Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Baie Jare in Diens van My HERE In naby Stede en ver Lande - Hooftema: Die Laaste Boodskap Voor die Wederkoms van Christus