Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

Predica de la Krefeld, Duminică, 2 octombrie 2016, ora 10:30 / Ewald Frank