Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Sumar video iulie 2014 / Ewald Frank
Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem foarte recunoscători Domnului pentru că ne-a binecuvântat în acest sfârșit de săptămână care a trecut. Au venit oameni de pretutindeni din Europa și de peste ocean. Mulțumim Domnului pentru o astfel de ocazie de a împărtăși adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, adevăratul mesaj al ceasului. 

Apoi, în ultimele săptămâni și în ultimele două luni, am avut adunări mari în Europa, la Bruxelles, în Paris, în Praga, în Bratislava și în cele din urmă în Turcia, în trei orașe. Domnul binecuvântează și cheamă afară Mireasa din fiecare națiune. Ne-am întâlnit apoi cu frații din Iran care sunt alături de noi în ultimii 17 ani, care traduc predicile fratelui Branham în limba lor și, de asemenea, scrisorile noastre circulare. Noi apreciem tot ce face Domnul și, de asemenea, pe fiecare frate care este cu Domnul și rămâne în Cuvânt și în voia lui Dumnezeu. 

Acum, preaiubiților, revenirea Domnului se apropie, iar noi privim spre Israel, privim la împlinirea profețiilor biblice pretutindeni și, din nou, trebuie să spunem ceea ce ne-a spus Domnul să facem: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie”. 

Apoi, s-a pus întrebarea despre mesajul acestui ceas și dați-mi voie să spun următoarele, preaiubiți frați și surori în Hristos: eu L-am cunoscut pe Domnul înainte de a-l cunoaște pe fratele Branham, dar vreme de zece ani l-am cunoscut pe el și slujba lui – sunt un martor ocular a ceea ce a făcut Dumnezeu prin acea slujbă infailibilă pe care a avut-o fratele nostru preaiubit conform Cuvântului lui Dumnezeu. Mă doare s-o spun, preaiubiților, că în mesaj nu există nicio interpretare și sper că fiecare înțelege aceasta în modul corect. În lumea „creștină” există în acest moment 349 denominații protestante unite în Consiliul Ecumenic Mondial, dar niciuna nu este Biserica Dumnezeului celui viu, niciuna nu este Mireasa lui Hristos. Dar fiecare din ele ia Biblia, se ascunde după Scriptură și totuși crede, învață și practică ce vrea. Aceeași situație este în așa zisul mesaj al ceasului. Toți iau afirmațiile fratelui Branham, toți spun „profetul a zis”, „profetul a zis” și toți merg în direcții diferite, cu interpretări diferite, învățături diferite - și aceasta este realitatea din vremea noastră. 

Deci, dați-mi voie să fac următoarea afirmație, în Numele Domnului: așa cum niciuna din multele biserici și denominații nu este Biserica viului Dumnezeu, tot așa niciuna din grupările ce spun că cred mesajul, dar au propriile lor interpretări, nu este Mireasa lui Hristos. Mireasa lui Hristos rămâne pentru totdeauna de la A la Z, de la început la sfârșit, în Cuvântul lui Dumnezeu - nicio interpretare, nicio explicație, totul este SCRIPTURĂ, SCRIPTURĂ, SCRIPTURĂ. Chiar și fratele Branham a afirmat că orice descoperire care va adăuga la Cuvântul scris al lui Dumnezeu cade sub incidența textului din Apocalipsa 22:18. Nu trebuie decât să citiți în predica DEZVĂLUIREA LUI DUMNEZEU (14 iunie 1964), unde fratele Branham repetă această afirmație. 

Acum, trebuie să spun câteva lucruri. Mai întâi, dați-mi voie să mă refer la Isaia 8:20: „«La Lege şi la mărturie!» Dacă ei nu vorbesc conform acestui Cuvânt, este din cauză că în ei nu este nicio lumină!”. AMIN și iarăși AMIN! Dacă ei nu vorbesc conform acestui Cuvânt al lui Dumnezeu, nu este nicio lumină, este interpretare, dar nu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. 

