Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Obežník - Prosinec 1992 / Ewald Frank

Język: Czech

Inne języki

Izaiáš 45:11: „Tak pravil Pán, Svatý Izraelský a Stvořitel jeho: «Ptejte se Mne na budoucí věci! Syny Mé a dílo rukou Mých svěřte do Mé péče.»”