Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

1. Kor. 4:1 a 2: „Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajem- ství Božích. Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich věrný nalezen byl.“