Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Körlevél 2002 december / Ewald Frank

Jazyk: maďarsky

Körlevél 2002 december