Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

CIRCULAR Diciembre 2006 - Llamado a Despertar