Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Obežník December 1971 / Ewald Frank

Langue: slovaque

Ezechiel 12:28: „Preto im povedz: Takto hovorí Boh, Pán: Nepretiahne sa viacej niktoré z mojich slov; slovo, ktoré budem hovoriť, sa aj vykoná, hovorí Boh, Pán.“