Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

1 Corinthiërs 4:1-2: “Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd.’’