Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

OS DEZ MANDAMENTOS / Ewald Frank

Jezik portugalski

Drugi jezici

Entrevista feita na Checoslováquia em 1996