Apoi, 2 Ioan 7: „Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!”. Cum este cu cei mulți care spun că Domnul ar fi părăsit scaunul îndurării sau că Domnul deja coboară? De câți ani are El nevoie ca să coboare?

Preaiubiți frați și surori, noi am verificat la biroul nostru, în predicile fratelui Branham, de câte ori a vorbit el despre URIM TUMIM din Vechiul Testament – de peste 300 de ori el a comparat cu zilele lui Moise… Mai întâi, chivotul legământului… și Cuvântul lui Dumnezeu era pus în interiorul chivotului, iar sângele era pus peste acest capac. Dar era și efodul, pieptarul lui Aaron… Nici un om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament nu putea să meargă înaintea Domnului fără să aibă pe inima lui acest pieptar [un fel de placă de pus pe piept – n.tr.]. O puteți citi în multe versete: Exod 25, Exod 28, Levitic 8, Numeri 27, până la Neemia 7:63, unde este scris: „să nu mănânce lucruri preasfinte, până când un preot va întreba pe Urim şi Tumim” – până nu venea cineva care avea pieptarul, care să stea înaintea Domnului. Conform traducerii germane, URIM și TUMIM înseamnă LUMINĂ și DREPTATE. Când ceea ce era spus era corect, era drept, într-un mod supranatural apărea o lumină din acesta, ca să confirme că profeția, visul sau orice ar fi fost spus, era corect. Dumnezeu făcea să apară o lumină din pieptarul purtat de marele preot, ca să spună „Acest lucru este adevărat”. Dacă nu apărea nicio lumină, puteați s-o uitați! Uitați-o! 

La fel este cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu descoperit este o lumină și noi înțelegem și urmăm pe Dumnezeul cerului, în Numele lui Isus Hristos. 

Preaiubiților, vă rog să înțelegeți: [trebuie să vorbesc în felul acesta] datorită chemării divine directe pe care am primit-o ca să slujesc cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca să împart hrana duhovnicească, ca să duc mesajul până la marginile pământului, cum i-a fost spus fratelui Branham și a spus-o el în mărturia sa din San Juan: „nu că eu voi fi premergătorul, ci mesajul va premerge a doua venire a lui Hristos”… Rețineți că Domnul Dumnezeu l-a luat pe profetul său, l-a luat pe mesager dar mesajul rămâne cu noi. Și mesajul este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit: înapoi la Biblie, înapoi la început, nicio adăugare, nicio scoatere, temelia originală a Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu!

Și o spun din nou: toate interpretările sunt în afara mesajului. Mesajul nu se găsește în interpretări. Mesajul este descoperirea divină a Cuvântului și a voii lui Dumnezeu acum, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Toți cei ce fac parte din Mireasa lui Hristos, sunt Cuvântul curat al lui Dumnezeu, manifestat în acest timp. Toate interpretările induc în eroare, dar Cuvântul ne aduce înapoi la început. 

Așa că dați-mi voie să spun în Numele Domnului: există multe interpretări, dar toate sunt în afara mesajului acestui ceas. Mesajul acestui ceas este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, care ne împărtășește tot planul lui Dumnezeu. Ne aflăm în timpul așezării din nou, în timpul pregătirii, ca să fim gata pentru revenirea lui Hristos. Și toți aceia care spun că Hristos a părăsit scaunul îndurării, cine sunt? Unde sunt? Nu! El rămâne acolo și sângele rămâne acolo până când ultimul este chemat și apoi El se va întoarce și-i va lua pe cei spălați în sângele Mielului, sfințiți în Cuvântul lui Dumnezeu și pecetluiți prin Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Și Cuvântul adevărului este chiar aici, în această Biblie.

Deci, vă rog să înțelegeți că trebuie să vorbesc în felul acesta. Eu am o răspundere față de Dumnezeu și față de poporul Lui: să vă împărtășesc adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, adevăratul mesaj al acestui ceas. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin.