Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Predică la Gospel Channel Europe nr. 30 / Ewald Frank
Dragi prieteni, iubiţi fraţi şi surori sunt fratele Frank şi vă vorbesc din centrul de misiune din Krefeld, Germania. Am numit slujba noastră „apostolică şi profetică” pentru a vă arăta lucruri din Vechiul şi Noul Testament, lucruri pe care Dumnezeu ni le-a descoperit prin proorocii şi apostolii Săi. În conformitate cu Efeseni 2:20 Biserica nou-testamentară este zidită pe temelia apostolilor şi proorocilor. Este o temelie care a fost pusă încă de la început; aşa cum Templul a fost construit în zilele lui Solomon iar când a sosit timpul ca evreii să se întoarcă din prizonierat pe timpul lui Ezra şi Neemia ei au reconstruit Templul pe aceeaşi temelie, cu aceleaşi măsuri care le-a avut primul Templu. Acest lucru este valabil şi pentru Biserica nou-testamentară şi o dată cu reaşezarea din nou a tuturor lucrurilor Biserica nou-testamentară este zidită din nou pe aceeaşi veche temelie care a fost pusă la începutul Bisericii nou-testamentare. De aceea slujba noastră trebuie să fie apostolică, trebuie să fie profetică, trebuie să fie aşezată în ordine numai pe şi în Cuvântul lui Dumnezeu.

Iubiţii mei, revenirea lui Hristos este foarte aproape, semnele timpului vorbesc despre aceasta pentru că tot ceea ce a fost spus înainte de Domnul nostru va precede lucrurile care vor avea loc înainte ca El să vină ca Mire şi să-Şi ia Biserica-Mireasă acasă. Noi o putem citi în Matei 24 unde sunt date răspunsurile la întrebările ucenicilor care se referă la toate lucrurile care vor avea loc înainte de revenirea Lui aşa cum sunt relatate în Matei 25. Noi trebuie să înţelegem că această Evanghelie, Cuvântul original al lui Dumnezeu, trebuie să fie propovăduită tuturor neamurilor ca mărturie, apoi va veni sfârşitul. În acelaşi timp pentru unii va fi o mărturie iar pentru alţii va fi mesajul lui Dumnezeu pentru acest timp, va fi chemarea pentru ei aşa cum Cuvântul lui Dumnezeu merge înainte. El îi cheamă pe aceia care vor să primească viaţa veşnică şi care doresc să fie pregătiţi pentru măreaţa zi a revenirii Sale. Pentru ca voi să înţelegeţi seriozitatea cu care eu, fratele Frank, trebuie să împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu cu dumneavoastră, voi nu mă veţi auzi niciodată spunând o glumă sau să-i fac pe oameni să râdă. Acest lucru o fac cu succes alţi predicatori. Slujba mea este din pricina unei însărcinări directe pe care am primit-o de la Domnul. Am auzit vocea Lui aşa cum dumneavoastră o auziţi pe a mea acum, o voce pătrunzătoare şi poruncitoare a Domnului în data de 2 aprilie 1962. Chiar când se crăpa de ziuă Domnul mi-a spus: „Slujitorul Meu, timpul tău pentru acest oraş în curând se va termina. Te voi trimite în alte oraşe pentru a propovădui Cuvântul Meu”. Dragii mei acest lucru s-a adeverit în cei patruzeci de ani care au trecut. Dumnezeu a deschis uşile iar acum eu nu mai trebuie să vizitez ţările şi oraşele în persoană; eu am vizitat peste 120 de ţări de pe toate continentele iar în multe dintre ele am fost de mai multe ori, dar acum Dumnezeu ne-a dăruit această posibilitate pentru a fi în ţara dumneavoastră, în oraşul dumneavoastră, în casa dumneavoastră, împărtăşind scumpul şi sfântul Cuvânt cu toţi locuitorii pământului. Este ultimul mesaj în conformitate cu Apocalipsa 14:6: Evanghelia veşnică va fi propovăduită tuturor neamurilor. Acest lucru a fost arătat în simbolul unui înger care zbura prin cer; acum zburăm prin cer cu mesajul ultimului înger în epoca bisericii Laodicea care se arată ca fiind bogată şi având toate lucrurile, dar nu ştie că starea ei actuală este mizerabilă în plan spiritual.

