Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Rezumat video aprilie 2011 / Ewald Frank

Language: romanian

Other languages
Dragi prieteni în Hristos, fraţi şi surori, şi în special voi fraţi care Îl slujiţi pe Domnul în aceste ultime momente ale timpului de har, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din centrul internaţional de misiune din Krefeld, Germania. Suntem pur şi simplu copleşiţi la vederea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut în aceste ultime câteva zile. S-au adunat oameni din peste 20 de ţări, şi peste 1.000 de oameni au fost prezenţi pentru a asculta preţiosul Cuvânt al lui Dumnezeu. Prieteni, numărul celor care ni s-au alăturat prin internet în întrega lume a fost de 796 din toate ţările de pe pământ. De această dată am avut 88 de ţări care ni s-au alăturat în acest sfârşit de săptămână pentru a asculta scumpul Cuvânt al lui Dumnezeu. Pot spune înaintea Atotputernicului Dumnezeu că NICIODATĂ nu am predicat vreo interpretare, ci am predicat doar Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este scris în Sfânta Scriptură.

Datorită faptului că a fost 2 aprilie, mi-am adus aminte de 2 aprilie 1962 - era o dimineaţă de luni - când Domnul, cu o voce puternică, pătrunzătoare şi poruncitoare, mi-a vorbit în mod audibil, nu în duhul sau sufletul meu, ci am auzit vocea Lui cu urechile mele: Slujitorul Meu, timpul tău pentru acest oraş se va sfârşi în curând. Te voi trimite în alte oraşe ca să predici Cuvântul Meu ” . Cei mai mulţi dintre voi cunosc mărturia mea, care a fost confirmată de fratele Branham în 3 decembrie 1962, de faţă cu Fred Sothmann şi Banks Wood. Iubiţilor, pentru că slujba mea este legată direct de slujba fratelui Branham, trebuie să fiu corect şi sincer, şi o spun cu responsabilitatea pe care o am înaintea lui Dumnezeu, că nu există nicio contradicţie între mesaj şi Biblie, dar sunt nenumărate înţelegeri greşite ale fraţilor care nu cunosc Scriptura, nici Mesajul şi, sincer să fiu, care nu-L cunosc pe Domnul prin descoperire divină, şi vin cu diferite interpretări folosind cuvintele fratelui Branham şi chiar făcând altceva din afirmaţiile sale.

Prieteni, acest lucru mă supără foarte tare, pentru că fratele Branham nu ne-a îndepărtat de Cuvânt, ci ne-a adus înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că l-am cunoscut pe fratele Branham şi slujba sa timp de 10 ani pe când trăia el, între 1955 şi 1965, am fost cu el chiar înainte de deschiderea celor şapte peceţi. Am urmărit slujba lui începând cu 1955, dar din 1958 am primit la interval de trei săptămâni fiecare predică pe care a ţinut-o în Statele Unite. Am crescut sub slujba lui în toţi acei ani, ştiind cu exactitate, pas cu pas, ce s-a întâmplat în slujba sa. Aşa cum am menţionat, datorită trimiterii directe slujba mea este parte a slujbei pe care Dumnezeu i-a dat-o fratelui Branham. El a fost prorocul făgăduit. Eu nu sunt proroc, dar sunt un slujitor al Celui Prea Înalt. Aşa cum prorocii din Vechiul Testament au spus ce va veni, apostolii din Noul Testament au putut aşeza fiecare cuvânt al prorocilor în legătura potrivită în planul de mântuire.

Sunt copleşit să ştiu că în Noul Testament sunt 845 de referinţe la Vechiul Testament. În Noul Testament există 333 de referinţe vechi testamentare la făgăduinţele legate de Domnul şi de mântuire. Între Vechiul Testament şi Noul Testament este o armonie desăvârşită. Există o armonie totală între mesajul acestui ceas şi Vechiul şi Noul Testament. Dar sunt atâtea învăţături diferite care apar încât abia dacă auzi despre una, că imediat apare următoarea. Fiecare spune „ prorocul a zis ” şi nimeni nu se întoarce la Biblie pentru a dovedi cu Cuvântul lui Dumnezeu ce a spus Domnul. În acest fel apar înţelegerile greşite, inclusiv cea legată de ce i-a fost spus fratelui Branham în 11 iunie 1933. Mi-am notat în Biblia mea un citat din 10 februarie 1960, San Juan, Porto Rico: Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul dat ţie va premerge a doua venire a lui Hristos ” . Dacă citiţi declaraţiile provenite din SUA, scrise chiar pe uşa casei fratelui Branham din Tucson, cuvântul „ mesaj ” lipseşte. Lipseşte! Găsim doar cuvintele: Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis să premergi a doua venire a lui Hristos ” . Punct. Prieteni, vă rog să înţelegeţi că aceasta este o falsificare îngrozitoare. Este o minciună. Nu doar William Branham a fost trimis, ci William Branham a fost trimis cu un mesaj. William Branham a fost luat în slavă în 24 decembrie 1965 şi numai după aceasta mesajul dat lui este dus în ţările lumii, tuturor naţiunilor.

Aşa cum am menţionat cu alte ocazii, fratele Branham a făcut doar şapte călătorii în timpul vieţii sale, vizitând 12 ţări, şi în fiecare ţară a avut adunări de evanghelizare, dar după deschiderea celor şapte peceţi, mesajul ceasului a fost dat Bisericii Dumnezeului celui viu. Aş putea să intru în detalii, dar vreau să spun câteva cuvinte despre timpul în care trăim. Toate semnele ne arată că revenirea Domnului nostru este iminentă. Ne gândim la Japonia, la toate celelalte cutremure, la profeţiile biblice care se împlinesc. Pământul se clatină, sunt dureri de naştere peste tot şi foarte curând, printr-un cutremur, falia San Andreas se va desprinde, iar Los Angeles şi Hollywood nu vor mai exista. Fratele Branham a prezis că aceasta se va întâmpla înainte de revenirea lui Hristos.

În concluzie, prieteni, noi nu ne aflăm doar în timpul sfârşitului, ci la sfârşitul timpului de sfârşit. Fie ca Dumnezeul cerului să aibă calea Lui cu noi şi Cuvântul Lui să fie o lumină pe cărarea noastră. O spun în dragoste - fie că e vorba despre Matei 24, Marcu 13, Luca 21 sau profeţiile din Vechiul Testament privitoare la Israel şi la toate lucrurile care se petrec - toate se împlinesc acum. De aceea, trebuie să privim în sus, căci răscumpărarea noastră se apropie şi Apocalipsa 19.7 trebuie să se împlinească: „ Şi soţia Lui s-a pregătit ” . Acesta este timpul chemării afară, timpul despărţirii, al pregătirii şi reaşezării. Fie ca Dumnezeu să aibă drumul Lui cu poporului Lui pretutindeni pe pământ! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi în Numele sfânt al lui Isus! Amin.