Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Rezumat video – decembrie 2006 / Ewald Frank
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank din Centrul Internaţional de Misiune, din Krefeld – Germania. Pentru mine este întotdeauna un privilegiu să împărtăşesc cu voi ceea ce face Dumnezeu în lumea întreagă. Fiecare dintre voi ştie, desigur, ceea ce face Domnul în viaţa voastră, în comunitatea sau biserica din care faceţi parte, însă noi ne ocupăm de versetele referitoare la întreaga Biserică a Dumnezeului Celui Viu, de pe faţa pământului.

Noi credem că Dumnezeu a trimis un mesager şi un mesaj nu la o biserică locală, ci la Trupul Universal al lui Hristos. Şi noi credem că acest mesaj original al Cuvântului lui Dumnezeu este împărtăşit şi predicat tuturor locuitorilor pământului.

Aici, la Centrul de Misiune, privim în urmă la un sfârşit de săptămână foarte binecuvântat în Domnul. Dumnezeu a adus din nou oameni din întreaga Europă şi din diferite ţări. Iubiţilor, noi doar împărtăşim Cuvântul lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu, arătând că profeţiile şi prezicerile biblice se împlinesc acum, şi de asemenea arătăm din Sfintele Scripturi importanţa rămânerii numai în Cuvântul lui Dumnezeu, făcând din acesta absolutul nostru.

Ştiu că unii care cred mesajul timpului de sfârşit fac afirmaţii de genul „Absolutul meu este mesajul!” Iubiţilor, sună bine, dar puteţi voi să-mi spuneţi că o predică de două sau de trei ore este în întregime, de la cap la coadă, AŞA VORBEŞTE DOMNUL? Iubiţilor, trebuie să ne trezim şi trebuie s-o facem foarte repede! Mesajul este interpretat în foarte multe feluri, şi fiecare frate se referă la o afirmaţie a fratelui Branham, dar nimeni nu se întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu – şi aceasta este marea problemă! Şi acesta este lucrul pe care trebuie să-l subliniez eu, şi anume că William Branham, pe care eu l-am cunoscut vreme de zece ani – (am fost în adunările lui din Germania şi din SUA, am călătorit în aceeaşi maşină cu el, cunosc însărcinarea lui, ştiu despre slujba lui… el a fost prorocul lui Dumnezeu, făgăduit, care trebuia să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului) – n-a adus o nouă religie, ci ne-a întors la Cuvântul original al lui Dumnezeu. Şi acesta este punctul pe lângă care trec oamenii.

Acum, pe scurt, ca voi să înţelegeţi ce vreau să spun: pe cei care s-au rătăcit în diferite învăţături despre tunete, despre a treia tragere şi despre vedenia cortului şi toate celelalte, vă întreb din nou: de ce nu verificaţi acele afirmaţii şi învăţături, cu Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu le puteţi predica din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu,  mai bine le-aţi lăsa deoparte, în seama lui Dumnezeu, odată pentru totdeauna. Pentru că Scriptura spune în 2 Tim. 4 că noi trebuie să predicăm Cuvântul, la timp şi ne la timp, oricând şi oriunde se poate. Noi trebuie să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu! Iar acele lucruri care nu sunt scrise în Scripturi, trebuie să le lăsăm lui Dumnezeu. Este imposibil să predicăm ceva ce nu este scris în Cuvântul lui Dumnezeu! Şi oricine o face, şi chiar dacă un înger ar veni din cer şi ar învăţa ceva ce nu se află în Cuvântul lui Dumnezeu, să se ducă înapoi de unde a venit!

