Vrye-volksmissie

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Heb.13:8

Taal:

Obežník Marec 1975 / Ewald Frank

Taal: slovaaks

Ander tale

„…nebol som neposlušný nebeskému videniu…“ (Skutky apoštolov 26:19) „Lebo nijakým činom neželie Bôh darov Svojej milosti a Svojho povolania.“ (Rimanom 11:29)