Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Obežník Jún 1971 / Ewald Frank

Language: slovak

Other languages

Žalm 89:8: „Bôh je náramne mocný v zhromaždení svätých a nádherný pri všetkých, ktorí sú vôkol neho.“