Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Obežník - Prosinec 1992 / Ewald Frank

Език: Чешки

Други езици

Izaiáš 45:11: „Tak pravil Pán, Svatý Izraelský a Stvořitel jeho: «Ptejte se Mne na budoucí věci! Syny Mé a dílo rukou Mých svěřte do Mé péče.»”