Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Predica de la Krefeld, Sâmbătă, 2 ianuarie 2016, ora 1930 / Ewald Frank