Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

ПОМАЗАНИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ / William Branham

Jazyk: bulharsky