Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Lettre circulaire N° 34 – Janvier 1988 / Ewald Frank

Jezik francuski

Psaume 65.11: “Tu couronnes l’année de ta bonté...”