Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Rendre un service à Dieu en dehors de Sa Volonté / William Branham

Jazyk: francouzky

Jiné jazyky