Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Lettre circulaire N° 37 – Janvier 1991 / Ewald Frank

Jezik francuski

Esaïe 61.2; Luc 4.19: “… pour publier l’an agréable du Seigneur”