Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Resumat Video - noiembrie 2011 / Ewald Frank

Sprache romänisch

Andere Sprachen
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Dumnezeu să vă binecuvânteze bogat, să vă folosească şi să fie cu voi; fie ca voia lui Dumnezeu să se facă cu fiecare din noi! Privim înapoi la un sfârşit de săptămână cu adunări deosebite la care au luat parte peste 800 de persoane, de pretutindeni din Europa şi din ţările africane. Suntem mulţumitori Domnului pentru sfântul şi scumpul Său Cuvânt pe care ni l-a descoperit prin Duhul Său Sfânt. Pentru veşnicie voi recunoaşte ceea ce a făcut Dumnezeu în vremea noastră, cum Şi-a ţinut promisiunea, trimiţându-ne un proroc pentru a reaşeza toate lucrurile, cum a confirmat şi Domnul nostru în Matei 17 . 11 şi Marcu 9 . 12.

Iubiţi fraţi şi surori, rămâne de asemenea adevărat pentru veşnicie ce i s-a spus fratelui Branham în 11 iunie 1933, când stătea în fluviul Ohio, gata să boteze un frate care era a 17-a persoană care urma să fie botezată biblic. Apoi, s-a întâmplat ceva supranatural: lumina a coborât în mod vizibil pentru toată lumea, iar vocea a vorbit din acea lumină: „ Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos ” .

Am trăit harul lui Dumnezeu în timpul vieţii mele din 1948, când L-am primit pe Hristos ca Mântuitor, apoi în 1949 şi în următorii ani, apoi, bineînţeles, în anul 1955, când fratele Branham a venit în Germania, am văzut zilele Bibliei, L-am văzut pe Isus Hristos acelaşi ieri, azi şi în veci - eu trebuie să repet aceste lucruri ca să ştiţi că nu doar spun ce au spus alţii, ci sunt un martor ocular şi auditiv, ochii mei au văzut, urechile mele au auzit ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Ce har ca eu, fratele Frank, locuind în Germania, să-l cunosc pe fratele Branham timp de 10 ani! Apoi, el mi-a spus în Statele Unite, în Dallas, Texas, în 12 iunie 1958: „ Frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj ” . Aşadar, iubiţilor, nu s-a terminat totul când fratele Branham a fost luat în slavă. El şi-a făcut partea lui ca proroc făgăduit, dar din acel timp, noi împărtăşim Cuvântul scump, sfânt, viu, descoperit lui, fără nicio răstălmăcire cu mulţimile de pe pământ.

Până în ziua de azi, n-am dat nici măcar o singură interpretare. Dacă sunt puncte mai greu de înţeles, le las pentru momentul când Domnului îi va plăcea să ne descopere şi să ne arate contextul acestora.

Aşa cum observăm cu toţii, există multe direcţii diferite în mesajul ceasului, dar conform Cuvântului lui Dumnezeu nu poate exista decât o cale, un adevăr, o viaţă. Dumnezeu nu urmează interpretările oamenilor, ci oamenii trebuie să urmeze descoperirea lui Dumnezeu şi apoi fiecare cuvânt al lui Dumnezeu va ajunge la locul potrivit şi va fi înţeles corect, chiar şi acea afirmaţie făcută deseori de fratele Branham: „ când Se va descoperi (arăta) Fiul Omului ”. Dacă iei doar cuvântul folosit în acel context, atunci vei înţelege. Acolo nu se spune: „ când va veni Fiul Omului, ci când Fiul Omului Se va arăta ” . Şi acea perioadă lungă pe care am experimentat-o în timpul slujbei fratelui Branham, Fiul Omului S-a arătat (descoperit), Domnul slavei a coborât în lumina supranaturală în stâlpul de foc, în fiecare adunare, imediat ce fratele Branham începea să se roage pentru bolnavi. Ani la rând au trecut cu această minunată şi extraordinară slujbă pe care numai Domnul nostru a avut-o în zilele Lui, ca Fiul Omului, şi care s-a repetat sub privirile mele. De câte ori n-am fost prezent în Germania şi Statele Unite când această slujbă supranaturală a avut loc!

Când se face referire la venire, atunci doi vor fi într-un pat, unul va fi luat, unul va fi lăsat, doi vor fi la câmp, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Prima este o perioadă, a doua este o zi, un ceas, un eveniment care va avea loc. Acelaşi lucru se aplică şi textului din Apoc. 10, când fratele Branham a vorbit despre venirea Domnului din nou pe pământ. Eu nu-L aştept pe Domnul pe pământ, ci pe nori, în văzduh, pentru a merge cu El la Cina de nuntă a Mielului. Când fratele Branham leagă cuvântul din Apoc. 8, acel ceas de linişte şi tot ce urmează cu acea venire, acest lucru este sută la sută corect. Apoi, în Apoc. 10 vedem că Domnul coboară ca Înger al Legământului, nu ca Mire, ci ca Înger al Legământului, nu pentru a lua Mireasa în slavă la Cina nunţii Mielului, ci pentru a pune un picior pe uscat şi unul pe mare! O, cât de minunat este Cuvântul lui Dumnezeu, cât de glorioasă este călăuzirea Duhului Sfânt în toate detaliile, arătându-ne diferitele veniri şi evenimentele legate de acestea!

Iubiţilor, noi ne-am făcut partea noastră, iar în 2 aprilie anul viitor se vor împlini 50 de ani de când Domnul m-a chemat, cu o voce puternică, audibilă, ca să merg din oraş în oraş pentru a predica Cuvântul Său. Am făcut-o de la plecarea fratelui Branham, am împărtăşit mesajul pe fiecare continent, şi dragilor, va fi un seceriş prin harul lui Dumnezeu. Chiar şi în ultimul sfârşit de săptămână, 833 de persoane ni s-au alăturat prin internet pentru a participa la adunări, iar predica în limba germană a fost tradusă simultan în 12 limbi şi oricine pe pământ se poate conecta ca să audă cum împărtăşim sfântul şi preţiosul Cuvânt al lui Dumnezeu, punând fiecare lucru la locul său corect, prin harul lui Dumnezeu.

Dragilor, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, de la început până la sfârşit, de la un continent la altul, în fiecare naţiune şi rasă. Domnul îi cheamă pe ultimii, apoi va veni Mirele nostru pentru a-Şi lua Mireasa la Cina nunţii Mielului. Aş dori să vă văd acolo. Ne-ar face plăcere să auzim veşti de la voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi în Numele sfânt al lui Isus! Amin.