Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Resumat Video - ianuarie 2012 / Ewald Frank

Langue: roumain

Other languages
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Fie ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot acest an 2012! Suntem într-o mare aşteptare ca Domnul să facă mari lucruri. Este minunat să ştii că Dumnezeu Însuşi a luat toată responsabilitatea de a împlini făgăduinţele Lui, dar este responsabilitatea noastră să credem făgăduinţele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Este minunat să ne întoarcem la Avraam care a crezut din primul moment, de la prima făgăduinţă pe care Domnul Dumnezeu i-a dat-o. El a crezut ce i-a spus şi i-a făgăduit Dumnezeu, şi a văzut împlinirea făgăduinţei. Dacă suntem adevăraţi copii ai lui Dumnezeu, adevărată sămânţă a lui Avraam, copii ai făgăduinţei, noi credem Cuvântul făgăduinţei, ne este descoperit, îl înţelegem corect şi îi vedem şi împlinirea.
Privim înapoi la un sfârşit de săptămână deosebit; fraţi şi surori care au venit de aproape şi de departe, din est şi vest, din sud şi nord, nu doar din ţările europene, ci şi din America, pentru a fi cu noi în aceste adunări deosebite de la sfârşitul anului şi începutul noului an. Domnul Dumnezeu a fost foarte îndurător cu noi, ne-a dat Cuvântul Său scump şi sfânt şi noi trebuie să spunem următoarele: Cuvântul Său şi întregul plan de mântuire n-au fost niciodată atât de clare precum sunt astăzi. Spun asta cu un mare respect faţă de Dumnezeu pentru că mi-a acordat marele privilegiul de a-L cunoaşte pe Domnul, pe prorocul Lui, de a cunoaşte mesajul prin descoperire divină şi de a duce adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, ultima chemare, până la marginile pământului.
Şi în 2011, Domnul a deschis uşile şi am putut vizita 29 de ţări, călătorind din ţară în ţară, din oraş în oraş, folosind fiecare lună pentru a ajunge cu ultimul mesaj la poporul lui Dumnezeu de pe diferite continente. Suntem recunoscători pentru toate aceste posibilităţi. În timpul Domnului nostru şi al apostolilor era necesar foarte mult timp pentru a merge într-o altă ţară, iar astăzi doar ne aşezăm într-un avion, iar 10-11 ore mai târziu coborâm şi putem merge să vestim Cuvântul lui Dumnezeu. Este minunat! De asemenea, mesajul, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu ne este dat şi noi avem o responsabilitate deosebită pentru a rămâne sută-la-sută credincioşi Cuvântului lui Dumnezeu. Spun aceasta cu o inimă zdrobită văzând multele răstălmăciri şi neînţelegeri ale citatelor din predicile fratelui Branham, doar pentru că nu sunt duse înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu (comparate cu Cuvântul).
Iubiţilor, am scris scrisoarea circulară din decembrie 2011 şi aş vrea ca fiecare dintre voi, oriunde v-aţi afla, să citească ce am scris. Responsabilitatea mea este să vă pun în legătură cu Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu planul de mântuire, fără a interpreta ceva, ci lăsând Cuvântul lui Dumnezeu să spună ce are Dumnezeu de spus. Apoi, este pe inima mea să scriu o altă circulară în care să tratez cel mai important subiect, slujba fratelui Branham în timpul nostru. De 245 de ori el s-a referit la stâlpul de foc care se cobora mai ales atunci când se ruga pentru bolnavi, şi el a făcut deseori afirmaţia că este acelaşi Înger al Domnului care a fost cu Israelul în timpul lui Moise.
Dragilor, noi trăim încă în zilele biblice, iar Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci. În acelaşi timp, aşa cum am încercat să spun, inima mea este zdrobită din cauza atâtor răstălmăciri din cadrul mesajului ceasului, ştiind datorită semnelor timpului că revenirea Domnului nostru s-a apropiat atât de mult, şi-apoi văzând diferitele direcţii între care nu există părtăşie... Şi sunt aproape sigur că ele nu au părtăşie nici cu Domnul. Cum poţi avea părtăşie cu Domnul şi să n-ai părtăşie cu fratele tău? Cum Îl poţi iubi pe Dumnezeu dacă pe fratele tău nu-l poţi iubi? Eu cred că toţi ar trebui să citim 1 Ioan, începând de la cap. 1 până la cap. 5, pentru a şti şi pentru a înţelege care este poziţia noastră conform Cuvântului şi care este locul unde ne aşează Cuvântul pe noi. Este foarte important.
Dragii mei, pe inima mea este şi scrierea unei noi broşuri despre slujba deosebită şi despre scopul divin al acesteia. În acelaşi timp, privesc spre data de 2 aprilie 2012, când se vor împlini 50 de ani de când Domnul m-a chemat la slujbă, ca să mă duc din oraş în oraş ca să predic Cuvântul Său. Mă gândesc apoi la decembrie 1962, când fratele Branham mi-a spus că hrana pe care trebuie s-o depozitez este Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi şi care se află în predicile de pe benzile audio. Ultimele lui cuvinte au fost: „ frate Frank, aşteaptă cu împărţirea hranei până vei primi şi restul de hrană ” . Scumpii mei, timpul nostru aproape s-a scurs. Eu m-am supus Domnului şi am aşteptat până când slujitorul Său a fost luat în slavă, după care am început slujba internaţională, ducând Cuvântul lui Dumnezeu de la o naţiune la alta, de la un continent la altul.

În încheiere, daţi-mi voie să citesc cuvântul din Isaia 44 . 26: „ Dar întăresc cuvântul robului Meu şi împlinesc ce prorocesc trimişii Mei ”. Da, El încă face acest lucru şi-l va mai face până ajungem în slavă. Fie ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste voi în tot timpul acestui an! Dacă doriţi să auziţi ce am împărtăşit în acest ultim sfârşit de săptămână, puteţi descărca predicile de pe internet, puteţi primi DVD-urile şi CD-urile. Ne bucurăm să împărtăşim Cuvântul lui Dumnezeu cu toţi copiii lui Dumnezeu de pe tot pământul. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! Mi-ar face plăcere să aud veşti de la voi. Fiţi binecuvântaţi în Numele sfânt al lui Isus! Amin.