Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países

1. Kor. 4:1 a 2: „Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajem- ství Božích. Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich věrný nalezen byl.“