Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Lettre circulaire N° 15 – Septembre 1978 / Ewald Frank

Jezik francuski

Esaïe 41.13 “Car je suis l’Eternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dis: Ne crains rien, je viens à ton secours”