Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

ВТОРИ ПЕРИОД НА ЦЪРКВАТА СМИРНА / William Branham

Jezik бугарски

Drugi jezici