Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países

Rezumat video iunie 2011 / Ewald Frank

Idioma: romeno

Outros idiomas
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Tocmai am avut nişte adunări minunate. Aproximativ 900 de oameni s-au adunat din toată Europa şi chiar din diferite părţi ale Africii. Cu siguranţă Domnul a fost prezent în mijlocul nostru, descoperindu-Şi scumpul Său Cuvânt. În cea mai mare parte, am vorbit despre Matei 24, despre semnele timpului de sfârşit, despre întoarcerea lui Hristos. Prieteni, ceva m-a zguduit puternic: deodată atenţia mi-a fost atrasă de Matei 25.1: „ atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare ” . Cuvântul atunci mi-a atins inima. Când toate acele lucruri despre care a vorbit Domnul în Matei 24 se împlinesc, când un neam se va ridica împotriva altui neam, când se vor ridica proroci mincinoşi şi oamenii vor spune că Hristos este aici sau acolo, când Evanghelia Împărăţiei va fi predicată tuturor neamurilor şi când robul credincios împreună cu toţi ceilalţi slujitori vor împărţi hrana duhovnicească, când toate aceste lucruri se vor împlini, atunci - nu înainte - atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare. În acel timp când toate aceste profeţii se vor împlini - fie că sunt în Matei 24, Marcu 13, Luca 21 - când aceste lucruri se împlinesc, atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare.

Fraţi şi surori, haideţi să privim realitatea în faţă: acesta este timpul, acesta este timpul. Putem spune cu autoritate divină: astăzi s-au împlinit aceste cuvinte în faţa ochilor noştri. Dumnezeul cerului l-a trimis pe slujitorul şi prorocul Său, William Branham, ca să ne aducă în atenţie aceste lucruri. Prieteni, mesajul acestui ceas este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru astăzi. Prin harul lui Dumnezeu este necesar să spun câteva cuvinte, nu pentru a justifica o chemare - Dumnezeu a făcut acest lucru în ultimii 49 de ani. De fiecare dată când Dumnezeu vorbeşte şi dă o chemare, El îşi confirmă Cuvântul Său. Daţi-mi voie să spun în dragoste: Dacă cineva nu poate crede, acea persoană nu va crede nici dacă cineva ar învia din morţi. Tu trebuie să decizi dacă vei crede sau nu. E decizia ta personală.

Un frate scump din Africa de Sud mi-a cerut să-i trimit cele 21 de scrisori din corespondenţa mea cu fratele Branham pentru a le arăta fraţilor care nu sunt cu noi şi care nu respectă slujba dată de Dumnezeu pentru acest timp. De ce să trimit toate aceste scrisori? Iată-le, iată-le! 21 de scrisori. Să iau eu aceste scrisori care compun corespondenţa mea cu fratele Branham [şi să le trimit cuiva, n.tr.] - scrisori personale dintre anii 1958-1965, trebuie să vorbesc pentru mine, trebuie să-l chem pe William Branham ca martor?

Iubiţi prieteni, daţi-mi voie să spun următoarele: prin harul lui Dumnezeu, l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani şi chiar de la primul serviciu divin am recunoscut că este un om trimis de Dumnezeu. Desigur, fiind în legătură cu el şi slujba lui până la sfârşit, fiecare predică ţinută în SUA mi-a fost trimisă în Germania. Am crescut duhovniceşte sub slujba lui. Chiar după ce l-am întâlnit pe fratele Branham în decembrie 1962, ediţia germană a revistei „ Vocea Vindecării ” a publicat o relatare a acestei vizite pe prima pagină. Titlul este „ O experienţă extraordinară ” . Aici vedeţi poza mea. Aici se spune „ o vizită la William Branham ” . Aici scrie „ 2 aprilie ” şi „ foamete spirituală ” . Dar trebuie oare să public asta pentru a convinge pe cineva? Nu. Nu cred. Eu am făcut însă următorul lucru: când fratele Branham a vorbit despre această fotografie ca fiind expusă în Sala Artei din Washington DC, eu, fratele Frank, am făcut o călătorie, am căutat toată dimineaţa şi, în final, am găsit acel loc, Sala Artei. Am intrat şi am văzut această fotografie în Washington DC şi am ţinut-o în mâinile mele. Apoi, dacă citiţi revistele „ Science (Ştiinţa) ” sau „ Life (Viaţa) ” - am luat cu mine din SUA toate aceste documente pentru a dovedi lucrurile despre care a vorbit şi mărturisit prorocul lui Dumnezeu, William Branham, chiar şi despre acest mare eveniment din 28 februarie 1963.

Dragi fraţi, eu doar menţionez aceste lucruri. William Branham nu a trebuit să meargă şi spună: „ vă rog, aţi dori să mă recunoaşteţi pe mine şi slujba mea? ” Eu nu trebuie să mă rog de voi, dar dacă voi sunteţi născuţi din Dumnezeu, dacă viaţa lui Dumnezeu este în voi, dacă recunoaşteţi că Matei 24, Marcu 13, Luca 21 se împlinesc acum... şi de trei ori Domnul nostru a spus: ,,când veţi vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, atunci să priviţi în sus pentru că răscumpărarea voastră se apropie.. ”

Pentru a face o ultimă remarcă, după ce Domnul a vorbit despre toate aceste lucruri, în capitolul 24, El a făcut o afirmaţie măreaţă: atunci, atunci când toate aceste lucruri se întâmplă, atunci Împărăţia Cerurilor... ” . Şi acel timp este acum, şi acest timp se va termina.

Ultima chemare răsună până la marginile pământului. Noi credem adevărata declaraţie care a fost spusă în 11 iunie 1933: „ aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel mesajul dat ţie va premerge a doua venire a lui Hristos ” . Dumnezeu l-a folosit pe slujitorul şi prorocul Său ca să descopere toate tainele Cuvântului şi Împărăţiei lui Dumnezeu, chiar şi cele şapte peceţi. Nu mai este nimic care să mai poată sau care să mai trebuiască să fie descoperit, dar ce trebuie să înţelegem noi acum este aceasta: atunci când toate aceste lucruri se întâmplă, atunci Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu zece fecioare.

Ce crezi tu? Care este poziţia ta? Unde te aşează Scriptura pe tine? Ai auzit tu strigătul „ Iată, vine Mirele ” ? Ţi-ai umplut candela? Ţi-ai luat şi rezervă de untdelemn? Iubiţi fraţi şi surori, acesta este cel mai important şi mai serios timp din istoria Bisericii nou testamentare. Vă rog, nu pierdeţi ziua cercetării voastre, vă rog înţelegeţi că atunci când aceste lucruri se întâmplă - şi ele se întâmplă, oricine are ochi să vadă le va vedea - atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare. Care este poziţia ta? Fie ca Domnul Dumnezeu să te binecuvânteze, fie ca tu să crezi şi să ai parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum, ca să poată să se împlinească cuvântul din Matei 25.10: „ cele ce erau gata, au intrat cu El în odaia de nuntă ”. Fii gata, fii gata, căci întoarcerea Mirelui pentru a lua Mireasa acasă este foarte aproape, este iminentă! Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste voi toţi în Numele sfânt al lui Isus! Amin.