Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Obežník - Duben 1995 / Ewald Frank

Jazyk: česky

Jiné jazyky