Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Obežník September 1974 / Ewald Frank

Títa 1: „Pavel, služobník Boží a apoštol Ježiša Krista z dôvodu viery vyvolených Božích a známosti pravdy, ktorá sa dokazuje v pobožnom putovaní, na základe nádeje večného života, ktorý zasľúbil neklamný Bôh pred večnými časy, ale vo Svojich vlastných časoch zjavil Svoje Slovo kázňou, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha…“