Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Rezumat video august 2009 / Ewald Frank
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, vă vorbesc din Centrul internaţional de misiune din Krefeld, Germania. Pentru mine este întotdeauna un privilegiu să vă împărtăşesc ceea ce lucrează Dumnezeu pe Glob. Tocmai m-am întors din Senegal, din Maali şi de pe Coasta de Fildeş, unde Dumnezeu ne-a dăruit adunări minunate - mai ales în cele două ţări islamice, Senegal şi Maali. Sute de oameni au venit ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Este pur şi simplu minunat să vezi că Domnul cheamă din toate neamurile, din toate seminţiile şi chiar din toate religiile. Apoi, în Abidjan noi am avut adunări mari - fraţii au spus că într-o singură adunare au fost peste 8000 de persoane. A fost ca o străpungere pentru mesajul autentic, biblic, al vremii sfârşitului - fără să deviem de la Cuvântul lui Dumnezeu, fără să explicăm, fără să adăugăm ci a fost Cuvântul lui Dumnezeu curat, de la început la sfârşit.

Prin harul lui Dumnezeu, în mine a fost chiar de la început dorinţa de a crede numai Scripturile. Niciodată eu nu voi crede ceva - vreo învăţătură, vreo aşa zisă descoperire, decât dacă se află în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.

Azi ne gândim şi la minunatul week-end pe care ni l-a dăruit Domnul aici, în centrul de misiune din Krefeld, Germania. Prieteni din Finlanda, România, Italia şi din toate ţările vecine s-au strâns să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Am citit în mod deosebit versetele din Lev. 8 şi cap. 14 - răscumpărarea şi dedicarea noastră pentru Domnul, mai întâi prin sânge apoi prin ungerea Duhului Sfânt, spre a fi aşezaţi în Trupul Lui Hristos pentru slujbă. Daţi-mi voie să vă împărtăşesc, în numai câteva minute, din Lev. 8. Aici îl vedem pe Moise, care i-a uns pe cei ce urmau să-I slujească Domnului. Dar mai întâi el a pus sângele pe urechea dreaptă, pe mâna dreaptă, pe piciorul drept. Cei ce urmau să slujească au fost dedicaţi Domnului înainte ca ei să poată să împărtăşească Cuvântul lui Dumnezeu şi binecuvântările cu aceia care au venit cu jertfele lor pentru răscumpărare.

Daţi-mi voie să vă citesc, iubiţi fraţi şi surori şi vă rog s-o luaţi într-un mod foarte serios: a sosit vremea să pătrundem adânc în Cuvântul lui Dumnezeu şi să avem trăirea noastră personală cu Domnul. Lev. 8:22-23: „ A adus apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru închinarea în slujba Domnului; şi Aaron şi fiii lui şi-au pus mâinile pe capul berbecului. Moise a junghiat berbecul, a luat din sângele lui, şi a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept ” . Ce exemplu avem aici! Aaron, întâiul mare preot a fost închinat în slujba Dumnezeului Atotputernic. Profetul Moise, acela la care venise Cuvântul lui Domnului - omul lui Dumnezeu, Moise, a pus sângele mai întâi pe urechea lui Aaron, pe mâna lui dreaptă, pe piciorul drept. De ce? Mai întâi noi, cei care predicăm şi învăţăm Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ascultăm ce are Dumnezeu de spus. În al doilea rând, trebuie ca noi să practicăm Cuvântul lui Dumnezeu şi să umblăm pe căile lui Dumnezeu. Urechea dreaptă, mâna dreaptă, piciorul drept al celor ce urmau să slujească poporului, trebuia să fie puse în slujba Domnului.

V. 24: „ A adus pe fiii lui Aaron ” - nu doar Aaron ci şi fiii lui Aaron - „ a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur ” . Nu numai Aaron, marele preot, ci şi fiii lui au fost închinaţi în slujba Domnului în acelaşi fel - urechea dreaptă, mâna dreaptă, piciorul drept.

Dragii mei fraţi şi surori, Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru, este Marele Preot. Prin El s-a făcut voia lui Dumnezeu pe pământ, iar prin cei ce sunt ai Lui se face acum voia lui Dumnezeu. Aşa cum a fost uns Hristos, Biserica nou testamentară de la început a fost unsă cu aceeaşi putere a Duhului Sfânt şi pusă în slujbă.

Lev. 14:14 - „ Preotul să ia din sângele jertfei de ispăşire; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul cel mare de la mâna dreaptă a lui şi pe degetul cel mare de la piciorul drept ” . Prieteni, mai întâi Aaron, apoi fiii lui Aaron, apoi fiecare care a venit cu jertfa a fost consacrat în acelaşi fel: urechea dreaptă, mâna dreaptă, piciorul drept: sa audă, să asculte, să umble pe căile lui Dumnezeu.

V. 15-16: „ Preotul să ia untdelemn din log, şi să toarne în palma mâinii stângi. Preotul să-şi înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi, şi să stropească din untdelemn de şapte ori cu degetul înaintea Domnului ” . Acum urmează punctul cel mai important: „ Din untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la jertfa pentru vină ” . Nu am cuvinte ca să împărtăşesc cu voi lucrurile adânci exprimate aici: mai întâi sângele, apoi ungerea cu untdelemn, reprezentând Duhul Sfânt. Noi avem nevoie astăzi, iubiţi fraţi şi surori, să fim sub sânge, dar acelaşi trup, aceeaşi ureche, aceeaşi mână acelaşi picior răscumpărat prin sânge şi socotit neprihănit înaintea Domnului trebuie pus în slujba Dumnezeului Atotputernic prin ungerea Duhului Sfânt. Acelaşi deget mare al mâinii drepte, aceeaşi ureche dreaptă acelaşi picior drept care au fost curăţate prin sânge au fost unse cu untdelemn spre a fi închinate în slujba Dumnezeului Atotputernic.

Eu cred că a sosit ceasul ca toţi cei ce aparţin Miresei lui Hristos să nu mai asculte nimic din ce spune altcineva - să asculte numai ceea ce spune Duhul Bisericilor. Eu cred că aceştia nu vor face nimic altceva decât voia lui Dumnezeu. Eu cred că ei nu vor mai umbla pe căi proprii ci pe căile lui Dumnezeu.

Iubiţilor, multe ar trebui spuse Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fie cu voi şi voia Sa să se facă în viaţa voastră. În Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.