Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua

Obežník December 1979 / Ewald Frank

Lingua slovacco

Altre lingue

Žalm 106.4.5: “Pamätaj na mňa, Pane, v láskavosti naproti Svojmu ľudu! Navštív ma Svojím spasením, aby som videl dobré veci Tvojich vyvolených, aby som sa radoval radosťou Tvojho národa!”.