly, které jsou opravdu těžko srozumitelné. Mnozí badatelé Bible a učitelé ho proto úplně odložili stranou. Jiní k tomu zase vyjádřili své vlastní myšlenky. Až dosud neexistovala skutečně aktuální, objasňující, vyvážená literatura, která by odpovídala nejnovějšímu stavu rychlého vývoje.

To skutečně ani nebylo možné, neboť jisté procesy mohou být poznány, zařazeny a viděním může být porozuměno až teprve naplněním událostí předpověděných v Písmu svatém. Obzvláštní zřetel v biblickém proroctví byl brán na první a poslední generaci křesťanského počítání času. Vševědoucího Boha nade všecko ctí, že vývoj nechal sepsat dopředu. Kvůli lepšímu přehledu budeme jednotlivé kapitoly Zjevení probírat postupně a používat k tomu související místa z celého svatého Písma.

Pojednání jsou krátká, ale postačí, aby očím zainteresovaného čtenáře otevřela přístup k radě Boží. Bůh Pán nechť daruje každému upřímně zkoumajícímu správné porozumění a zjevení, aby mohl text Zjevení správně pochopit. Blahoslavení jsou ti, kteří Duchem inspirované Slovo v Duchu čtou a v Duchu rozumějí, neboť Duch Boží zkoumá všecky věci (1. Kor. 2:10–16).

Treść 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24