Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

PAVLE, ZATOČENIK HRISTOV / William Branham

Jazyk: srbo-chorvatsky