Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Obežník December 1971 / Ewald Frank

Sprache slowakisch

Ezechiel 12:28: „Preto im povedz: Takto hovorí Boh, Pán: Nepretiahne sa viacej niktoré z mojich slov; slovo, ktoré budem hovoriť, sa aj vykoná, hovorí Boh, Pán.“