Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

1 Corinthiërs 4:1-2: “Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd.’’