Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Obežník Jún 1971 / Ewald Frank

Sprache slowakisch

Andere Sprachen

Žalm 89:8: „Bôh je náramne mocný v zhromaždení svätých a nádherný pri všetkých, ktorí sú vôkol neho.“