Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Oběžný dopis - vydání 2000 / Ewald Frank

Langue: tchèque

Other languages

40 neobyčejných let

„Než potřebí je vám trpělivosti, abyste vůli Boží činíce, dosáhli zaslíbení. Nebo ještě velmi, velmi maličko, a aj, ten, který přijíti má, přijde, a nebude meškati.“ (Heb. 10: 36-37)

BOŽÍ VEDENÍ

BOŽÍ URČENÍ

SBOR JAKO ZÁKLADNA

BIBLICKY POTVRZENO

DVA ÚSEKY

MISIJNÍ CENTRUM

ZKUŠUJTE DUCHY

NOVÝ ZAČÁTEK

OHLÉDNUTÍ