Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Sumar video - noiembrie 2005 / Ewald Frank

Jezik rumunjski

Drugi jezici

Text transcription of Video Summary in romanian