Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

СЕИТБА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ / William Branham

Jazyk: bulharsky