Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

БЕЛЕГА НА ЗВЯРА / William Branham

Jazyk: bulharsky