Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Desatoro / Ewald Frank

Jazyk: slovensky

Iné jazyky

Prepis cyklu televíznych relácií natočeného v Prahe v roku 1995