Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

ПОМАЗАНИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ / William Branham

Език: Български