Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Obežník - Prosinec 1992 / Ewald Frank

Sprache tschechisch

Andere Sprachen

Izaiáš 45:11: „Tak pravil Pán, Svatý Izraelský a Stvořitel jeho: «Ptejte se Mne na budoucí věci! Syny Mé a dílo rukou Mých svěřte do Mé péče.»”