Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

SOMMAIRES DES RENCONTRES - Novembre 2005 / Ewald Frank

Jazyk: francúzky

Iné jazyky

(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne)