Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Sumar video - noiembrie 2005 / Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Iné jazyky

Text transcription of Video Summary in romanian