Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

ОБНОВЯВАНЕ НА НЕВЯСТАТА / William Branham

Jezik бугарски