Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Obežník Marec 1975 / Ewald Frank

Idioma: Eslovaca

Otros idiomas

„…nebol som neposlušný nebeskému videniu…“ (Skutky apoštolov 26:19) „Lebo nijakým činom neželie Bôh darov Svojej milosti a Svojho povolania.“ (Rimanom 11:29)