Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Pokusit se učinit Bohu službu, aniž by to bylo ve vůli Boží / William Branham

Jazyk: česky