Iubiţi prieteni, aceasta nu este o emisiune de divertisment, ci Dumnezeu ne vorbeşte personal prin propriul Său Cuvânt şi de aceea noi trebuie să fim serioşi şi cinstiţi şi să predicăm aceeaşi Evanghelie care a fost predicată la început. Eu mă aflu în Împărăţia lui Dumnezeu din 1949 când am avut experienţa mea de mântuire şi am fost botezat cu Duhul Sfânt. Mă uit înapoi la anii care au trecut în Împărăţia lui Dumnezeu; în 1955 un bărbat al lui Dumnezeu cu numele de William Branham a venit în Germania şi Elveţia şi pentru prima oară am văzut zilele apostolice cu proprii mei ochi. Am văzut zilele biblice din nou; nu numai anunţul în care scria: „Zilele biblice sunt din nou aici”. Am văzut oameni născuţi orbi care şi-au primit vederea, am văzut miracolele pe care noi le putem citi în cele patru Evanghelii şi în cartea Faptele Apostolilor. Ele au avut loc acolo, chiar sub ochii mei. Iubiţii mei această slujbă a avut un scop, şi am ajuns la cunoştinţa, la ceea ce fratelui Branham, slujitorul şi proorocul lui Dumnezeu, i s-a spus deja în 1933: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos şi ţie îţi este dat un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. În decembrie 1965 Domnul l-a luat pe proorocul Lui, aşa cum a făcut cu proorocii din Vechiul Testament şi cu apostolii şi proorocii din Noul Testament. Tot aşa a fost şi cu ultimul Său prooroc William Branham, dar mesajul pe care Dumnezeu ni L-a lăsat în Vechiul şi Noul Testament prin prooroci şi apostoli a fost acum din nou reaşezat prin slujba fratelui Branham. El nu ne-a adus o nouă religie. Nu ne-a adus învăţături noi ci aceeaşi Evanghelie a lui Isus Hristos, aceeaşi putere a lui Dumnezeu am văzut-o reaşezată. Acum este timpul reaşezării totale a tuturor lucrurilor în Biserica-Mireasă. În Vechiul Testament în ultimul prooroc, în ultimele trei versete Dumnezeu spune: „Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată”. În Noul Testament Domnul nostru confirmă făgăduinţa din Vechiul Testament; în Matei 17:11 şi în versetul paralel din Marcu 9:12 scrie: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile”. Ce înseamnă cuvântul „restaurare”? Dacă o clădire este dărâmată atunci ea trebuie rezidită, restaurată, reaşezată aşa cum a fost ea înainte de a fi dărâmată. În acelaşi fel şi Biserica nou-testamentară trebuie să arate aşa cum a fost ea la început.

Iubiţi prieteni, aceia dintre voi care cunosc istoria bisericii, ştiţi că au fost timpuri în care Scriptura a fost schimbată şi interpretată. Acest lucru începe cu Matei cap.1 şi se sfârşeşte cu ultima carte a Bibliei. Toate versetele au fost puse greşit, au fost interpretate, au fost greşit folosite, toate învăţăturile Noului Testament începând cu predicarea pocăinţei, cu botezul şi aşa mai departe. Totul a fost scos afară din context, a fost aşezat într-un loc greşit. Dacă dorim să ştim care este Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt în care trebuie să fim botezaţi atunci noi trebuie să ne întoarcem la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Iubiţi prieteni, voi nu aveţi nevoie de răspunsul meu şi eu nu am nevoie de răspunsul dumneavoastră, dar noi toţi avem nevoie de răspunsul lui Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să luăm verset cu verset, să le punem unul lângă celălalt pentru a avea o imagine întreagă şi clară asupra subiectului biblic. De exemplu dacă vorbim despre Numele lui Dumnezeu, despre Numele Domnului, despre Numele de legământ nou-testamentar atunci voi trebuie să mergeţi la Ioan 17:6: „Am făcut cunoscut Numele Tău…”; trebuie să citim mai departe din Ioan 17:12: „ Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în Numele Tău…”; trebuie să citim vs. 11 din Ioan 17: „Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat”; trebuie să citim Ioan 17:26: „Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut”. Apoi trebuie să citim şi din Psalmul 22:22: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei”. Iubiţii mei a sosit timpul să fim scoşi afară din toate interpretările şi să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu în forma lui originală. În Isaia 52:6 scrie: „De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu…”. Apoi putem să citim şi din Matei 1:21 unde se vorbeşte despre Numele Său, putem citi şi din Luca 1:31 unde scrie: „…îi vei pune numele Isus”; putem să mergem mai departe la Faptele Apostolilor cap. 2:21: „Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit”. Aşa cum proorocul Ioel a proorocit în capitolul 2:32: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”, acelaşi verset este folosit şi de apostolul Petru în Fapte 2, acelaşi verset este folosit şi de apostolul Pavel în Romani capitolul 10. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez ( Efeseni 4:5). Astăzi noi avem mai multe învăţături, mai multe botezuri, unele numite „botez prin stropire” dar în realitate cuvântul grecesc „baptisma” înseamnă să fii scufundat, să fii pus sub apă. Ioan Botezătorul de fiecare dată când boteza în zilele biblice, o făcea prin scufundare (imersiune) astfel încât să arate că persoana care moare faţă de sine însuşi, care moare în şi cu Hristos, va învia la o viaţă nouă împreună cu El. Noi suntem îngropaţi împreună cu Hristos prin botez în conformitate cu Romani 6 şi apoi suntem scoşi afară din apă, suntem sfinţiţi iar acum suntem gata prin mila lui Dumnezeu să păşim într-o viaţă nouă. Cum poate un copil care nu ştie nimic despre Dumnezeu, despre mântuire, pocăinţă, despre viaţa veşnică, să fie născut din nou printr-un act religios? Pur şi simplu nu este posibil! Este nevoie de o credinţă personală în lucrarea desăvârşită de pe crucea de la Golgota; credinţa vine numai în urma predicării Evangheliei lui Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea relaţia personală care a fost stabilită prin reîmpăcare în ziua în care Hristos, Fiul lui Dumnezeu a murit pe crucea de la Golgota, ea este stabilită în realitate în credincioşi pentru că Domnul ne-a mântuit iar apoi când vine timpul nostru El ne cheamă ca să-i acceptăm salvarea, mântuirea care este numai în Hristos care Şi-a vărsat sângele şi Şi-a dat viaţa şi apoi noi auzim Evanghelia. Credeţi-o şi veniţi la Hristos! Primiţi iertarea păcatelor voastre şi viaţa veşnică. Dragii mei este foarte important ca noi să fim siguri că nu suntem conduşi în rătăcire prin metode religioase şi apoi să ne trezim când este prea târziu. Haideţi să ne cercetăm, să cercetăm Scriptura şi să vedem dacă lucrurile sunt aşa cum se spune. Iubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni aceasta este slujba apostolică şi profetică a sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu care include Vechiul şi Noul Testament, aceeaşi învăţătură, aceeaşi practică care a fost la începutul Bisericii nou-testamentare trebuie să fie şi astăzi. Este timpul reaşezării aşa cum este făgăduit în Fapte 3:19-21. Domnul a făgăduit că va trimite vremuri de înviorare. Acum este un timp de pregătire pentru Biserica-Mireasă înainte ca Mirele să vină. La fel cum evreii s-au întors în ţara făgăduită, toţi copiii lui Dumnezeu care sunt copii ai făgăduinţei se întorc la Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Reaşezarea va trebui să aibă loc şi de aceea Dumnezeu a trimis un prooroc care să reaşeze Cuvântul iar apoi să ne readucă la Cuvântul reaşezat astfel încât lucrurile care au fost la început să fie şi la sfârşitul timpului de har. Iubiţii mei pe mine nu mă interesează ce fac marii evanghelişti, pe mine nu mă interesează vreun program mare, eu sunt interesat şi vreau să fiu sigur că fac parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu din acest timp şi să am parte de ceea ce Dumnezeu face acum conform Cuvântului Său făgăduit. Puteţi merge aşa cum am făcut-o deja la Vechiul Testament, la proorocul Ioel care vorbeşte despre reaşezare, puteţi să mergeţi la proorocul Isaia care vorbeşte de asemenea despre reaşezare în capitolul 49 şi capitolul 58; puteţi citi în Fapte 1 unde ucenicii Îl întreabă pe Domnul: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”. Sunt două reaşezări: una se referă la Israel şi la întoarcerea lor pe pământul făgăduinţei, pe pământul părinţilor lor şi în acelaşi timp Biserica nou-testamentară se întoarce la Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest ceas. De aceea adevăraţii copii ai lui Dumnezeu, aşa cum a fost şi Isaac un fiu făgăduit şi a fost numit „fiu al făgăduinţei”, aşa şi ei cred cuvântul făgăduinţei şi ei primesc duhul făgăduinţei prin care este descoperit Cuvântul prin Duhul Sfânt. Este foarte important ca noi să cunoaştem şi să fim informaţi la zi în Împărăţia lui Dumnezeu. În Galateni 4:28, 29 ne este spus: „Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei”. Fiecare făgăduinţă pe care a dat-o Domnul ne este adresată nouă, copiilor lui Dumnezeu, în aceste ultime clipe înainte de revenirea lui Hristos. În Ioan 14 Domnul a dat făgăduinţa că va merge şi va pregăti un loc şi apoi va veni şi ne va lua ca acolo unde este El să fim şi noi. Iubiţii mei, eu pot să vă spun astăzi ceea ce a mărturisit apostolul Pavel în 1Corinteni 15:51. Noi o putem spune astăzi cu o încredere deplină. Aş dori să vă citesc din 1Corinteni. Este un verset foarte cunoscut de copiii lui Dumnezeu de pe întreg pământul. Aici în 1Corinteni 15:51 scrie: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi”. La ultima întâlnire internaţională am făcut afirmaţia în faţa unei audienţe numeroase că eu, fratele Frank, cred cu toată inima şi sunt încredinţat să o spun aşa cum a spus-o atunci apostolul Pavel: eu cred că unii care sunt aici în această adunare nu vor vedea moartea ci vor vedea revenirea lui Hristos. Eu nu m-am referit la cei care sunt atei, eu m-am referit la generaţia tânără şi eu sunt convins că noi vom vedea revenirea lui Hristos. Există oameni care trăiesc acum pe pământ care nu vor vedea moartea ci vor vedea revenirea lui Hristos. Aceste trupuri muritoare vor fi transformate în nemurire şi toate versetele biblice referitoare la revenirea lui Hristos se vor împlini. Trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire. În 1Corinteni 15:49 scrie: „Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc”.

Iubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni, Domnul ne-a dăruit această ocazie să putem fi cu dumneavoastră astfel încât El să vă vorbească prin această slujbă televizată prin acest mesaj apostolic şi profetic al Cuvântului Său pentru a vă informa la zi despre Împărăţia lui Dumnezeu şi să vă spun că revenirea Domnului este iminentă şi că acum mesajul de trezire se răspândeşte: „Iată Mirele, ieşiţi-I întâmpinare!”. În curând Matei 25.10 se va împlini: „Cele ce erau gata, au intrat cu El în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa”.

Iubiţii mei fraţi şi surori: sunteţi voi pregătiţi? Sunt eu pregătit? Ne pregătim sau am decis să ne mai petrecem încă o sută de ani pe acest pământ. Iubiţii mei puteţi să vă faceţi planuri cât doriţi dar vă rog să nu uitaţi că timpul pregătirii a sosit. Trăiţi o viaţă curată, vedeţi-vă de treabă şi rămâneţi serioşi în toate lucrurile dar în acelaşi timp folosiţi ocazia pentru a fi pregătiţi pentru revenirea lui Isus Hristos. „Iată Mirele, ieşiţi-I în întâmpinare!”.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Aş dori să primesc veşti de la dumneavoastră în sfântul Nume al lui Isus. Amin!