Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Obežník September 1974 / Ewald Frank

Títa 1: „Pavel, služobník Boží a apoštol Ježiša Krista z dôvodu viery vyvolených Božích a známosti pravdy, ktorá sa dokazuje v pobožnom putovaní, na základe nádeje večného života, ktorý zasľúbil neklamný Bôh pred večnými časy, ale vo Svojich vlastných časoch zjavil Svoje Slovo kázňou, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha…“