Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Obežník Marec 1975 / Ewald Frank

Jazyk: slovensky

Iné jazyky

„…nebol som neposlušný nebeskému videniu…“ (Skutky apoštolov 26:19) „Lebo nijakým činom neželie Bôh darov Svojej milosti a Svojho povolania.“ (Rimanom 11:29)