Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Obežník Jún 1971 / Ewald Frank

Langue: slovaque

Other languages

Žalm 89:8: „Bôh je náramne mocný v zhromaždení svätých a nádherný pri všetkých, ktorí sú vôkol neho.“