Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

1. Kor. 4:1 a 2: „Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajem- ství Božích. Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich věrný nalezen byl.“