Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Obežník Jún 1971 / Ewald Frank

Jazyk: slovensky

Jiné jazyky

Žalm 89:8: „Bôh je náramne mocný v zhromaždení svätých a nádherný pri všetkých, ktorí sú vôkol neho.“