Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Rezumat video – mai 200 / Ewald Frank

Language: romanian

Other languages
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem din nou în urma noastră un sfârşit de săptămână minunat – au fost aici oameni din multe naţiuni, din Europa şi de asemenea din Africa, din SUA. Noi suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru că a trimis o foamete după auzirea cuvintelor Lui. Şi prin harul lui Dumnezeu, suntem hotărâţi să rămânem pentru totdeauna cu Cuvântul original al lui Dumnezeu. Pentru mine nu este numai o expresie [teoretică] ci este realitate. Cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Iar dacă acel Cuvânt rămâne în voi, voi rămâneţi cu acel Cuvânt, pentru totdeauna. [Cuvântul] este sămânţa – sămânţa dumnezeiască – aşezată în sufletul vostru.

Cu aceasta vine de asemenea hotărârea de a respinge orice răstălmăcire. Şi pentru acest lucru nu ne vom cere scuze niciodată. În fiecare răstălmăcire a oricărui verset, duşmanul îşi prezintă gândurile lui, părerea lui, iar noi pur şi simplu nu dorim să avem aşa ceva.

Chemarea pe care mi-a dat-o Domnul iubit în 2 aprilie 1962, în zorii zilei este [aceasta]: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraş va trece în curând. Te voi trimite în alte oraşe, ca să predici Cuvântul Meu”. Această însărcinare divină aduce cu sine o răspundere imensă. Noi ştim că de-a lungul Vechiului Testament Dumnezeu Şi-a chemat robii şi profeţii Săi în mod direct, cu un glas auzibil… ştim despre Ioan Botezătorul, un profet făgăduit, despre însărcinarea dată lui; ştim despre apostoli, şi mai ales despre apostolul Petru care a fost folosit de Dumnezeu ca prim purtător de cuvânt în ziua Cincizecimii, care a adus primul mesaj… A fost pusă temelia: s-a predicat botezul şi toate celelalte. Apoi înţelegem că apostolul Pavel a primit o însărcinare directă din partea Domnului, auzind glasul Lui în limba evreiască, aşa cum am auzit eu acelaşi glas în limba germană. Şi după cum poate ştiţi, slujba mea este direct legată de slujba fratelui Branham.

Iubiţilor, nu doresc să intru în aceste detalii, dar cred din toată inima mea că William Branham a fost profetul promis conform Mal. 4. Eu cred că Domnul nostru a confirmat pe acest profet în Matei 17.11, când a spus „Este adevărat că întâi va veni Ilie, şi va reaşeza toate lucrurile.” De asemenea, este confirmat în Marcu 9.12. Eu respect acest lucru în veci, şi-l cred din toată inima. Ceea ce [însă] nu cred şi nu respect, sunt multele învăţături, tâlcuiri şi partide din cadrul Mesajului ceasului. Eu cred că profetul a fost trimis ca să ne reaşeze în Cuvântul original, în învăţăturile originale – fără să treacă nici măcar odată peste Cuvânt. Întotdeauna „CE ZICE SCRIPTURA?” – aceasta este întrebarea, şi însuşi Cuvântul lui Dumnezeu este răspunsul.

Deci, slujba mea [în jurul lumii] a avut loc în special de când fratele Branham a părăsit pământul şi a mers în slavă, [şi a constat] în două lucruri: predicarea din Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, şi în acelaşi timp referirea la slujba şi la predicile fratelui Branham, împărtăşind predicile lui cu cât mai mulţi oameni, fără vreo răstălmăcire. Şi de aceea, conform însărcinării divine, eu trebuie să spun că Dumnezeu este răspunzător numai pentru Cuvântul Său, şi pentru făgăduinţele din acesta.

Nu pot să intru în detalii despre lucrurile pe care le aşteaptă diverşi fraţi, până la învierea profetului, ş.a.m.d. Nu vreau să mai pierd deloc timpul. M-am hotărât să las toate aceste lucruri şi să mă concentrez pe vestirea Cuvântului original al lui Dumnezeu.

Cum spuneam, am avut un sfârşit de săptămână în care peste 850 de oameni s-au strâns din toate naţiunile. Noi am tradus predicile în 12 limbi. 7 din acestea au putut fi auzite în toată lumea, prin Internet.
Iubiţi fraţi şi surori, venirea Domnului este foarte, foarte aproape. Privind la situaţiile actuale… mai ales la ceea ce se întâmplă în Orientul apropiat, în Israel, în Ierusalim, vedem [înţelegem] negocierile, procesul de pace. Nu vreau să intru în detalii. În acelaşi timp înţelegem că mulţi s-au depărtat de adevăr crezându-şi propriile răstălmăciri, provocând dezbinări, şi… noi vedem cum este divizată Mireasa. Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, a venit vremea să luaţi poziţie de partea Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu şi să credeţi numai ce şi cum zice Scriptura.

Apoi, trebuie să suferim de asemenea, [că] predicând adevărul, cei ce se află în rătăcire nu ne vor primi. Acest lucru îmi aminteşte de epistola lui Ioan, a treia, v. 9: „Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu ne primeşte”. Închipuiţi-vă o clipă: ucenicul iubit, Ioan, care a fost aşa de aproape de Domnul, având privilegiul şi însărcinarea de a fi pe insula Patmos, ca să primească descoperirea finală a lui Isus Hristos, în 22 de capitole – un asemenea om al lui Dumnezeu nu este primit pentru că un bărbat a dorit să fie persoana principală într-o biserică locală şi i-a închis uşa apostolului, ales după cum spuneam, ca să fie ucenicul preaiubit, apoi ca să fie pe insula Patmos pentru a primi descoperirea finală a lui Isus Hristos şi a tot ceea ce urma să se întâmple până ce timpul se va revărsa în veşnicie. Acest bărbat avea întâietatea în acea biserică locală, crezându-se conducătorul ei, şi a închis uşa unui om al lui Dumnezeu.

Preaiubiţilor, doare; doare când vezi uşile închise. Iar cei ce-şi închid uşile se fac vinovaţi de faptul că adevărul nu mai poate să intre în respectiva biserică. Şi atunci se împlineşte versetul care spune că Domnul stă la uşă şi bate. Şi oricine aude bătaia aceea şi va crede, acolo Domnul va intra din nou.

Preaiubiţilor, iubitul Domn să vă binecuvânteze şi să fie cu voi pretutindeni pe pământ, în fiecare ţară, în fiecare oraş. Venirea Domnului este aproape. Nu vă închideţi uşa, nu vă închideţi inima faţă de adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, faţă de mesajul acestui ceas, care include tot planul lui Dumnezeu, cu fiecare făgăduinţă. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! Mi-ar place să aud veşti de la voi. Fiţi binecuvântaţi în Numele sfânt al lui Isus. Amin.