Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Pokusit se učinit Bohu službu, aniž by to bylo ve vůli Boží / William Branham

Idioma: Checa