Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Rezumat video – iulie 2007 / Ewald Frank
Iubiţi fraţi în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank, din Centrul Internaţional de misiune, din Krefeld, Germania. Domnul să fie cu voi, cu noi. Ne dăm seama că revenirea lui Hristos este iminentă, mesajul ceasului se răspândeşte, şi se împlineşte scopul – toţi credincioşii adevăraţi sunt o inimă, un suflet, cu Hristos şi unii cu alţii, cum a fost la început. Aşa citim în Fapte 4.32: Mulţimea celor ce crezuseră, era o inimă şi un suflet”.

Iubiţilor, mai ales voi, fraţii care slujiţi [cu Cuvântul], numai dacă predicatorii, dacă fraţii care au o slujbă sunt una, dacă fiecare slujbă o completează pe cealaltă, atunci şi Trupul lui Hristos va fi una.

În Efeseni 4 ni se spune despre diferite slujbe – Domnul Dumnezeu a pus în Biserica Lui apostoli, profeţi, învăţători, evanghelişti şi păstori, dar scopul este „pentru desăvârşirea sfinţilor”, nu ca să strângă zeciuiala, nu ca să-şi facă un nume sau ca să stăpânească peste turmă. Nu este numai o slujbă. Astăzi găsim [în biserici] numai o slujbă – păstorul – şi acesta este capul, şi „cu asta basta”. Dar modelul biblic include celelalte slujbe. Dacă nu ne întoarcem la modelul biblic, vom pierde [rata] desăvârşirea sfinţilor, şi nu vom avea parte de slujba pe care o va avea Biserica înaintea revenirii lui Hristos.

Iubiţilor, voi ştiţi că eu nu sunt un nou venit în Împărăţia lui Dumnezeu, nu sunt în Mesaj de un an, sau de zece, sau de douăzeci de ani, sau de treizeci de ani. În 1949 am auzit numele lui William Branham pentru prima oară. Apoi desigur, după cum ştiţi, am avut privilegiul de a fi cu fratele Branham vreme de zece ani, în anii 1950-60… am primit fiecare predică a lui din SUA, aşa că am crescut sub slujba lui pas cu pas, am putut urma [urmări] felul în care a fost el călăuzit, şi predicarea şi învăţătura. Am primit fiecare învăţătură din toată inima, pentru că eu am ştiut de la început că El este un om trimis de Dumnezeu. Apoi desigur, am ajuns să înţeleg faptul că el este profetul făgăduit ce urma să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului. Dar care este scopul? Scopul este acela de a ne aduce înapoi la început, de a aşeza din nou. Şi de multe ori fratele Branham a accentuat faptul că slujba lui este spre a ne aduce înapoi la credinţa părinţilor apostolici – [spre a ne aduce] chiar la început. Şi de aceea, iubiţi fraţi şi surori, predicarea lui a fost în concordanţă cu tot ce au predicat fraţii noştri la început. Şi eu cred din toată inima că este o singură Biblie, un singur Dumnezeu, o singură Biserică, o singură Mireasă, un singur Mesaj… Dacă privim în creştinătate, avem o mulţime de biserici „creştine”, sute. Dar este un singur Dumnezeu, o singură Biblie, o singură credinţă, un singur Domn, un singur botez. Apoi, din nou, avem un singur Mesaj – de ce există atâtea diviziuni, atâtea direcţii? Şi toate pretind că au o descoperire deosebită, toate se cred corecte, iar unele chiar le exclud de la răpire pe altele, dacă acestea nu sunt de acord cu învăţătura şi descoperirea lor „deosebită”. Alţii pretind că Domnul a venit deja. Iubiţilor, de ce sunt atâtea direcţii în cadrul Mesajului acestui ceas? Repet: este necesară o chemare dumnezeiască la slujbă; nu doar profetul făgăduit, ci şi diferitele slujbe sunt puse printr-o chemare divină în Trupul lui Hristos. Nu povestitori, nu doar martori oculari, ci aşa cum a spus apostolul Ioan, „ce am văzut cu ochii noştri… cu privire la Cuvântul vieţii” – noi am văzut şi am auzit lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu conform Cuvântului Său.

Apoi din nou trebuie să spunem, iubiţilor, şi să accentuăm ceea ce a scris apostolul Ioan în 1 Ioan 2.21: „V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr”. Este o afirmaţie foarte importantă. Un profet autentic a fost întotdeauna autentic, iar unul mincinos a fost întotdeauna mincinos. Un frate autentic este întotdeauna frate adevărat, de la început până la sfârşit, unul mincinos este mincinos de la început până la sfârşit. Iar aici apostolul scrie că credincioşii cunoşteau adevărul, şi după aceea [spune] că „nici o minciună nu vine din adevăr”. Şi aceasta este o afirmaţie foarte, foarte importantă. Prima minciună şi înşelătorie a fost în grădina Edenului. Satan însuşi s-a arătat în chipul şarpelui şi a vorbit cu Eva, iar ea a ascultat ceea ce a avut el de spus. Şi asta a fost. Asta a fost… Ceea ce îi spusese Dumnezeu lui Adam, a fost adevărul, ceea ce i-a tâlcuit Satana Evei, a fost o minciună. Şi moartea, boldul morţii a fost în prima minciună, în prima înşelătorie. Apoi desigur, cum ştim cu toţii, a fost atras şi Adam în minciuna şi înşelătoria aceea, şi s-a produs căderea.

Astfel, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este Adevărul, Calea şi Viaţa, a venit la noi ca să ne răscumpere, ca să plătească preţul, să zdrobească capul Şarpelui care a fost răspunzător de prima minciună, care a despărţit omenirea de Dumnezeu. Şi fiecare răstălmăcire îi desparte pe credincioşi de Dumnezeu! Lucrul acesta trebuie să-l pricepem pentru totdeauna. Cuvântul ne uneşte, ne adună. Slujbele puse de Dumnezeu ne unesc, ne zidesc, ne ridică, şi noi devenim o inimă, un suflet. Dar fiţi sinceri: fiecare răstălmăcire a despărţit! Vreţi să-mi spuneţi că asta vine de la Dumnezeu? Niciodată! Tot ce vine de la Dumnezeu, fiecare descoperire, fiecare slujbă, ne duce înapoi la Dumnezeu, ne uneşte cu Domnul însuşi, şi de asemenea, unii cu alţii.

Iubiţilor, Dumnezeu a rânduit în aşa fel că eu trebuie să rămân cu Cuvântul lui Dumnezeu în veci. Eu resping orice răstălmăcire, indiferent cine-ar aduce-o. Eu sunt născut din sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. De aceea doresc, iubiţi fraţi, încă o dată, să respectaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul este Cuvântul şi Cuvântul este Mesajul.

Domnul să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! Am avut adunări minunate în acest week-end, au venit oameni din toată Europa, şi nădăjduiesc că împărtăşiţi binecuvântările pe care ni le-a dăruit Domnul. Fiţi binecuvântaţi în Numele Sfânt al lui Isus. Amin.