Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

1 Corinthiërs 4:1-2: “Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd.’’