Repet: eu cred în slujba pe care a primit-o fratele Branham… cunosc darul lui profetic infailibil, când el avea vedenii, ş.a.m.d. Dar nu puteţi face o învăţătură din fiecare afirmaţie. Trebuie să introduceţi fiecare afirmaţie înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu şi atunci sunteţi siguri că Dumnezeu a spus-o, iar voi puteţi s-o repetaţi.
Numai ca să ştiţi ce încerc să spun: în Zaharia 2.12 citim despre Israel: „Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pământul sfânt, şi va alege iarăşi Ierusalimul.” Dumnezeu nu-i va primi pe evreii care rămân în New York, în Moscova sau în Berlin. Ei trebuie să se întoarcă în ţara făgăduită, ca să aibă parte de ceea ce le-a făgăduit Dumnezeu lor. În acelaşi fel, toţi cei ce fac parte din Biserica nou testamentară, trebuie să vină în Cuvântul făgăduit pentru această vreme. Şi prin harul lui Dumnezeu, înţelegem că William Branham a fost un proroc făgăduit. Dacă nu-l recunoaştem ca fiind acel proroc, niciodată nu vom asculta mesajul. Apoi, dacă ascultăm ceea ce are Dumnezeu de spus, trebuie să ne întoarcem la învăţăturile originale care au ieşit din Ierusalim. Aşa cum evreii trebuie să se întoarcă în Ierusalim, în ţara făgăduită, noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul care a ieşit din Ierusalim, la prima predică ţinută în ziua Cincizecimii, la toate învăţăturile care au ieşit de la început, în ţara sfântă, în Biserica Dumnezeului Celui Viu, predicate şi învăţate de apostoli. Noi trebuie să fim aduşi înapoi la început, şi inimile copiilor lui Dumnezeu trebuie întoarse la părinţii apostolici. Fratele Branham a făcut mereu aceste afirmaţii, ca să ne întoarcă la Cuvânt, nu ca să ne depărteze de Cuvânt – ci ca să ne întoarcă la Cuvântul care a ieşit din ţara sfântă, de la început, din Ierusalim. Şi noi credem… eu cred din toată inima că William Branham a fost omul trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu. Am tradus în limba germană predicile lui, cunosc diferitele afirmaţii pe care le-a făcut el cu privire la acelaşi subiect. Deci, cum am spus mai înainte, e necesar să introducem totul în Cuvântul lui Dumnezeu – chiar şi Apocalipsa 10. Noi trebuie să credem Cuvântul lui Dumnezeu în felul în care este scris. Dacă nu, vom răstălmăci şi vom înţelege greşit afirmaţiile fratelui Branham – chiar şi referirile sale la Apocalipsa 10.7. El a fost ultimul sol al epocii[lor] Bisericii, şi după cum este făgăduit că atunci când va suna cu trâmbiţa ultimul înger se va sfârşi taina lui Dumnezeu, tot aşa fratele Branham a fost îndreptăţit să folosească acel verset în legătură cu slujba lui, pentru că el a fost ultimul sol al epocii[lor] Bisericii - nu ultimul înger cu trâmbiţa. De aceea el a putut folosi versetul acesta. Dar dacă observaţi, el a vorbit întotdeauna la plural, nu la singular – „se vor sfârşi tainele lui Dumnezeu”. Dar Biblia vorbeşte despre TAINA, în legătură cu al şaptelea înger cu trâmbiţa – la singular. Dar fratele Branham, ultimul sol al epoci[lor] Bisericii, a descoperit toate tainele ascunse în Cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza la Apocalipsa. Astfel, noi vedem aplicarea acestui verset. Dar este nevoie de înţelegere dumnezeiască.

Fraţilor, eu nu judec, ci doar spun următorul lucru: este nevoie de o chemare divină la slujbă, mai ales când este vorba de slujba de învăţătură, pentru a aşeza corect toate lucrurile, conform planului de mântuire.
Iubiţilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze, şi dacă vă putem fi de vreun ajutor, prin literatură care tratează temele din sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, vă rog anunţaţi-ne! Doresc tuturor fraţilor slujitori binecuvântări în acest timp şi Dumnezeu să fie cu voi până la revenirea Domnului nostru. Fiţi binecuvântaţi în Numele sfânt al lui Isus. Amin.