Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Obežník December 1971 / Ewald Frank

Jazyk: slovensky

Ezechiel 12:28: „Preto im povedz: Takto hovorí Boh, Pán: Nepretiahne sa viacej niktoré z mojich slov; slovo, ktoré budem hovoriť, sa aj vykoná, hovorí Boh, Pán.“