Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Obežník - Prosinec 1992 / Ewald Frank

Jazyk: česky

Jiné jazyky

Izaiáš 45:11: „Tak pravil Pán, Svatý Izraelský a Stvořitel jeho: «Ptejte se Mne na budoucí věci! Syny Mé a dílo rukou Mých svěřte do Mé péče.»”