Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Obežník December 1971 / Ewald Frank

Language: slovak

Ezechiel 12:28: „Preto im povedz: Takto hovorí Boh, Pán: Nepretiahne sa viacej niktoré z mojich slov; slovo, ktoré budem hovoriť, sa aj vykoná, hovorí Boh, Pán.“