Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

SOMMAIRES DES RENCONTRES - Novembre 2005 / Ewald Frank

Jazyk: francouzky

Jiné jazyky

(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne)