Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

1. Kor. 4:1 a 2: „Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajem- ství Božích. Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich věrný nalezen byl.“