Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

II. Petrus 3 vers 9: "Die HERE vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom".