Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Obežník December 1979 / Ewald Frank

Langue: slovaque

Other languages

Žalm 106.4.5: “Pamätaj na mňa, Pane, v láskavosti naproti Svojmu ľudu! Navštív ma Svojím spasením, aby som videl dobré veci Tvojich vyvolených, aby som sa radoval radosťou Tvojho národa!”.