Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Obežník December 1979 / Ewald Frank

Jezik slowački

Drugi jezici

Žalm 106.4.5: “Pamätaj na mňa, Pane, v láskavosti naproti Svojmu ľudu! Navštív ma Svojím spasením, aby som videl dobré veci Tvojich vyvolených, aby som sa radoval radosťou Tvojho národa!”.