Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Rezumat video martie 2011 / Ewald Frank

Език: Румънски

Други езици
Sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul de Misiune Internaţională din Krefeld, Germania. Vă salut în scumpul Nume al Domnului Isus Hristos. Şi când spun ,,scump ” , o spun din toată inima. Nu ne este dat alt Nume, decât acest Nume de legământ nou testamentar. Dumnezeu a făcut un legământ cu noi, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Sângele legământului a fost vărsat pe crucea de la Golgota şi Mântuitorul nostru a intrat în Locul Preasfânt din ceruri, cu propriul Său sânge pe care l-a pus pe scaunul harului. Şi noi suntem încă în timpul de har, suntem încă în timpul mântuirii.

Aşa cum ştiţi, noi avem adunări deosebite aici în Germania la care participă oameni din întreaga Europă şi de asemenea prieteni de pe alte continente. La această adunare din martie 2011 au fost prezente 950 de persoane ca să asculte Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Ei nu numai că au recunoscut ceea ce a făgăduit Dumnezeu să facă în zilele noastre, dar ei şi participă la ceea ce face El chiar acum.

Noi ştim, conform Cuvântului lui Dumnezeu, că Domnul a făgăduit să trimită un proroc, ca Ilie, înainte ca timpul de har să se încheie, pentru ca să aşeze din nou toate lucrurile, ca să ne aducă înapoi la învăţăturile originale ale apostolilor.

Eu o spun, adesea, că ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Noi predicăm aceeaşi Evanghelie şi, aşa cum spunea apostolul Pavel: ,,chiar dacăun înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! ” Blestemul este peste orice persoană care predică o altă Evanghelie. De aceea, noi trebuie să verificăm ceea ce credem, ceea ce predicăm şi ceea ce învăţăm. Noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul original al lui Dumnezeu, la modelul original aşezat în ziua de Rusalii şi apoi, desigur în tot Noul Testament.

Dar noi cu toţii ştim din istoria bisericii că lucrurile au mers într-o direcţie greşită. Dar acum, la sfârşitul timpului de har, Dumnezeu ne aduce înapoi, la temelia originală pusă de apostoli şi proroci şi în care Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru, este piatra din capul unghiului. El este şi piatra de încheiere conform Zaharia cap. 4.

Unul din gândurile pe care le-am împărtăşit în mod deosebit cu poporul lui Dumnezeu, a fost cel din Matei 13.35: ,,ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „ Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii ” . Aceasta este o afirmaţie puternică. Domnul nostru a vorbit în pilde, lucrul real fiind ascuns într-o pildă. Şi numai prin Duhul Sfânt putem fi călăuziţi la realitatea din acea pildă. Nicio interpretare, nicio explicaţie nu ajută.

Şi dacă citiţi Matei 13, acolo se găseşte taina care există de la începutul timpului, din grădina Eden. Aici în Matei 13 ni se spune de un semănător care seamănă sămânţa bună - şi acesta este Domnul şi Mântuitorul nostru, ca Fiul Omului. Pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul şi a semănat propria lui sămânţă pe acelaşi teren. Ambele seminţe au crescut împreună, dar de la început ele au fost două seminţe total diferite. Cain şi Abel nu aveau nimic în comun. Abel era fiul lui Adam, iar Cain era fiul şarpelui.

De aceea nu există niciun verset în Biblie care să spună că Adam a fost tatăl lui Cain şi niciun text în care să se spună că acest Cain ar fi fost fiul lui Adam. Dacă mergeţi din Geneza cap. 5, până la Luca cap. 3, veţi vedea cum Cain nu este amintit în aceste genealogii.

Deci, de la început, au fost două seminţe complet diferite. Şi acest lucru este adevărat până în ziua de azi. Sunt credincioşi şi necredincioşi, sunt cei mântuiţi şi cei ce resping mântuirea.

Apoi în Matei 13.38 este scris: ,,Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău ” . Nu este necesară nicio explicaţie, căci ni se spune foarte clar despre cine este vorba.

Dragi fraţi şi surori, am aici predica fratelui Branham ,,Sămânţa discordiei ” , predicată în 18 ianuarie 1965. Sămânţa discordiei este întotdeauna împotriva celor spuse de Domnul. Şi dacă ne întoarcem la vremea lui Isus Hristos, Mântuitorul nostru, cărturarii aveau întotdeauna ceva împotriva Domnului nostru. Ei nu primeau niciodată cuvintele Lui, ci întotdeauna îşi prezentau propriile lor idei. Acest lucru a rămas aşa până în ziua de azi. Dacă tu eşti sămânţa lui Dumnezeu, tu vei primi Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, în sufletul tău. Iar dacă nu eşti sămânţa Lui, vei continua cu propriile tale interpretări. Dar interpretările tale vor fi întotdeauna împotriva Cuvântului lui Dumnezeu.

Citiţi vă rog Ioan 8, de la v.42 la 47. Aici, Domnul nostru vorbeşte foarte clar despre cei care sunt sămânţa discordiei, sămânţa vrăjmaşului. Şi Domnul nostru spune în v.44: ,,Voi aveţi de tată pe diavolul ” . Ei erau oameni religioşi, poate fără greşeală. Şi apoi în v.47, Domnul spune: ,,Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu ” . Amin! Aleluia! Slavă Celui Atotputernic! ,,Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu ” - nu dă ascultare interpretărilor, nu crede nicio explicaţie.

Apoi se adresează celor ce au respins pe Domnul nostru şi le spune: ,,voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu ” .

Iubiţilor, trebuie să închei şi vă spun cu inima frântă: sunt prea mulţi în timpul nostru - chiar printre cei din cadrul mesajului timpului de sfârşit - cărora nici nu le pasă de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ei apar mereu cu interpretări noi şi fac direcţii noi, multe fricţiuni şi dezbinări şi toţi cred că este o descoperire nouă. Nu! Descoperirea este cu totul altceva. Descoperirea te pune în legătură cu Dumnezeu şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Interpretarea te separă de Dumnezeu şi de Cuvântul Lui.

Luaţi decizia dacă să fiţi socotiţi ca o sămânţă de dezbinare sau ca o sămânţă a lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Luaţi parte şi fiţi o parte a lucrurilor pe care le face Dumnezeu chiar acum.

Suntem recunoscători pentru veştile bune pe care le primim din ţările în care Dumnezeu a putut să aibă drumul Său, şi ultima chemare să fie auzită. Acesta este timpul chemării afară, este timpul separării, timpul pregătirii. Domnul nostru vine în curând. Toate semnele timpului, şi mai ales ceea ce se întâmplă împrejurul Israelului, ne arată că revenirea Domnului nostru este foarte aproape.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele Sfânt al lui Isus. Ne-am bucura să avem veşti de la voi.

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.